www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego

31,99 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-751-2

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2018

Stron: 130

oprawa miękka

Opis

Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego

autorzy: Martyniuk OlgaMartyniuk-Pęczek Justyna Parteka Tomasz

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Ostatnie dwie dekady w Polsce to okres dynamicznego rozwoju zarówno sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i przeobrażeń przestrzeni wokół miast. Przemieszczanie się ludności i podmiotów gospodarczych z miasta centralnego spowodowało, że w niektórych polskich strefach podmiejskich wytworzyły się struktury terytorialne, które określamy jako gniazda przedsiębiorczości. Może to oznaczać, że aktywność gospodarcza ich mieszkańców może być wyższa niż aktywność mieszkańców miasta centralnego. Dodatkowo, wydaje się to stanowić wyróżnik polskich stref podmiejskich w porównaniu z terenami suburbanizacyjnymi innych krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych.

Temat relacji pomiędzy procesami suburbanizacji a rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest efektem pracy autorów nad projektem naukowym pt. Wytwarzanie gniazd przedsiębiorczości w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym. Analiza relacji przestrzenno-ekonomicznych rozwoju sektora MSP, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (nr umowy UMO-2013/09/B/HS4/01175). Celem naukowym projektu było określenie wpływu rozwoju lokalnych MSP na procesy suburbanizacji w wybranych obszarach podmiejskich na przykładzie Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego (TOM). Badania relacji pomiędzy poziomem aktywności gospodarczej przedsiębiorstw sektora MSP a procesami suburbanizacji na przykładzie TOM można określić jako kontynuację i pogłębianie wcześniejszych badań z zakresu urbanistyki, socjologii, geografii ekonomicznej i rozwoju regionalnego, dotyczących procesu suburbanizacji. Innowacyjny charakter opracowania polega na próbie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób podmioty z sektora MSP wpływają na formę funkcjonowania metropolii, czego efektem jest zaproponowany przez autorów model polskiego miasta krawędziowego oparty na rozwoju gniazd przedsiębiorczości.

 

Słowa kluczowe: charakterystyka i rozwój sektora MSP w Polsce, modele gniazd przedsiębiorczości w TOM, modele przestrzenne rozwoju współczesnych obszarów metropolitalnych, suburbanizacja

 

SPIS TREŚCI
Wstęp
1 . Istota współczesnej suburbanizacji
1.1.Pojęcie suburbanizacji
1.2.Ewolucja amerykańskiego procesu
suburbanizacji
1.3.Przestrzenne modele amerykańskiej
suburbanizacji
1.4.Globalne modele przestrzenne rozwoju
współczesnych obszarów metropolitalnych
2 . Przestrzenne modele suburbanizacji w Polsce
2.1.Definiowanie pojęcia suburbanizacji
w polskiej przestrzeni badawczej
2.2. Procesy suburbanizacji w Polsce
2.3. Koncepcja przestrzennych modeli
suburbanizacji w Polsce
3 . Charakterystyka i rozwój sektora MSP w Polsce
3.1.Pojęcie i klasyfikacja przedsiębiorstw
sektora MSP
3.2.Cechy charakterystyczne MSP
3.3.Znaczenie sektora MSP dla rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski
3.4.Rozwój sektora MSP w Polsce w latach
1980–2014
4 . Sektor MSP w Polsce w układzie krajowym
i metropolitalnym
4.1.Przyczyny przedsiębiorczości w Polsce
i na świecie
4.2.Sektor MSP w województwie pomorskim
na tle Polski
4.3.Sektor MSP w miastach centralnych
i gminach Trójmiejskiego Obszaru
Metropolitalnego (TOM)
4.4.Proces rozwoju przedsiębiorstw
sektora MSP w ujęciu metropolitalnym
na przykładzie TOM
5 . Przestrzenne modele gniazd
przedsiębiorczości w TOM
5.1.Sektor MSP w gniazdach przedsiębiorczości
5.2.Analiza struktury przestrzennej gniazd
przedsiębiorczości
5.3.Cechy struktury urbanistyczno-
-architektonicznej w mikroskali
na przykładzie gniazd przedsiębiorczości
5.4.Przestrzenne modele działania MSP
w gniazdach przedsiębiorczości
5.5.Modele rozwoju terytorialnego MSP
w gniazdach przedsiębiorczości
6 . Determinanty lokalizacji MSP w gniazdach
przedsiębiorczości i strefach podmiejskich
6.1.Klasyfikacja i charakterystyka determinant
lokalizacji przedsiębiorstw
6.2.Analiza determinant lokalizacji MSP
w badanych gminach i gniazdach
przedsiębiorczości w TOM
6.3.Ocena atrakcyjności lokalizacji MSP
w strefach podmiejskich TOM
6.4.
Polityka podatkowa badanych gmin
a aktywność gospodarcza MSP
6.5.Ryzyko lokalizacji w decyzjach
lokalizacyjnych MSP
Podsumowanie. Perspektywa miasta
krawędziowego na bazie polskich gniazd
przedsiębiorczości
Bibliografia

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *