www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu

41,00  (w tym 5% VAT)

ISBN/ISSN: 978-83-7348-720-8

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2017

Stron: 224

Opis

Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Sas-Bojarska Aleksandra

 

 

Słowa kluczowe: rewitalizacja, zrównoważony rozwój, metodologia ocen oddziaływania na krajobraz, ochrona krajobrazu, inwestycje infrastrukturalne

 

Opis:

Problematyka książki jest związana z zagrożeniami dla krajobrazu wywoływanymi realizacją i funkcjonowaniem wielkich inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych oraz sposobami jego ochrony i kształtowania. Książka stanowi podsumowanie badań teoretycznych oraz opracowań studialnych i eksperckich prowadzonych przez lata przez autorkę.

W części teoretycznej przeanalizowano potrzebę i możliwości właściwej ochrony i kształtowania krajobrazu we współczesnych procesach rozwojowych. Omówiono ochronę prawną krajobrazu w Polsce w kontekście przeciwdziałania jego zagrożeniom, sprecyzowano zakres merytoryczny studiów krajobrazowych koniecznych do przeprowadzania w ramach ocen oddziaływania na środowisko, podkreślono ich znaczenie. W drugiej części książki omówiono studia przypadków badań krajobrazowych dla wybranych wielkich inwestycji, w których autorka brała udział.

Wiedza i zdobyte doświadczenie umożliwiły autorce sformułowanie wniosków metodologiczno-naukowych dotyczących planowania i lokalizacji konfliktogennych inwestycji w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu. Tworzą one kompleksowy i uporządkowany zestaw propozycji możliwych do wykorzystania w praktyce, niezależnie od rodzaju inwestycji i charakterystyk zagrożonego krajobrazu. W pracy podkreślono istotną rolę ocen oddziaływania na środowisko jako narzędzia ochrony krajobrazu w procesach planistyczno-projektowych.

Książka może być przydatna zarówno dla teoretyków zajmujących się ochroną krajobrazu, jak i praktyków sporządzających różnego rodzaju studia krajobrazowe, samorządowców oraz studentów kształcących się w dziedzinie ochrony środowiska, architektury i architektury krajobrazu.

 

Obszerne omówienie reprezentatywnej grupy przypadków nie tylko uwiarygodnia treść książki i wnioski z niej płynące, ale i stanowi o jej wartości aplikacyjnej; omówione przypadki, okoliczności jakie towarzyszyły ich realizacji, a także krytyczne przedstawienie skutków przeprowadzonych działań są swoistym poradnikiem dla zainteresowanych. Charakter książki, zgromadzona w niej wiedza teoretyczna oraz opisy doświadczeń zawodowych własnych wskazują, że swoich czytelników znajdzie ona zarówno wśród studentów, podejmujących studia na różnych kierunkach kształcących w dziedzinie ochrony środowiska, a zwłaszcza krajobrazu, jak i pracujących zawodowo w tych dziedzinach.

prof. dr hab. inż. arch. Mieczysław Kochanowski

 

Autorka prezentuje zarówno szerokie ujęcie tematu od strony teoretycznej, jak i własne – płynące z doświadczenia przy realizacji podobnych prac – sugestie dotyczące zasadności wykorzystania poszczególnych metod postępowania przy pracach nad określeniem skutków krajobrazowych realizacji […] inwestycji, w tym – minimalizowaniu ich wpływu na krajobraz.

Praca bazuje na współczesnej, aktualnej literaturze przedmiotu, co pozwoliło na przedstawienie najnowszego stanu wiedzy w odniesieniu do omawianych zagadnień.

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

 

Monografia jest podsumowaniem badań oraz autorskich doświadczeń studialno-projektowych, branżowych i eksperckich, dotyczących wielkich inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych. W kontekście wciąż istotnych w Polsce potrzeb cywilizacyjnych, w tym przemysłowych i infrastrukturalnych, ochrona krajobrazu w przypadku realizacji takich inwestycji jest bez wątpienia zagadnieniem aktualnym i istotnym.

Cennym uzupełnieniem treści jest bogaty materiał ilustracyjny, który pozwala na lepsze zrozumienie treści.

dr hab. inż. arch. Michał Stangel

Spis treści
1. Wprowadzenie ………………………………. 7
2. Inwestycje infrastrukturalne i przemysłowe jako źródła potencjalnych zagrożeń krajobrazowych … 9
2.1. Potrzeba rozwoju gospodarczego ……………………………………………………………………. 9
2.2. Rodzaje i klasyfikacja inwestycji mogących szkodzić krajobrazowi ………. 12
2.3. Przykłady wielkich inwestycji ……………………………………………………. 14
2.4. Zagrożenia krajobrazu – dobra wspólnego. Ujęcie ogólne ……………………… 22
2.5. Zagrożenia krajobrazu wielkimi inwestycjami – co obserwujemy? ………… 23
2.6. Wyzwania dotyczące ochrony krajobrazu …………………………………………… 25
3. Ochrona prawna a zagrożenia krajobrazu w Polsce ………………………………….. 28
3.1. Krytyczna ocena prawnej ochrony krajobrazu w Polsce ……………………. 28
3.2. Ochrona krajobrazu w kontekście dokumentów ogólnych …………………………. 30
3.3. Ochrona krajobrazu w dokumentach planistycznych …………………………….. 32
3.4. Ochrona krajobrazu w ocenach środowiskowych …………………………………….. 34
3.5. Ochrona krajobrazu w kontekście partycypacji społecznej ……………………….. 36
3.6. Ochrona krajobrazu w „ustawie krajobrazowej” – ocena krytyczna ……………………. 42
4. Studia krajobrazowe dla wielkich inwestycji …………………………………….. 44
4.1. Metody stosowane w OOŚ – ujęcie ogólne …………………………….. 44
4.2. Studia krajobrazowe – ujęcie ogólne ………………………………………… 45
4.3. Potrzeba studiów krajobrazowych w OOŚ ……………………………………… 46
4.4. Etapy studiów krajobrazowych w OOŚ ……………………………………………. 49
4.4.1. Ujęcie ogólne …………………………………………………… 49
4.4.2. Studia wyjściowe ………………………………………………. 50
4.4.3. Właściwa ocena ekspercka ……………………… 55
5. Studium przypadków …………………………………………….. 73
5.1. Uzasadnienie wyboru i metod ocen przypadków ………….. 73
5.2. Obwodnica Augustowa (Rospuda) ………………… 77
5.2.1. Wprowadzenie – przedmiot oceny oddziaływania na krajobraz ………… 77
5.2.2. Geneza oceny oddziaływania na krajobraz …………………………. 78
5.2.3. Zastosowana metoda oceny oddziaływania na krajobraz ………………….. 80
5.2.4. Szczegółowy opis oceny oddziaływania inwestycji na krajobraz …………. 81
5.3. Elektrownia węglowa pod Pelplinem ……………………………………… 118
5.3.1. Wprowadzenie – przedmiot oceny oddziaływania na krajobraz ……………. 118
5.3.2. Zastosowana metoda oceny oddziaływania na krajobraz …………………. 119
5.3.3. Szczegółowy opis oceny oddziaływania inwestycji na krajobraz ……………… 119
5.4. Farma wiatrowa „Malbork” ……………………………….. 152
5.4.1. Wprowadzenie ……………………………………………………. 152
5.4.2. Zastosowana metoda weryfikacji oceny oddziaływania na krajobraz …….. 153
5.4.3. Wnioski z ekspertyzy dotyczące oceny oddziaływania inwestycji na krajobraz …… 155
5.5. Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni ………………………………… 167
5.5.1. Historia OOŚ Trasy Kwiatkowskiego ……………………. 167
5.5.2. Opis zagrożonego krajobrazu …………………………………. 171
5.5.3. Opis planowanej trasy pod kątem zagrożeń dla krajobrazu …… 171
5.5.4. Studium architektoniczno-krajobrazowe ochrony TPK ………… 173
5.5.5. Ocena skutków krajobrazowych ……………….. 173
5.5.6. Środki łagodzące …………………………………. 178
5.5.7. Projekt po zmianach …………………….. 185
5.5.8. Niepowodzenia ……………………………………… 191
5.5.9. Niewykorzystane szanse ……………………………. 193
5.5.10. Podsumowanie …………………………………… 194
5.6. Przeprawa mostowa pod Wyszogrodem ……………….. 194
5.6.1. Historia OOŚ przeprawy mostowej pod Wyszogrodem ………….. 194
5.6.2. Opis zagrożonego krajobrazu i krajobrazu kulturowego ……………. 195
5.6.3. Opis planowanej przeprawy pod kątem zagrożeń dla krajobraz….. 196
5.6.4. Ocena skutków krajobrazowych ……………………. 199
5.6.5. Środki łagodzące …………………………………………………… 200
5.6.6. Studium geotechniczno-architektoniczne …………… 201
5.6.7. Projekt po zmianach …………………………………………………. 202
5.6.8. Niepowodzenia w unikaniu skutków …………………….. 205
5.6.9. Niewykorzystane szanse związane z………………………. 206
5.6.10. Podsumowanie przypadku ……………………………… 208
6. Podsumowanie i wnioski ………………………………………….. 209
Literatura …………………………………………………………………………… 213
Streszczenie ……………………………………………………………………….. 223
Summary ……………………………………………………………………………. 224

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *