www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Tom II

21,99 

ISBN: 978-83-7865-433-9
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 248
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Tom II

Autor: Zoja Nowożenowa, Tatiana Kananowicz 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Niniejsza monografia jest już drugim tomem, który poświęcamy badaniom nad problematyką wzajemnych zależności pomiędzy tekstem a kulturą. Problematyka tomu – w odróżnieniu od pierwszej książki – skoncentrowana jest wokół trzech podstawowych zagadnień. Pierwsze dotyczy badawczych paradygmatów metodologicznych, drugie – ujmowania tekstu jako produktu kultury narodowej, trzecie skupia się wokół problemu przekładu – tekstu „między kulturami”.

 

 

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne (Zoja Nowożenowa, Tatiana Kananowicz (Siniawska-Sujkowska)) . . . . 7
Вступление (Зоя Новоженова, Татьяна Кананович (Синявская-Суйковска)) . . . . . 11
I. Metodologia i mechanizmy interpretacji tekstów kultury
I. Методология и механизмы интерпретации текстов культуры
Александр Киклевич
Текст без культуры – культура без текста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Т.В. Шмелева
Открытка в коммуникативной культуре ХХ века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Зоя Новоженова
К вопросу об определении понятия эзотерический текст . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
А.А. Камалова
Методологическая база изучения церковной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
М.Ю. Федосюк
Художественная идея литературного произведения
с позиций лингвистики (на примере рассказа
Василия Гроссмана В городе Бердичеве) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Т.И. Стексова
Текстообразующая функция семантических категорий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Olga Sokołowska
Kognitywna idea tekstu i jej implikacje dla badań językoznawczych . . . . . . . . . . . . 107
Н.С. Шарафутдинова
К вопросу о классификации жанров научно-технических текстов . . . . . . . . . . 123

 1. Kulturowe właściwości tekstów w przekładzie i dydaktyce
  II. Культурные особенности текстов в переводе и дидактике
  Alicja Pstyga
  Kultura w przekładzie: dialog i konfrontacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  Maria Mocarz-Kleindienst
  Inność kulturowa w przekładzie ” lmowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
  С.С. Ваулина, Л.В. Коковина
  Проблема передачи авторской модальности
  при переводе художественного текста (на примере переводов поэмы
  Н.В. Гоголя Мертвые души на английский язык) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
  Halina Bartwicka
  В поисках эквивалентов перевода
  (к вопросу о стилистической симметрии) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
  Татьяна Кананович (Синявская-Суйковска)
  Гданьск по-русски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
  Regina Wyżkiewicz-Maksimow
  Obscena jako problem translatoryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
  Dorota Żyłko
  Uwagi o tłumaczeniu memuarów
  (na materiale Wspomnień Dmitrija Lichaczowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
  Monika Krajewska
  Niańki pod lupą. Filmowy projekt przekładowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
  Aleksandra Klimkiewicz
  Текст высокой культуры в обучении студентов-филологов . . . . . . . . . . . . . . . . 225
  Д.Т. Доборджгинидзе
  Роль языка СМИ в обучении РКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Tom II”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *