www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Problematyka…

38,99  33,99 

ISBN: 978-83-7865-716-3

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 224

Format: A5

oprawa twarda

Opis

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Problematyka administracyjnoprawna

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Tomasz Bąkowski

 

Książka w sposób wszechstronny poddaje analizie kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego na polskich obszarach morskich, podejmując zwłaszcza problematykę administracyjnoprawną zagadnienia. Autor wyjaśnia motywy podjęcia rozważań nad owymi kwestiami. Uzasadnia objęcie planowaniem przestrzennym polskich obszarów morskich, a także charakteryzuje perspektywę planowania przestrzennego i planów zarówno w ogólności, jak i konkretnie na polskich obszarach morskich. Przedstawia regulacje prawne zagadnienia, a także konstrukcję prawną zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Poza rozważaniami nad rodzimym obszarem morskim wskazuje podobieństwa i odmienności regulacji planowania i zagospodarowania przestrzennego w koncepcjach prawnych państw sąsiednich.

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1 | CAUSA

Motywy naukowej refleksji nad problematyką planowania

i zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

z pozycji prawa administracyjnego

1.1. Kontekst normatywny

1.2. Kontekst teoretyczny

1.3. Kontekst miejsca

Rozdział 2 | RES

Polskie obszary morskie z perspektywy prawa administracyjnego

2.1. Administracyjne prawo morskie – propozycja wydzielenia

2.1.1. Normatywna różnorodność prawa morskiego

2.1.2. Uwarunkowania poziomych podziałów systemu prawa

2.1.3. Ustalenie zakresu pojęciowego administracyjnego

prawa morskiego i jego uzasadnienie

2.1.4. Źródła administracyjnego prawa morskiego

2.2. Pojęcie i prawna regulacja polskich obszarów morskich

2.2.1. Struktura polskich obszarów morskich

2.2.2. Linia podstawowa morza terytorialnego

2.2.3. Morskie wody wewnętrzne

2.2.4. Morze terytorialne

2.2.5. Strefa przyległa

2.2.6. Wyłączna strefa ekonomiczna

2.3. Polskie obszary morskie jako obszary specjalne

2.3.1. Swoistość regulacji administracyjnoprawnej

na polskich obszarach morskich

2.3.2. Pojęcie obszarów specjalnych

2.3.3. Złożoność reżimu prawnego obowiązującego

na polskich obszarach morskich

Rozdział 3 | DESCRIPTIO

Administracyjnoprawna perspektywa planowania i planów

oraz planowania przestrzennego i planów

zagospodarowania przestrzennego w ogólności

3.1. Planowanie i plany w ujęciu rudymentarnym

3.2. Planowanie i plany w kontekście prawnych form

działania administracji

3.3. Planowanie przestrzenne i plany zagospodarowania

przestrzennego na tle planowania i planów obejmujących

inne sfery działalności administracji publicznej

3.4. Zarys prawnych rozwiązań

planowania przestrzennego na lądzie

Rozdział 4 | RATIO

Uzasadnienie objęcia planowaniem przestrzennym

polskich obszarów morskich

4.1. Uwagi ogólne

4.2. Pozaprawne uzasadnienie objęcia

planowaniem przestrzennym polskich obszarów morskich

4.3. Prawne uzasadnienie planowania przestrzennego

polskich obszarów morskich

4.3.1. Różne perspektywy

4.3.2. Przepisy u.o.m.

4.3.3. Dyrektywa 2014/89 ustanawiająca ramy

planowania przestrzennego obszarów morskich

4.3.4. Koncepcja Przestrzennego

Zagospodarowania Kraju 2030

4.3.5. Inne akty

4.3.6. Prawnorzeczowy status polskich obszarów morskich

ze szczególnym uwzględnieniem doktrynalnej

koncepcji rzeczy (dóbr) publicznych

Rozdział 5 | LEX

Regulacja prawna planowania i zagospodarowania

przestrzennego polskich obszarów morskich

5.1. Odrębność prawnej regulacji planowania morskiego

5.2. Przedmiotowy zakres regulacji

5.3. Podmioty planowania i zagospodarowania przestrzennego

polskich obszarów morskich

5.4. Prawne zasady planowania i zagospodarowania

przestrzennego polskich obszarów morskich

5.4.1. Uwagi ogólne

5.4.2. Zasady konstytucyjne

5.4.3. Zasady wyprowadzane z dyrektywy 2014/89

oraz z innych źródeł o charakterze ponadpaństwowym

5.4.3.1. Założenia, podział, źródła pierwotne

5.4.3.2. Zasada zupełności

5.4.3.3. Zasada samodzielności i swobody

planistycznej państw członkowskich

5.4.3.4. Zasada podejścia ekosystemowego oraz towarzyszące

jej zasady o charakterze międzynarodowym

5.4.3.5. Zasada uwzględniania wzajemnych oddziaływań

między lądem i morzem

5.4.3.6. Zasada współdziałania

5.4.4. Zasady rekonstruowane z przepisów u.o.m.

5.4.4.1. Założenia, uzasadnienie i podział

5.4.4.2. Zasada odrębnej regulacji

5.4.4.3. Zasada pluralizmu planistycznego

5.4.4.4. Zasada planowania regulacyjnego

5.4.4.5. Zasada planowania wielofunkcyjnego

5.4.4.6. Zasada trwałości ustaleń lokalizacyjnych

podjętych przed przyjęciem planu

5.5. Podobieństwa i odmienności regulacji planowania

i zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

w koncepcjach i rozwiązaniach prawnych państw sąsiednich

5.5.1. Uwagi ogólne

5.5.2. Niemcy

5.5.3. Dania

5.5.4. Szwecja

5.5.5. Litwa

5.5.6. Rosja

Rozdział 6 | PROPSITUM

Konstrukcja prawna planu

zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

6.1. Przedmiot i treść

6.2. Charakter prawny

6.3. Tryb

6.4. Skutki prawne

6.5. Kontrola

Zakończenie

Źródła prawa

Pozostałe źródła

Orzecznictwo

Literatura

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Problematyka…”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *