www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Regulamin pracy z komentarzem

184,90  (w tym 5% VAT)

objętość: 192 str.

format: A5

oprawa: miękka klejona

wydanie: 2023

ISBN: 9788378049784

Kategorie: , ,

Opis

Regulamin pracy z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

autorzy: Donata Hermann

Wydawnictwo ODDK

 

Wzór regulaminu pracy wraz z dokumentacją oraz praktycznym komentarzem

W książce omówiono najważniejsze zagadnienia związane z opracowaniem, wprowadzeniem, treścią i funkcjonowaniem regulaminu w zakładzie pracy. Wśród uregulowanych spraw znajdują się kwestie związane m.in. z: współpracą ze związkami zawodowymi, czasem pracy, urlopami, monitoringiem pracowników, odzieżą roboczą oraz środkami ochrony indywidualnej i osobistej, wynagrodzeniami, wyposażeniem pracowników w sprzęt firmowy, obowiązkami dot. zasad przebywania w zakładzie pracy, odpowiedzialnością materialną i porządkową pracowników, BHP, kontrolą pracowników, w tym kontrolą na obecność alkoholu czy narkotyków.

Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowy regulamin pracy wraz z załącznikami w edytowalnej formie. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcję zamieszczono w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

 

Spis treści

Rozdział I. Regulamin pracy 9

1. Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy 9

2. Zwolnienie z obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy .. 11

3. Procedura wprowadzenia regulaminu pracy . . 12

Rozdział II. Współpraca ze związkami zawodowymi . . 17

1. Współpraca ze związkami zawodowymi 17

2. Reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej 18

3. Liczebność organizacji związkowych a regulamin pracy 21

4. Zmiana regulaminu a konsultacje związkowe 23

Rozdział III. Regulamin pracy jako akt wewnątrzzakładowy 25

1. Prawa i obowiązki pracodawcy 25

2. Ogólne prawa i obowiązki pracownika w regulaminie pracy . . 29

2.1. Wykonywanie pracy przez pracownika 30

2.2. Przestrzeganie czasu pracy 30

2.3. Przestrzeganie regulaminu pracy oraz dbałość o dobro

zakładu pracy . .  31

2.4. Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa 34

2.5. Działalność konkurencyjna 36

Rozdział IV. Treść regulaminu pracy – obowiązki i prawa . .. 39

1. Obowiązki związane z ochroną informacji i tajemnicy pracodawcy 39

2. Obowiązki pracownika związane z przebywaniem na terenie zakładu

pracy w trakcie pracy i po jej zakończeniu 40

3. Postępowanie w razie nieuzasadnionego opuszczenia miejsca pracy

lub terenu zakładu pracy 42

4. Obowiązki związane z korzystaniem z przerw w pracy, w tym zasady

spożywania posiłków oraz palenia tytoniu w zakładzie pracy 42

5. Korzystanie ze sprzętu służbowego 46

6. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny

osobistej 47

7. Wygląd i ubiór pracownika na stanowisku pracy 48

8. Obowiązki pracownika związane z ustaniem zatrudnienia . .. 50

9. Monitoring pracowników. Monitoring wizyjny 51

10. Monitoring służbowej poczty elektronicznej pracownika 52

11. Wyposażanie pracowników w sprzęt firmowy .  53

Rozdział V. Treść regulaminu pracy – czas pracy 55

1. Czas pracy 55

2. Systemy i rozkłady czasu pracy 56

3. Praca w godzinach nadliczbowych 58

4. Okresy rozliczeniowe . . . 59

5. Ewidencja czasu pracy 61

6. Zasady potwierdzania obecności w pracy – elektroniczna rejestracja

czasu pracy . 62

7. Praca w niedziele, święta oraz dzień wolny z tytułu przeciętnie

pięciodniowego tygodnia pracy 62

8. Wyznaczenie pory nocnej 64

Rozdział VI. Treść regulaminu pracy – urlopy wypoczynkowe

oraz inne zwolnienia od pracy 67

1. Zasady udzielania urlopów, w tym ustalenie planu urlopów .  67

2. Zasady udzielania urlopów na żądanie 68

3. Odwołanie i przesunięcie urlopu 69

4. Zasady udzielania innych urlopów oraz zwolnień od pracy 70

5. Prawo do dodatkowych urlopów przyznanych przez pracodawcę .. 72

6. Odpracowywanie spóźnień w pracy i dopuszczalność wyjść prywatnych 73

Rozdział VII. Treść regulaminu pracy – odpowiedzialność porządkowa

i materialna 75

1. Postanowienia regulaminu pracy dotyczące odpowiedzialności porządkowej 75

2. Odpowiedzialność materialna .  . 76

Rozdział VIII. Treść regulaminu pracy – wynagrodzenia pracowników . .. 79

1. Termin, miejsce oraz częstotliwość wypłaty wynagrodzenia . . . 79

Rozdział IX. Treść regulaminu pracy – bezpieczeństwo i higiena pracy . . 81

1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp . . . 81

2. Sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże

się z wykonywaniem prac 82

3. Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpożarowej . . . 83

4. Obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 85

5. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy 86

6. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 88

7. Refundacja okularów/soczewek korygujących wzrok . . . 88

Rozdział X. Treść regulaminu pracy – kontrola trzeźwości i na obecność

w organizmie innych środków działających podobnie do alkoholu 91

1. Wprowadzenie kontroli trzeźwości i na obecność w organizmie innych

środków działających podobnie do alkoholu . . . 91

2. Kontrola przeprowadzana przez pracodawcę 92

3. Obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy 93

Regulamin pracy (wzór) . . . 95

Załączniki do regulaminu pracy 156

Wykaz aktów prawnych 190

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Regulamin pracy z komentarzem”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *