www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 4

25,99 

ISBN: 978-83-7865-398-1
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 292
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 4

autorzy: Joanna Mampe, Hanna Makurat, Łada Owczinnikowa, Fadhil Marzouk (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

W przedstawionym tomie znalazły się teksty uwzględniające aspekt socjolingwistyczny w kontekście badania wspólnot dwujęzycznych oraz rozpatrywania płci jako czynnika różnicującego wypowiedź, w zbiorze znalazły się też artykuły z pogranicza socjolingwistyki i onomastyki, duża część prac zawartych w tej książce poświęcona jest funkcjonowaniu języka w sferze publicznej, językowemu obrazowi świata oraz socjolingwistycznemu ujęciu języka ogólnego. Zróżnicowanie tematyczne tekstów, które zostały opublikowane w niniejszej monografii, jest duże i poniekąd wynika ono z szerokiego zakresu badań socjolingwistyki.

 

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BADANIA SOCJOLINGWISTYCZNE
WSPÓLNOT DWUJĘZYCZNYCH
Bożena Gierek
Socjolingwistyczne badania języka irlandzkiego. . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hana Makùrôt
Socjolingwisticznô jeleżnosc bilingwalny wsë Lësé Jamë. . . . . . . . . 27
Dušan‑Vladislav
Paždjerski
Planowanie języka w Serbii po rozpadzie tzw. serbsko‑chorwackiej
wspólnoty językowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Małgorzata Rocławska‑Daniluk
Konteksty dwujęzyczności w polskiej literaturze
przedmiotowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I KATEGORIA GENDER
Татьяна Космеда
Женский и мужской стили речи: особенности моделирования
и прагматика (на материале художественного текста
коротких форм) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Monika Obrębska, Paweł Kleka
Gadatliwość kobiet: prawda czy stereotyp? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Jan Lazar
Aspekty feminizace ve francouzském a českém jazyce . . . . . . . . . . . 87
SOCJOLINGWISTYKA I ONOMASTYKA
Татьяна Александровна Кадоло
Изучение наименований городских торговых
объектов в нормативном аспекте. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Małgorzata Klinkosz
Kartuzy – miasto kaszubskie. Regionalne chrematonimy
i mikrotoponimy – wyznaczniki tożsamości przestrzennej. . . . . . . . 111
6 Spis treści
JĘZYK W SFERZE PUBLICZNEJ
JAKO PROBLEM SOCJOLINGWISTYKI
Anna Preis‑Buczkowska, Paulina Górska
Ekonomia języka w kontaktach młodzieży na Facebooku. . . . . . . . 131
Татьяна Копац
Язык музыки и музыкантов. К вопросу
о профессиональной языковой личности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Kamila Miłkowska‑Samul
Język ogólny – dialekt – slang: o wykorzystaniu zróżnicowania
języka w kulturze popularnej na przykładzie
serialu telewizyjnego Gomorra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Danuta Stanulewicz, Joanna Redzimska
Język kaszubski w sferze publicznej – opinie młodzieży. . . . . . . . . 172
Joanna Wasiluk
Językowe sposoby oddziaływania rosyjskich mediów
na świadomość społeczną (na przykładzie tekstów prasowych) ������ 193
SOCJOLINGWISTYKA
I JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA
Magdalena Jaszczewska
Praca jako wartość na podstawie paremii polskich
i jednostek frazeologicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Иоанна Мампе, Овчинникова, Лада Олеговна
Современные тексты рекомендательного характера
как средство формирования ценностной картины мира. . . . . . . 216
Marcin R. Odelski
Slëbùjã cebie miłotã / I vow to love you… – kòchanié, lubòta,
miłota, mùlk – meaning ‘love’ in the Kashubian linguistic
picture of the world. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
ASPEKTY SOCJOLINGWISTYCZNE
W BADANIACH JĘZYKA OGÓLNEGO
Наталья Кирилловна Иванова
Социолингвистические реалии в современных английских
словарях (На примере словарей Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary и Cambridge English Pronouncing Dictionary). . . . . . . 245
Spis treści 7
Maciej Rataj
Wykorzystywanie językoznawstwa kognitywnego
w badaniu odmiany ogólnej języka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 4”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *