www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom II

31,50  19,99 

ISBN: 978-83-7865-411-7
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 256
Format: B5 

oprawa miękka

2 w magazynie

Opis

W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom II

Autor: Wanda Stec, Anna Hau (red.) 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Poszukiwanie najskuteczniejszych metod porozumiewania się jest dziś związane z uwzględnieniem bardzo szerokiej perspektywy zagadnień nie tylko językoznawczych, ale i psycholingwistycznych, socjologicznych, kulturowych, zagadnień funkcjonowania jednostek w przestrzeni językowo-kulturowej, nieuchronnie prowadząc do pytania o tożsamość językową – zarówno indywidualną, jak i grupową, narodową. W tym właśnie kontekście warto rozpatrywać zagadnienia współzależności kultury, języka i narodu, a także ich szczególnej roli w budowaniu własnej tożsamości.

Celem dwutomowej monografii jest stworzenie nowego forum wymiany myśli, doświadczeń, wyników badań pomiędzy naukowcami, ale także  środowiskami pozaakademickimi w praktyce zajmującymi się zagadnieniami języka, kultury, tożsamości. Lista zagadnień poruszonych w tomach obejmuje takie obszary, jak:

 • wzajemne relacje języka i kultury – artefakty, praktyki, pamięć i język,
 • językowe determinanty sposobów konstruowania modelu świata,
 • porozumiewanie się i samookreślenie,
 • język ojczysty a osobowość,
 • kultura – język – dialog kultur,
 • sposoby interpretowania rzeczywistości przez ludzi mówiących różnymi językami,
 • problemy tożsamości językowej mniejszości narodowych,
 • tożsamość kulturowa i językowa jako wynik zachowania dziedzictwa przodków,
 • język a etniczna, religijna, historyczna, terytorialna identyfikacja jednostki,
 • znaczenie znajomości języka obcego w kształtowaniu własnej tożsamości,
 • kompetencja kulturowa w nauce języków obcych,
 • kulturowe konteksty motywacji nauki języków obcych.

 

 

SPIS TREŚCI
SŁOWO WSTĘPNE …………………………………………………………………………………… 9
ROZDZIAŁ I
O TOŻSAMOŚCI JĘZYKOWEJ W LITERATURZE
ГЛАВА I
О ЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Iwona Anna NDiaye
UWARUNKOWANIA JĘZYKOWE EMIGRANTÓW ROSYJSKICH
PIERWSZEJ FALI I POSZUKIWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
W NOWYM OTOCZENIU KULTUROWYM…………………………………………. 15
Татьяна Космеда
СВОЕОБРАЗИЕ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ УКРАИНЦЕВ:
АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ
АНАЛИЗА НЕБЫЛИЦ СТЕПАНА РУДАНСКОГО) …………………………… 34
Patrycja Spytek
JĘZYK POLSKI OKNEM NA ŚWIAT. NATALII GORBANIEWSKIEJ
OBCOWANIE Z POLSKĄ ………………………………………………………………………. 44
Anna Barcichowska
SPRACHE ALS TRÄGER DES INDIVIDUELLEN UND
KOLLEKTIVEN GEDÄCHTNISSES AM BEISPIEL EDGAR
HILSENRATHS PROSA ………………………………………………………………………….. 51
Елена Гудзенко
ДИАЛОГ В УКРАИНСКОЙ «ДРАМЕ ИДЕЙ» 30-х ГОДОВ ХХ ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ УКРАИНСКОГО ДРАМАТУРГА
НИКОЛАЯ КУЛИША ПАТЕТИЧЕСКАЯ СОНАТА) ……………………………. 63
Magdalena Roguska
NARRACJE MIGRACYJNE WSPÓŁCZESNYCH PISAREK
POCHODZENIA WĘGIERSKIEGO NA PRZYKŁADZIE UTWORÓW
AGOTY KRISTOF, MELINDY NADJ ABONJI I ILMY RAKUSY …………… 72

Лилия М. Шумская
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР В ТРИЛОГИИ
ДМИТРИЯ МЕРЕЖКОВСКОГО ХРИСТОС И АНТИХРИСТ …………….. 85
Инна Лощинова
СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ОККАЗИОНАЛЬНЫХ
ЮКСТАПОЗИТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЕЙ
ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ ……………………………………………………………………… 95
ROZDZIAŁ II
O TOŻSAMOŚCI JĘZYKOWEJ W MENTALNOŚCI I KULTURZE
ГЛАВА II
О ЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В МЕНТАЛИТЕТЕ И В КУЛЬТУРЕ
Валентина А. Маслова
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД …………. 107
Евгения А. Журавлева
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕНТАЛЬНОСТИ
В ПОЛИЭТНИЧНОМ СООБЩЕСТВЕ ……………………………………………….. 117
Olga Lesicka
KREATYWNA I POZNAWCZA ROLA JĘZYKA W TWORZENIU
POJĘĆ OKREŚLAJĄCYCH ZJAWISKA WSPÓŁCZESNOŚCI ………………. 125
Валентина П. Щаднева
ИДЕЯ ВРЕМЕНИ В РАССКАЗАХ СТАРОВЕРОВ ЭСТОНИИ
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ………………………………………………………………………………. 133
Jan Hajduk
O KULTURZE NIEPAMIĘCI Z PERSPEKTYWY CMENTARZA …………. 144
Suren Т. Zolyan
NATIONAL IDENTITY AND CROSS-CULTURAL
COMMUNICATION (ON ARMENIAN EXPERIENCE FROM
HISTORICAL POINT OF VIEW) ………………………………………………………….. 152

ROZDZIAŁ III
O TOŻSAMOŚCI JĘZYKOWEJ W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH
I PRZEKŁADZIE
ГЛАВА III
О ЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЛИНГВОДИДАКТИКЕ
И В ПЕРЕВОДЕ
Татьяна Ковалевская
ЛИНГВОФИЛОСОФСКАЯ БАЗА НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ……………………………………………………………………. 159
Jolanta Jóźwiak
RÓŻNE WYMIARY TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ
W PRZEKŁADZIE LITERACKIM (NA PODSTAWIE PROZY
BORISA AKUNINA) ……………………………………………………………………………… 168
Marta Kaliska
ROZWÓJ KOMPETENCJI INTERKULTUROWEJ A PERSPEKTYWA
DZIAŁANIOWA W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH ……………………. 178
Наталья Г. Музыченко
НЕЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ И ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ДЛЯ
ИНОСТРАНЦЕВ ………………………………………………………………………………….. 189
Elżbieta Pietraś
ETYMOLOGIA I LINGWOREALIOZNAWSTWO
W GLOTTODYDAKTYCE ……………………………………………………………………. 199
Sylwia Rapacka-Wojtala
TREŚCI REALIO- I KULTUROZNAWCZE W NAUCZANIU
JĘZYKÓW OBCYCH WYZNACZNIKIEM ŚWIADOMOŚCI
WŁASNEJ KULTURY ……………………………………………………………………………. 210
Инна Ю. Самойлова
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГЛАГОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ …………………………………………………………. 222
Anna Szafernakier-Świrko
INTERKULTUROWOŚĆ W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH ………. 234
Emilia Wojtczak
TREŚCI REALIO- I KULTUROZNAWCZE A MOTYWACJA
DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO …………………………………………………………….. 241
NOTY O AUTORACH ………………………………………………………………………….. 249

 

 

 

 

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom II”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *