www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Zarządzanie zasobami ludzkimi

24,99 

ISBN: 978-83-8206-098-0

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 254

Format: A5

Opis

Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Halina Czubasiewicz (red.)

 

Zmiana gospodarki w kierunku gospodarki cyfrowej postawiła nowe zadania przed funkcją personalną. Wyzwania stawiane przed tą funkcją są złożone i wymagają łączenia różnych dziedzin wiedzy w ich rozwiązywaniu. Obecnie w ramach  funkcji personalnej należy identyfikować problemy zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem podejścia do zasobów ludzkich jako kapitału ludzkiego. Wymaga to poszerzania samodzielności pracowników oraz ich decyzyjności i odpowiedzialności. Realizacja funkcji personalnej w realiach dzisiejszych wymogów organizacji to nie tylko doskonalenie obszaru doboru pracowników zgodnie ze strategią, kulturą organizacyjną i rozwiązaniami  firmy. To również coraz bardziej złożony obszar rozwoju pracowników, w którym organizacja musi zadbać o rozwój kompetencji zgodnych ze swoimi potrzebami, ale też budować przestrzeń organizacyjną dla karier pracowniczych oraz identyfikować, rozwijać i wykorzystywać talenty pracowników.  Ten obszar funkcji personalnej jest szczególnie ważny, bo stanowi o motywacji pracowników oraz ich zaangażowaniu i satysfakcji z pracy. Zatem obecnie funkcja personalna wymaga rozwoju metod i narzędzi realizacji zadań związanych z poszczególnymi obszarami: z doborem, rozwojem, wynagradzaniem i oceną pracowników, ale również z pokonywaniem barier w zarządzaniu wiedzą. Organizacje, które chcą efektywnie funkcjonować w gospodarce opartej na wiedzy, muszą być konkurencyjne i przynosić zysk swoim interesariuszom. Powinny zrewidować sposoby swojego funkcjonowania pod kątem wyzwań związanych z zarządzaniem wiedzą. Wydaje się, iż do głównych wyzwań organizacji w XXI wieku można zaliczyć: tworzenie warunków pozwalających na adaptację do nowej, stale zmieniającej się sytuacji działania organizacji, wykorzystywanie wiedzy jako głównego zasobu strategicznego, organizacyjne i finansowe docenianie pracowników  – ich wiedzy i chęci do dzielenia się wiedzą w organizacji.

Niniejsza monografia stanowi kolejną publikację z cyklu stanowiącego efekt konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej Instytutu Organizacji i Zarządzania), opatrzonych wspólnym tytułem „Sukces organizacji”. Na prezentowaną publikację składa się zbiór artykułów, które odnosząc się do różnych problemów zarządzania organizacjami w warunkach gospodarki cyfrowej, przedstawiają wyniki badań teoretycznych i empirycznych. Monografia powstała w wyniku zaangażowania autorów pochodzących z wiodących krajowych ośrodków akademickich.

 

Spis treści

WSTĘP . 7

ŁUKASZ HAROMSZEKI, MARZENA STOR

Pozyskiwanie pracowników w jednostkach zagranicznych polskich

przedsiębiorstw międzynarodowych – wyniki badań empirycznych .. 11

ANNA WALASZCZYK, JOANNA MNICH

Zaangażowanie pracowników w organizacji zarządzanej systemowo –

badanie i analiza . . . 37

MARZENA STOR, ŁUKASZ HAROMSZEKI

Kształtowanie zaangażowania pracowników i ich satysfakcji

z pracy w jednostkach zagranicznych polskich przedsiębiorstw

miêdzynarodowych – wyniki badañ empirycznych .. 53

JOANNA LITWIN, MAREK KALINOWSKI

Czynniki kształtujące satysfakcję i motywacje pracowników

w przedsiębiorstwie produkcyjnym – studium przypadku . . 83

MICHAŁ IGIELSKI

Systemy szkoleniowe i wynagrodzenia jako bodŸce motywacyjne

w polskich przedsiębiorstwach . . . 101

MONIKA OSIWALSKA

Pomiar ruchu pracowników w organizacji . . . 119

GRZEGORZ ŁUKASIEWICZ

Możliwości i obszary wykorzystania technologii Big Data

w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi . . . 133

IWONA M. KUTZNER, JAKUB M. MARCINKOWSKI

Zaburzenia osobowości menedżera w relacjach B2B . .. 147

PIOTR WRÓBEL

Kompetencje sprawnego telepracownika . . 163

MAŁGORZATA WESOŁOWSKA

Sytuacja zawodowa oraz motywy d³ugookresowej emigracji Polaków

z pokolenia Y . .. 177

OLGA ŁAWIŃSKA, ANNA KOROMBEL

Lojalność pokolenia Z wobec marki w zarządzaniu

współczesnym przedsiębiorstwem . . . . 193

ANNA CIERNIAK-EMERYCH, SZYMON T. DZIUBA, JACQUELINE ROWIECKA

Lifestyles of people working in the context of work-life balance

and their dietary choices . . . 213

HALINA CZUBASIEWICZ

Zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowym

środowisku biznesowym . . . 231

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Zarządzanie zasobami ludzkimi”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *