www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wykorzystanie wód śródlądowych w działaniach Wojsk Obrony Terytorialnej

49,40 

ISBN 978-83-953887-5-0

Wydawca: Akademia Marynarki Wojennej

Rok wydania: 2020

Objętość: s. 404

Format B5; okładka miękka, foliowana

Opis

Wykorzystanie wód śródlądowych w działaniach Wojsk Obrony Terytorialnej

autor: Krzysztof ROKICIŃSKI

Akademia Marynarki Wojennej

 

Autor w swoich rozważaniach połączył dwa zagadnienia: działania sił Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wykorzystanie wód śródlądowych, które zawsze odgrywały istotną rolę w działaniach wojennych. W monografii przedstawia swoje dotychczasowe badania, doświadczenia i obserwacje, a także wnioski z rozmów z żołnierzami różnych stopni wojsk operacyjnych i WOT oraz przedstawicielami instytucji zarządzających i wykorzystujących wody śródlądowe Polski.

 

Spis Treści:

WYKAZ SKRÓTÓW

OD AUTORA

Rozdział 1. WODY ŚRÓDLĄDOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

1.1. System bezpieczeństwa państwa

1.2. Zarządzanie kryzysowe

1.3. Gospodarka wodna

1.4. Zarządzanie zasobami wody w Polsce

Rozdział 2. CHARAKTERYSTYKA WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH

2.1. Pojęcie i klasyfikacja wód śródlądowych

2.2. Wody powierzchniowe i podziemne

2.3. Źródła

2.4. Rzeki

2.5. Inne cieki

2.6. Zbiorniki wodne

2.7. Mokradła i bagna

2.8. Śródlądowe zasoby wodne Polski

2.9. Rozmieszczenie geograficzne

2.9.1. Rzeki

2.9.2. Jeziora

2.10. Ochrona środowiska

2.10.1. Formy ochrony przyrody w Polsce

2.10.2. Obszary Natura 2000

2.10.3. Konwencja ramsarska

ROZDZIAŁ 3. ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

3.1. Budowle hydrotechniczne

3.2. Drogi wodne

3.3. Oznakowanie nawigacyjne dróg wodnych

3.4. Charakterystyka jednostek pływających żeglugi śródlądowej

3.5. Zasady żeglugi i eksploatacji jednostek pływających

3.6. Żegluga śródlądowa w Polsce

3.6.1. Struktura przewozów

3.6.2. Drogi wodne

3.6.2.1. Odrzańska Droga Wodna

3.6.2.2. Droga wodna Odra-Wisła

3.6.2.3. Droga wodna Wisty

3.6.2.4. Pozostałe drogi wodne

3.6.2.5. Perspektywy modernizacji i rozbudowy polskich

śródlądowych szlaków wodnych

3.6.3. Porty i stocznie

3.6.4. Tabor pływający

3.7. System śródlądowych dróg wodnych Europy Zachodniej

ROZDZIAŁ 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA AKWENACH

ŚRÓDLĄDOWYCH

4.1. Hierarchia i struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce

4.2. Instytucje zapewniające bezpieczeństwo na wodach śródlądowych

4.2.1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

4.2.2. Urzędy żeglugi śródlądowej

4.2.3. Policja wodna

4.2.4. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

4.3. Infrastruktura krytyczna na wodach śródlądowych

4.4. Pojęcia z zakresu hydrologii w kontekście zarządzania kryzysowego

ROZDZIAŁ 5. OBRONA TERYTORIALNA W POLSCE

5.1. Obrona terytorialna w Polsce w latach 1937-2017

5.2. Przeciwnik i zagrożenia

5.3. Istota i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej

5.4. Struktura i rozwój obrony terytorialnej

ROZDZIAŁ 6. GOSPODARKA WODNA I ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA W DZIAŁANIACH

WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

6.1. Gospodarka wodna w systemie obronności kraju oraz w działaniach

obrony terytorialnej

6.2. Rzeczne jednostki pływające w zastosowaniach militarnych

i niemilitarnych

6.2.1. Doświadczenia historyczne

6.2.2. Możliwości konwersji jednostek cywilnych na jednostki bojowe

6.2.2.1. Konstrukcja kadłuba

6.2.2.2. Uzbrojenie

6.2.2.3. Opancerzenie

6.2.2.4. Maskowanie

6.3. Rodzaje i konstrukcje rzecznych jednostek pływających

6.3.1. Barki pchane

6.3.2. Barki samobieżne (motorowe)

6.3.3. Pontony

6.3.4. Inne jednostki pływające

6.4. Punkty załadunku i wyładunku

6.5. Współczesne możliwości zastosowań

6.5.1. Zastosowania militarne

6.5.7.7. Walka zbrojna

6.5.1.2. Uczestniczenie w działaniach prowadzonych przez siły

specjalne

6.5.1.3. Zabezpieczenie logistyczne

6.5.1.4. Zabezpieczenie inżynieryjno-saperskie

6.5.2. Zarządzanie kryzysowe

6.5.2.1. Bezpieczeństwo publiczne

6.5.2.2. Bezpieczeństwo socjalne

6.5.2.3. Bezpieczeństwo ekologiczne

ROZDZIAŁ 7. PRZESZKODY INŻYNIERYJNO-SAPERSKIE NA WODACH

ŚRÓDLĄDOWYCH

7.1. Istota fortyfikacji

7.2. Fortyfikacje stałe

7.2.1. Fortyfikacje belgijskie, holenderskie i francuskie

7.2.2. Fortyfikacje niemieckie

7.2.2.1. Międzyrzecki Rejon Umocniony

7.2.2.2. Wał Pomorski

7.2.2.3. Trójkąt Lidzbarski

7.2.2.4. Twierdza Poznań

7.2.2.5. Twierdza Wrocław

7.2.2.6. Wał Atlantycki

7.2.3. Fortyfikacje rosyjskie

7.2.4. Fortyfikacje skandynawskie i szwajcarskie

7.2.5. Fortyfikacje polskie

7.3. Fortyfikacje polowe

7.4. Podwodne zapory inżynieryjne

7.4.1. Obrona brodów

7.4.2. Obrona cieków z silnym nurtem

7.4.3. Wymagania co do zapór inżynieryjno-saperskich posadowionych

na dnie

7.4.4. Wykorzystanie min

ROZDZIAŁ 8. OCENA MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁAŃ PRZEZ

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ Z WYKORZYSTANIEM WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH

I GOSPODARKI WODNEJ

8.1. Prognoza działań potencjalnego przeciwnika

8.1.1. Konflikt hybrydowy

8.1.2. Konflikt symetryczny

8.1.3. Przeciwnik asymetryczny

8.2. Ocena wpływu wód śródlądowych i gospodarki wodnej na prowadzenie

działań przez brygady obrony terytorialnej

8.2.1. Baza pojęciowo-definicyjna

8.2.2. Ocena uwarunkowań prowadzenia działań przez poszczególne

brygady

8.2.2.1. Pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. Mścisław

8.2.2.2. Druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej

im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora

8.2.2.3. Trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej

im. płk. Łukasza Cieplińskiego

8.2.2.4. Czwarta Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. Szczerbiec

8.2.2.5. Piąta Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój

8.2.2.6. Szósta Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

im. rtm. Witolda Pileckiego

8.2.2.7. Siódma Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

8.2.2.8. Ósma Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

8.2.2.9. Dziewiąta Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej

8 2.2.10. Dziesiąta Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej

8.2.2.11. Jedenasta Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

8.2.2.12. Dwunasta Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

8.2.2.13. Trzynasta Śląska Brygada Obrony Terytorialnej

8.2.2.14. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej

8.2.2.15. Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej

8.2.2.16. Opolska Brygada Obrony Terytorialnej

8.2.2.17. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej

KONKLUZJE I POSTULATY

BIBLIOGRAFIA

WYKAZ RYSUNKÓW

WYKAZ TABEL

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wykorzystanie wód śródlądowych w działaniach Wojsk Obrony Terytorialnej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.