www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 3

23,00 

ISBN: 978-83-7865-397-4
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 250
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 3

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Joanna Mampe, Hanna Makurat, Łada Owczinnikowa, Fadhil Marzouk (red.)

 

 

W przedstawionym zbiorze znalazły się prace uwzględniające perspektywę socjolingwistyczną w badaniach mowy dziecka, glottodydaktyce oraz badaniach nad literaturą i językiem religijnym. Duże zróżnicowanie tematyczne artykułów oraz bogactwo obszarów, których one dotyczą, odzwierciedla szerokie horyzonty socjolingwistyki jako dyscypliny językoznawczej.

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ASPEKTY SOCJOLINGWISTYCZNE
W JĘZYKU DZIECKA
Kinga Kuszak
Dziecko jako ekspert. Językowy obraz zainteresowań
i doświadczeń dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ASPEKTY SOCJOLINGWISTYCZNE
W GLOTTODYDAKTYCE
Наталья Владимировна Жукова
Ирина Викторовна Николаева
Деловое письмо как профессионально-
ориентированная
коммуникативная ситуация при обучении языку
специальности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Иоанна Мампе
Лада Олеговна Овчинникова
Лингвострановедческая информация как средство
повышения привлекательности текстов для обучающихся
иностранным языкам в специальных целях. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Екатерина Владимировна Рублева
Современные технологии в обучении русскому языку
как иностранному . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Iwona Gryz
Metoda multisensoryczna w pracy z uczniem dyslektycznym –
utrwalenie słownictwa na zajęciach języka angielskiego. . . . . . . . . . 64
Jolanta Hinc
Kształcenie kompetencji socjolingwistycznej u osób dorosłych
rozpoczynających naukę języka niemieckiego – na przykładzie
analizy podręcznika Aussichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Dorota Jasiak
Techniki teatralne w nauczaniu języka rosyjskiego jako
obcego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6 Spis treści
Anna Suchodolska
Prawa obcokrajowców do wyboru języka komunikacji
(language rights): na pograniczu socjolingwistyki,
prawa i edukacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Anna Walencik‑Topiłko
Glottodydaktyka i logopedia na wyższych uczelniach.
Ćwiczenia poprawnej artykulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
ASPEKTY SOCJOLINGWISTYCZNE
W BADANIACH O LITERATURZE
Ольга Далкылыч
Классическая немецкая философия культуры
в сатире «серебряного века»: социолингвистический
подход к семантике фельетона Cаши Черного. . . . . . . . . . . . . . . 127
Liliana Kalita
Językowe konteksty leksemu melancholia
w rosyjskich tekstach literackich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Monika Karwacka
Dyskurs krytycznoliteracki współczesnych pisarzy rosyjskich
w kontekście badań socjolingwistycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Владимир Леонтьевич Шуников
Жанровые и дискурсивные стратегии современной
российской драмы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
ASPEKTY SOCJOLINGWISTYCZNE W JĘZYKU RELIGIJNYM
Magdalena Grabowska
Kreatywność leksykalno‑składniowa
wypowiedzi
we współczesnych Kościołach ewangelicznych w Polsce . . . . . . . . 189
Евгения Максимович
Лингвокультурологический аспект фразеологизмов
библейского происхождения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Малгожата Видел‑Игнашчак
«Любите друг друга!» – католическая культура России
и ее лексикон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 3”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *