www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 7/2015

29,90  19,99 

ISSN: 2084-2902
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 192
Format: B5

oprawa miękka

1 w magazynie

Opis

Gdańskie Studia Azji Wschodniej
Zeszyt 7/2015

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Praca zbiorowa 

 

Zeszyt 7 otwiera wykład poświęcony obrazowi Chin w twórczości księdza-poety Wiesława Rodzewicza (Józef Włodarski). Temat historycznego Jedwabnego Szlaku podejmują w swoich artykułach Edward Kajdański i Aleksandra Kajdańska. Opisano też problemy i wyzwania nowych władz we współczesnych Chinach (Jakub Potulski) oraz system bankowy ChRL (Magdalena Łągiewska). Interesujący jest opis chińskich rytuałów (Fu Haifeng), a także przedstawienie aktualnych problemów praw człowieka w Indiach (Anna Michalak). Japonii poświęcono uwagę zarówno w perspektywie historycznej – udział lotniskowców Połączonej Floty w bitwie pod Midway (Mateusz Kubicki), prawnej – recepcja zachodnich rozwiązań prawnych w Japonii (Urszula Wach-Górny, Witold Górny), jak i kulturowej zarys historii mangi (Karolina Zarychta). W zeszycie 7 znalazł się też artykuł poświęcony zależnościom pomiędzy islamem a ruchami niepodległościowymi w Indonezji (Kornel Bielawski).

 

SPIS TREŚCI
WYKŁAD
Dr hab. Józef Włodarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
Obraz Chin we współczesnej twórczości księdza-poety Wiesława Rodzewicza
(wykład wygłoszony z okazji jubileuszu prof. Yi Lijun,
Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, 6 grudnia 2014 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ARTYKUŁY
Edward Kajdański, Uniwersytet Gdański
Jedwabne Szlaki i inżynier Kazimierz Grochowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mgr Aleksandra Kajdańska, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Dzieje haftu na Jedwabnym Szlaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Dr hab. Jakub Potulski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
Chiny na rozdrożu – wyzwania i problemy nowych władz ChRL . . . . . . . . . . . . . . . 55
Mgr Magdalena Łągiewska, Uniwersytet Gdański
System bankowy Chińskiej Republiki Ludowej – wybrane aspekty . . . . . . . . . . . . . . 71
Mgr Fu Haifeng, Uniwersytet Gdański
Why Chinese people do not hug? A short treatise about Chinese rituals . . . . . . . . . 81
Mgr Mateusz Kubicki, Uniwersytet Gdański
Udział lotniskowców Połączonej Floty w bitwie pod Midway
4–6 czerwca 1942 r. – złamanie morskiej potęgi Japonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Mgr Urszula Wach-Górny, mgr Witold Górny, Kraków
Między prawem a kulturą – kilka uwag na temat recepcji
zachodnich rozwiązań prawnych na japoński grunt społeczno-kulturowy . . . . . . .  106
Dr Anna Michalak, Uniwersytet Łódzki
Aktualne problemy ochrony praw człowieka w Indiach
– orientacja seksualna i tożsamość płciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121
Mgr Joanna Tuczyńska, Uniwersytet Gdański
Tagoriański świat zwierząt w idei empatycznej miłości
jako urzeczywistnienia dharmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

Mgr Kornel Bielawski, Uniwersytet Gdański
Islam a początki ruchów niepodległościowych w Indonezji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149
PRÓBY STUDENCKIE
Karolina Zarychta, Politechnika Gdańska
Zarys historii mangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159
RECENZJE
Comparative Constitutional Law in Asia, red. R. Dixon, T. Ginsburg,
Edward Edgar Publishing Limited, Northampton 2014, ss. 353 (Anna Michalak) . . . .  174
Huang Lihai, Kto biega jeszcze szybciej niż błyskawica, przeł. Wu Lan,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego–Flower City Publishing House,
Gdańsk–Kanton 2015, ss. 222 (Tomasz Snarski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179
SPRAWOZDANIA
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Co-habitations and power dynamics:
Land, Exchange, Governance. Timor-Leste in context”,
Lizbona, 19–24 stycznia 2015 r. (Anna Michalak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182
Chiński Nowy Rok – Rok Kozy – na Uniwersytecie Gdańskim,
Gdańsk, 24 lutego 2015 r. (Magdalena Łągiewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184
Działalność Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego
w 2014 r. (Kamil Zeidler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186

 

TABLE OF CONTENTS
LECTURE
Prof. Józef Włodarski, University of Gdansk
The image of China in the contemporary works of the priest-poet
Wieslaw Rodzewicz (lecture delivered on the occasion of the jubilee
of Professor Yi Lijun, Beijing Foreign Studies University, 6 December 2014) . . . . . 7
ARTICLES
Edward Kajdański, University of Gdansk
The Silk Roads and engineer Kazimierz Grochowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MSc Aleksandra Kajdańska, Polish Institute of World Art Studies
The history of embroidery on the Silk Road . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Prof. Jakub Potulski, University of Gdansk
China on the crossroads:
challenges and problems of the new PRC government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
MSc Magdalena Łągiewska, University of Gdansk
The banking system of the People’s Republic of China: selected aspects . . . . . . . . . 71
MSc Fu Haifeng, University of Gdansk
Why Chinese people do not hug? A short treatise about Chinese rituals . . . . . . . . . 81
MSc Mateusz Kubicki, University of Gdansk
Participation of Japanese aircraft carriers in the Battle of Midway
June 4–6, 1942: breaking the sea power of Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
MSc Urszula Wach-Górny, Msc Witold Górny, Cracow
Between law and culture: some remarks on the reception
of Western legal solutions on Japanese socio-cultural ground . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
PhD Anna Michalak, University of Lodz
Current problems of human rights protection in India:
sexual orientation and gender identity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121
MSc Joanna Tuczyńska, University of Gdansk
Rabindranath Tagore’s animal world in the idea
of empathic love as the realization of dharma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

MSc Kornel Bielawski, University of Gdansk
Islam and the beginnings of independence movements in Indonesia . . . . . . . . . . .  149
STUDENTS ATTEMPTS
Karolina Zarychta, Gdansk University of Technology
Brief history of manga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159
REVIEWS
Comparative Constitutional Law in Asia, ed. R. Dixon, T. Ginsburg,
Edward Edgar Publishing Limited, Northampton 2014, pp. 353 (Anna Michalak) . . .  174
Huang Lihai, Kto biega jeszcze szybciej niż błyskawica
(Who runs even faster than lightning), translated by Wu Lan,
The University of Gdansk Press–Flower City Publishing House,
Gdansk–Guangzhou 2015, pp. 222 (Tomasz Snarski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179
REPORTS
International Scientific Conference “Co-habitations and power dynamics:
Land, Exchange, Governance. Timor-Leste in context”,
Lisbon, January 19–24, 2015 (Anna Michalak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182
Chinese New Year – Year of the Goat – University of Gdansk,
February 24, 2015 (Magdalena Łągiewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184
The activities of the Centre for East Asian Studies UG in 2014 (Kamil Zeidler) . . . . .  186

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Azji Wschodniej 7/2015”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *