www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 12/2017

28,99 

ISSN: 2084-2902
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 168
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 12/2017

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Praca zbiorowa

 

 

SPIS TREŚCI
Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski, Uniwersytet Rzeszowski
The traditionally understood karate-do as an educational system:
application of the martial arts’ pedagogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wiceadm. dr hab. Stanisław Zarychta,
Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego
Japońskie Siły Samoobrony gwarantem bezpieczeństwa państwa –
Lądowe i Powietrzne Siły Samoobrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dr hab. Henryk Duda, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Światło ze Wschodu. O Esejach nie całkiem polskich Tokimasy Sekiguchiego . . . . 40
Mgr Julia Stepnowska, Uniwersytet Gdański
Asian cultural objects in Europe. Art market expansion
and the illicit traffi cking of cultural heritage: An outline of legal issues . . . . . . 57
Mgr Alicja Ozga, mgr Anna Salamonik, Uniwersytet Gdański
Szamanizm w Japonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Dr Magdalena Łągiewska, East China University of
Political Science and Law w Szanghaju
Charakterystyka chińskiego prawa cywilnego – wybrane aspekty . . . . . . . . . . 86
Mgr Magdalena Pszczółka, Uniwersytet Gdański
Chinese law. A four-keynote when dealing with Chinese partner
(liquidated damages, err, dispute and chop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Mgr Zhao Weiting, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych
O chińskiej literaturze poszukiwania korzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Lic. Maria Magdalena Sztuka, Uniwersytet Warszawski
Wizja Chińskiej Republiki Ludowej w utworach Tadeusza Różewicza
Sen kwiatu, serce smoka, Dwa skoki i już Pekin, Przelot i W drodze . . . . . . . . . . . 111
Mgr Anna Gryszkiewicz, Uniwersytet Gdański
Sukces spektakli Persona. Marilyn i Wycinka Krystiana Lupy w Chinach –
analiza zjawiska na podstawie relacji organizatorów . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Prof. dr Wu Lan, Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim
Kultura chińskiego koloru – symbolika czerwieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Dr Krzysztof Brzozowski, Uniwersytet Gdański
Jin w kung fu – podstawy fi zyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
RECENZJE
Marcin Jacoby, Chiny bez makijażu, Wydawnictwo Muza,
Warszawa 2016, ss. 448 (Magdalena Łągiewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Du Jing, Amber Coloured Gdansk, China Book Press 2016, ss. 607
(Monika Paliszewska-Mojsiuk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
SPRAWOZDANIA
Wyjazd studyjny Adventure Club Uniwersytetu Gdańskiego do Japonii,
Tokio – Kyoto, 21–29 czerwca 2017 r.
(Joanna Chmarzewska, Kuba Jakubczyk, Andrzej Michalski) . . . . . . . . . . . . . . 164
GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ 2017/12 5

TABLE OF CONTENTS
Prof. Wojciech J. Cynarski, University of Rzeszów
The traditionally understood karate-do as an educational system:
application of the martial arts’ pedagogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vice admiral Prof. Stanisław Zarychta,
Maritime Operations Centre – Maritime Component Command
The Japanese Self-Defense Forces as the guarantee of
the state security: Land and Air Self-Defense Forces . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prof. Henryk Duda, The John Paul II Catholic University of Lublin
Light from the East. On “Eseje nie całkiem polskie”
[Not Entirely Polish Essays] by Tokimasa Sekiguchi . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Julia Stepnowska, MSc, University of Gdańsk
Asian cultural objects in Europe. Art market expansion
and the illicit traffi cking of cultural heritage: An outline of legal issues . . . . . . 57
Alicja Ozga, MSc, Anna Salamonik, MSc, University of Gdańsk
Shamanism in Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Magdalena Łągiewska, PhD, East China University of
Political Science and Law in Shanghai
Characteristics of the Chinese civil law: Selected aspects . . . . . . . . . . . . . . 86
Magdalena Pszczółka, MSc, University of Gdańsk
Chinese law. A four-keynote when dealing with Chinese partner
(liquidated damages, err, dispute and chop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Zhao Weiting, MSc, Beijing Foreign Studies University
On Chinese searching for roots literature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Maria Magdalena Sztuka, BSc, University of Warsaw
The vision of People’s Republic of China in the works of Tadeusz Różewicz
“Sen kwiatu, serce smoka” [Dream of a fl ower, heart of a dragon],
“Dwa skoki i już Pekin” [Two leaps and yet Beijing], “Przelot” [Overfl ight]
i “W drodze” [On the way] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Anna Gryszkiewicz, MSc, University of Gdańsk
The success of Krystian Lupa’s performances
“Persona. Marylin” and “Wycinka” [Woodcutters] in mainland China:
The analysis of the phenomenon based on the organizers’ reports . . . . . . . . 117
Prof. Wu Lan, Confucius Institute at the University of Gdańsk
The culture of Chinese color: The symbolism of red . . . . . . . . . . . . . . . 133
Krzysztof Brzozowski, PhD, University of Gdańsk
Jin in kung fu – physical basics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
REVIEWS
Marcin Jacoby, Chiny bez makijażu [China without make up],
Wydawnictwo Muza, Warszawa 2016, pp. 448 (Magdalena Łągiewska) . . . . . . . . . 158
Du Jing, Amber Coloured Gdansk, China Book Press 2016, pp. 607
(Monika Paliszewska-Mojsiuk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
REPORTS
A study trip of the Adventure Club of the University of Gdańsk to Japan,
Tokio – Kyoto, June 21–29, 2017
(Joanna Chmarzewska, Kuba Jakubczyk, Andrzej Michalski) . . . . . . . . . . . . . . 164

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Azji Wschodniej 12/2017”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *