www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów

33,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-615-7

Wydanie: 2

Rok publikacji: 2016

Stron: 444

Opis

Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Leśnicki Andrzej

 

 

Słowa kluczowe: układy z sygnałami dyskretnymi, filtry FIR, przekształcenie z sygnałów dyskretnych, dyskretne przekształcenie Fouriera DFT, dyskretno-czasowe przekształcenie Fouriera DTFT, filtry IIR, sygnały i systemy dyskretne

 

Opis:

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków elektronika i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna oraz automatyka i robotyka. Obejmuje on zagadnienia z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, przerabiane na takich przedmiotach jak Przetwarzanie sygnałów, Filtry cyfrowe, Zastosowania procesorów sygnałowych. Ma stanowić pomoc przy prowadzeniu zajęć z ćwiczeń tablicowych, zajęć laboratoryjnych czy projektu z zastosowań procesorów sygnałowych.

Słowo „technika” w tytule oznacza metody cyfrowego przetwarzania sygnałów. Położono nacisk na zagadnienia podstawowe. Zastosowania ograniczono do wybranych zagadnień cyfrowej filtracji sygnałów. Wymóg dopasowania podręcznika do kształcenia na najniższych semestrach studiów spowodował też, że pominięto wiele dzisiaj już klasycznych, ale nieco bardziej zaawansowanych zagadnień z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnałów, jak np. filtracja sygnałów losowych (filtry adaptacyjne), modulacje różnicowe czy dyskretne przekształcenie falkowe.

W podręczniku z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnałów bardzo ważna jest kolejność omawiania zagadnień. Np. twierdzenie o próbkowaniu powinno być omawiane jak najwcześniej, z drugiej strony można je wyprowadzić i dogłębnie zrozumieć dopiero po omówieniu dyskretno-czasowego przekształcenia Fouriera (DTFT). Autorzy najczęściej podają to twierdzenie na samym początku i korzystają z niego w podstawowym zakresie. Następnie rozpatrują je szczegółowo dopiero po omówieniu przekształcenia DTFT. Tak też zrobiono w niniejszym podręczniku. Inny problem stanowi kolejność omawiania przekształceń całkowych sygnału. Tutaj najpierw omówiono przekształcenie Z, a następnie – DTFT. Dzięki temu czytelnik, przechodząc do analizy widmowej, zna już pojęcia charakterystyk czasowych, pojęcia zera i bieguna transmitancji i może badać ich wpływ na charakterystyki częstotliwościowe systemu. Z kolei przekształcenia DFT i FFT są zawsze omawiane dopiero po przekształceniu DTFT.

Studenci na niższych semestrach studiów mają trudności z rozróżnieniem takich podstawowych pojęć, jak np. dane i informacja, dlatego podręcznik uzupełniono dodatkiem pt. „Informacja i entropia”. Wyjaśniono tam współzależności zachodzące między wiadomością i sygnałem czy też danymi, informacją i wiedzą. Przypomniano też definicje miar informacji.

 

 

Spis treści
Wykaz oznaczeń
Przedmowa
1. Wstęp
2. Sygnały i systemy dyskretne
2.1. Pojęcie sygnału dyskretnego
2.2. Tworzenie sygnału dyskretnego i cyfrowego z sygnału ciągłego-analogowego
2.3. Błędy kwantowania i przeciążenia
2.4. Kwantowanie nieliniowe
2.5. Zwielokrotnienie czasowe sygnałów
2.6. Podstawowe operacje na sygnale dyskretnym
2.7. Klasyfikacja systemów dyskretnych
2.8. Równania różnicowe systemów dyskretnych
2.9. Odpowiedzi impulsowa i skokowa systemu dyskretnego
2.10. Splot sygnałów
2.11. Stabilność systemów DLS
2.12. Korelacja sygnałów dyskretnych
2.13. Działania na liczbach w komputerze
2.14. Zadania
3. Układy z sygnałami dyskretnymi
3.1. Układy próbkujące
3.2. Przetworniki cyfrowo-analogowe
3.3. Przetworniki analogowo-cyfrowe
3.4. Linie opóźniające
3.5. Sumator
3.6. Układ mnożący
3.7. Filtry z przełączanymi kondensatorami
3.8. Zadania
4. Przekształcenie Z sygnałów dyskretnych
4.1. Definicja przekształcenia Z
4.2. Proste przekształcenie Z sygnałów
4.3. Właściwości przekształcenia Z
4.4. Wyznaczanie odwrotnej transformaty Z
4.5. Przekształcenie Z sygnału nieprzyczynowego
4.6. Rozwiązanie równań różnicowych metodą przekształcenia Z
4.7. Algebraiczne kryterium stabilności
4.8. Zadania
5. Dyskretno-czasowe przekształcenie Fouriera DTFT
5.1. Definicja przekształcenia DTFT
5.2. Właściwości przekształcenia DTFT
5.3. Twierdzenie o próbkowaniu
5.4. Charakterystyki częstotliwościowe systemu dyskretnego
5.5. Związek charakterystyk częstotliwościowych z rozkładem zer i biegunów
5.6. Sygnały i systemy liniowo fazowe
5.7. Transformator i filtr Hilberta
5.8. Cyfrowa zmiana szybkości próbkowania
5.9. Analiza widmowa z oknami
5.10. Spektrogram sygnału
5.11. Cepstrum
5.12. Częstotliwościowe kryteria stabilności
5.13. Rekonstrukcja sygnału
5.14. Zadania
6. Dyskretne przekształcenie Fouriera DFT
6.1. Definicja przekształcenia DFT
6.2. Właściwości przekształcenia DFT
6.3. Interpretacja DFT jako wartości widma dla wybranych pulsacji
6.4. Interpretacja DFT jako widma sygnału przedłużonego okresowo
6.5. Dyskretne przekształcenie kosinusowe DCT
6.6. Szybkie przekształcenie Fouriera FFT
6.7. Przekształcenie DFT w opisie filtrów
6.8. Zadania
7. Filtry FIR
7.1. Podstawowe właściwości filtrów FIR
7.2. Struktury filtrów FIR
7.3. Podstawowe typy filtrów
7.4. Projektowanie metodą okien
7.5. Projektowanie metodą próbkowania w dziedzinie częstotliwości
7.6. Metoda Parksa-McClellana
7.7. Przestrajanie filtru FIR
7.8. Realizacja filtru FIR z użyciem procesora sygnałowego
7.9. Zadania
8. Filtry IIR
8.1. Podstawowe właściwości filtrów IIR
8.2. Struktury filtrów IIR
8.3. Analogowe prototypy filtrów cyfrowych
8.4. Projektowanie metodą transformacji biliniowej
8.5. Metoda niezmiennej odpowiedzi impulsowej
8.6. Metoda niezmiennej odpowiedzi skokowej
8.7. Transformacje częstotliwościowe
8.8. Metoda optymalizacji iteracyjnej
8.9. Realizacja filtru IIR z użyciem procesora sygnałowego
8.10. Zadania
Dodatek 1 Informacja i entropia
Dodatek 2 Funkcje zmiennej zespolonej
Dodatek 3 Procesory sygnałowe
Literatura
Skorowidz

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *