www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania

48,90  43,90 

ISBN: 978-83-7865-654-8

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 578

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Sławomir Steinborn, Krzysztof Woźniewski (red.)

 

Polski proces karny był w latach 2013-2016 przedmiotem szczególnie intensywnych działań legislacyjnych. Zarówno tzw. wielka nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., jak i kolejne nowelizacje przyjęte w 2016 r., które zmierzały do znacznego odwrócenia kierunku poprzednich zmian nowelizacyjnych, postawiły nowe wyzwania przed wszystkimi uczestnikami procesu karnego: sądem, prokuraturą, obrońcami i pełnomocnikami, a także samymi oskarżonymi i pokrzywdzonymi. Celem opracowania jest przede wszystkim ocena tych zmian, zarówno z punktu widzenia efektywności realizacji celów procesu karnego, jak i pod kątem przestrzegania standardów demokratycznego państwa prawa i rzetelnego procesu.

Materiały stanowią pokłosie VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, który odbył się w dniach 2-4 czerwca 2016 r. w Gdańsku i Sopocie.

 

Spis treści
wykaz skrótów
wstęp
część pierwsza
konsensualizm procesowy
piotr karlik
Konsensualizm w procesie karnym z perspektywy ostatnich zmian . . . . . 19
sławomir steinborn
Porozumienia „po przejściach” – konsensualizm procesowy w świetle zmian
z lat 2013–2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
barbara janusz-pohl
Konsensualizm procesowy – rozważania w kontekście koncepcji
tzw. norm poprawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
adrian bartha
Wniosek oskarżonego w trybie art. 338a ustawy Kodeks postępowania
karnego a sprawność (szybkość) postępowania jurysdykcyjnego . . . . . . . . 71
katarzyna firaza-ciupa
Sprzeciw pokrzywdzonego w trybach konsensualnych.
Wybrane zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
marta kowalczyk-ludzia
Przyznanie się podejrzanego do winy w trybie art. 335 i 387 k.p.k. . . . . . 97
marek smarzewski
Skutki uchylenia art. 80a k.p.k. przy rozszerzonych trybach konsensualnych
i reformatoryjnym orzekaniu w postępowaniu apelacyjnym w świetle
nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z dnia 11 marca 2016 r. . . . . 107
marta werbel-cieślak
Trudny i krótki żywot umorzenia restytucyjnego . . . . . . . . . . . . 121
część druga
postępowanie przygotowawcze
cezary kulesza
Model postępowania przygotowawczego – perspektywa obrony . . . . . . . . 131
jerzy skorupka
Model postępowania przygotowawczego – perspektywa ustawodawcy . . . 151
małgorzata żbikowska
Ustawowy i rzeczywisty model postępowania przygotowawczego
po nowelizacji kodeksu postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
aneta kamińska-nawrot
Kontradyktoryjność kosztem postępowania przygotowawczego –
niespełnione intencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
dagmara gruszecka
W kierunku prywatyzacji postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . 203
jessica wysocka, anna just
Analiza zasadności połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości
i Prokuratora Generalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
czesław p. kłak
Organy prowadzące śledztwo w znowelizowanym procesie karnym . . . . . 241
jacek potulski
Przesłuchanie ofiary przestępstwa seksualnego w trybie art. 185c k.p.k.
Pomiędzy ideą a rzeczywistością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
michał kurowski
Udział osób trzecich w czynnościach procesowych w postępowaniu
przygotowawczym i jego wpływ na zakres i sposób dokumentowania
przebiegu czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
katarzyna rydz-sybilak
Tajemnica śledztwa, ochrona zdrowia psychicznego, wyłączenie jawności
rozprawy a prawo prasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
część trzecia
postępowanie przed sądem i instancji
dariusz świecki
Przeprowadzanie dowodów na rozprawie głównej. Wybrane zagadnienia . 279
jakub kosowski
Relacje pomiędzy rozprawą a posiedzeniem w świetle nowelizacji kodeksu
postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
małgorzata wąsek-wiaderek
Prawo oskarżonego do realizowania obrony na rozprawie w świetle
ostatnich zmian kodeksu postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
beata najman
Nowe zasady zezwalania przedstawicielom środków masowego przekazu
na dokonywanie utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy
w świetle nowelizacji z dnia 10 czerwca 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
michał błoński
Zaliczenie protokołów i dokumentów w poczet materiału dowodowego
bez ich odczytywania jako wyjątek od zasady bezpośredniości,
sprzyjający sprawności postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
krzysztof nowicki
Pisemne uzasadnienie wyroku sądu I instancji w ograniczonym zakresie . 351
rossana broniecka
Uzupełnienie uzasadnienia wyroku – uwagi natury ogólnej . . . . . . . . . . . . 363
piotr rogoziński
Uzupełnienie uzasadnienia zaskarżonego wyroku w trybie art. 449a k.pk.
a zagadnienie gwarancji procesowych stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
część czwarta
środki zaskarżenia
joanna brylak
Początki apelacji w polskim procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
cezary kulesza, dariusz kużelewski, katarzyna boratyńska,
ewa kowalewska-borys, małgorzata mańczuk, katarzyna łapińska,
izabela urbaniak-mastalerz
Ewolucja polskiego modelu postępowania odwoławczego w sprawach
karnych w świetle zasad rzetelnego procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
maciej fingas
Prekluzja dowodowa w postępowaniu odwoławczym na tle zmian modelu
postępowania jurysdykcyjnego wprowadzonych przez ustawę nowelizującą
z dnia 11 marca 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
marek swarcow
Dopuszczalność powoływania nowych faktów i dowodów w postępowaniu
odwoławczym w kodeksie postępowania karnego po zmianach ustawy
procesowej z dnia 11 marca 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
magdalena komar-zabłocka
Rola przedstawiciela procesowego w postępowaniu apelacyjnym
w kontekście ostatnich nowelizacji – zagadnienia wybrane . . . . . . . . . . . . . 447
anna grochowska-wasilewska, łukasz malinowski
Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy nadzwyczajny śodek
zaskarżenia – uwagi na tle art. 3941 § 11 k.p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
wojciech jasiński
Efektywnośc skargi na przewlekłość postępowania – uwagi na tle wyroku
ETPC w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
część piąta
europejska współpraca sądowa w sprawach karnych
martyna kusak
Minimalne standardy gromadzenia dowodów w sprawach karnych
w UE jako sposób wzmacniania ich wzajemnej dopuszczalności . . . . . . . . 495
arkadiusz lach
Europejski nakaz dochodzeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
część szósta
varia
paweł czarnecki
Aparat intertemporalny w nowelizacjach kodeksu postępowania karnego –
próba poszukiwania optymalnego modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
agnieszka orfin
Czy polski proces karny jest kosztowny? Kilka uwag o sprawności
postępowania karnego i jego kosztach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
hanna paluszkiewicz, olaf włodkowski
Zmiany w prawie karnym skarbowym – uwagi na tle ostatnich
nowelizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
ewelina kusowska
Przedmiot odpowiedzialności dyscyplinarnej a „koncepcja” wspólnej
procedury dyscyplinarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 575

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *