www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Paradygmat systemowy w innowacyjności. Geneza, ewolucja i ocena

30,90 

ISBN: 978-83-8206-091-1

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 256

Format: B5

Opis

Paradygmat systemowy w innowacyjności. Geneza, ewolucja i ocena

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Elżbieta Wojnicka-Sycz

 

Głównym celem książki jest przedstawienie genezy, podstaw teoretycznych, założeń, form zastosowań – od poziomu makro, przez mezo, po mikro – i ewolucji podejścia systemowego w innowacyjności oraz ocena znaczenia tego podejścia dla innowacyjności i rozwoju. Badano wpływ interakcji między różnymi elementami systemu innowacyjnego na ich rezultaty w ujęciu innowacyjności i dla rozwoju na różnych poziomach: makro, mezo i mikro. Oceny dokonano, opierając się na badaniach własnych i literaturze. Ponadto przy uwzględnieniu podejścia systemowego, które jest nastawione na praktyczne wyniki, które mogą byæ osiągane na różne sposoby, szczególnie w systemach społecznych, stosuje się też analizę rezultatu w celu odnalezienia przyczyn sukcesu. Dążono do odkrycia i scharakteryzowania „szarych skrzynek” systemów innowacyjnych, tj. ich nie do końca jasnej struktury, właściwości oraz mechanizmów i zachowań. Podejście to jest zastosowane w odniesieniu do regionalnych systemów innowacji w Unii Europejskiej. W wypadku ekosystemów innowacyjnych inteligentnych specjalizacji zakłada się, że jeśli stanowią one ekosystemy innowacyjne i spełniają cele i wymogi postawione przy ich wyznaczaniu, to powinny dać efekt pobudzenia rozwoju – zostało to sprawdzone dla Polski za lata 2012–2018.

 

SPIS TREŚCI

SPIS SKRÓTÓW . . . . . 9

WSTĘP . . . . 11

1. TEORIA INNOWACJI . . . . . .. . 16

1.1. Innowacyjność w teoriach ekonomicznych .. 18

1.1.1. Postêp techniczny w teoriach ekonomicznych

przed dokonaniami Josepha Schumpetera . .. 18

1.1.2. Innowacje wed³ug Josepha Schumpetera . . 22

1.1.3. Innowacje w teoriach wzrostu gospodarczego i rozwoju

regionalnego . .. . 25

1.2. Ewolucja teorii innowacji . 32

1.2.1. Ewolucja podejść do innowacji . . . 32

1.2.2. Ewolucja definicji innowacji . .. 36

1.2.3. Ewolucja modeli procesu innowacyjnego . . 46

1.3. Innowacyjność jako czynnik rozwoju we własnych badaniach

empirycznych . . 49

2. TEORIA SYSTEMÓW . .. . 56

2.1. Ewolucja paradygmatów w nauce . .  . 56

2.2. Ogólna teoria systemów . . . 75

2.3. System i analiza systemowa . . . . 86

2.3.1. Pojęcie systemu . . . 86

2.3.2. Projektowanie systemów . .  . . 92

3. KONCEPCJA SYSTEMÓW I EKOSYSTEMÓW INNOWACYJNYCH . 103

3.1. Krajowe i regionalne systemy innowacyjne . . 103

3.2. Ekosystemy innowacyjne i koncepcje pokrewne . . 118

3.3. Inteligentne specjalizacje jako przyk³ad systemowej strategicznej

polityki innowacyjnego rozwoju regionów . . 133

4. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI A PODEJŚCIE SYSTEMOWE . .. 145

4.1. Współczesne organizacje jako systemy . .  145

4.2. Nowe koncepcje zarz¹dzania innowacjami . .. 150

4.3. Otwarte – rozproszone innowacje w badaniach empirycznych . . 158

5. OCENA SYSTEMOWEGO PODEJŚCIA DO INNOWACYJNOŚCI .  . 165

5.1. Podejście systemowe a innowacyjność i efektywność przedsiębiorstw . 166

5.2. Inteligentne specjalizacje jako ekosystemy innowacyjne

a rozwój regionów . . . 173

5.2.1. Metody ekonometryczne zastosowane w analizie . . .. 177

5.2.2. Charakterystyka regionalnych inteligentnych specjalizacji w Polsce . 181

5.2.3. Wyniki modelowania ekonometrycznego .  191

5.2.4. Regionalne inteligentne specjalizacje a rozwój lokalny województw . 199

5.3. Cechy sprawnych regionalnych systemów innowacyjnych .. 205

ZAKOŃCZENIE . .  . 221

ZAŁĄCZNIK . . 229

LITERATURA . . . . . . 239

SPIS RYSUNKÓW . .. 254

SPIS TABEL . . . . . . 255

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Paradygmat systemowy w innowacyjności. Geneza, ewolucja i ocena”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *