www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Ostra niewydolność serca w zarysie Wydanie 3

98,00  (w tym 5% VAT)

ISBN: 9788367263665

wydawca: VM Media Group Sp z o.o. (Grupa Via Medica)

rok wydania: 2023

Ilość stron: 236

Format: 156×232

Okładka: miękka

Opis

Ostra niewydolność serca w zarysie. Wydanie III

autor: autorzy: Ewa Straburzyńska-Migaj (red.), Jadwiga Nessler (red.)

wydawca: VM Media Sp z o.o. VM Group sp.k. (Grupa Via Medica)

 

WSTĘP

Niewydolność serca pozostaje wiodącą przyczyną chorobowości i umieralności we współczesnym świecie. Ostatnie lata przynoszą istotny postęp w diagnostyce i leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Ostra niewydolność serca to zespół kliniczny o bardzo zróżnicowanym profilu fenotypowym chorych, co nie ułatwia leczenia. W wydaniach książki z 2015 i 2017 roku zawarta była informacja o toczących się i zakończonych badaniach z rolofiliną, ularitidem, seleraksyną i omekamtywem mekarbilu i ich wpływie na rokowanie w ostrej niewydolności serca. Niestety nie potwierdzono istotnych korzyści w odniesieniu do badanych punktów końcowych w stosunku do żadnej z wyżej wymienionych cząsteczek. W ostatnich latach pozytywnie zakończyły się natomiast badania z lekami podawanymi chorym z ostrą niewydolnością serca w fazie stabilizacji hemodynamicznej przed wypisem ze szpitala. Należą do nich badania z sakubitrylem/walsartanem, karboksymaltozą żelaza, sotagliflozyną, empagliflozyną, wericiguatem i omekamtywem mekarbilu. W związku z tym ogromnego znaczenia nabiera właściwe postępowanie w przebiegu hospitalizacji, zwłaszcza w okresie przedwypisowym, w tym zapoczątkowanie farmakoterapii zgodnej z zaleceniami towarzystw naukowych oraz zaplanowanie dalszego leczenia i wizyt kontrolnych. Działania te mają kluczowe znaczenie u pacjentów hospitalizowanych z powodu zdekompensowanej niewydolności serca, którzy w świetle wyników różnych badań są grupą o najwyższym ryzyku niekorzystnych zdarzeń sercowych, zwłaszcza we wczesnym okresie po hospitalizacji.

W oddawanym właśnie uaktualnionym wydaniu książki „Ostra niewydolność serca w zarysie” zaproszeni eksperci przedstawiają podsumowanie najnowszych poglądów dotyczących postępowania w tym ciężkim stanie klinicznym z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich wydaniach znajdą w niej wskazówki dotyczące postępowania nie tylko lekarze różnych specjalności, którzy na co dzień spotykają się z chorymi z niewydolnością serca — specjaliści medycyny ratunkowej, kardiolodzy, interniści, lekarze rodzinni, ale też ratownicy medyczni i studenci medycyny.

Ewa Straburzyńska Migaj, Jadwiga Nessler

OPIS

Kardiologia, w tym również niewydolność serca to dziedziny, w których dokonuje się bardzo szybki postęp zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu. Z jednej strony fakt ten przyczynia się do znaczącego przedłużenia życia naszych pacjentów, z drugiej zaś strony sprawia, że lekarze zajmujący się tą grupą chorych muszą na bieżąco poszerzać swoja wiedzę, tak by móc w pełni wykorzystać pojawiające się nowe metody diagnostyki i terapii.

Ostatnia edycja książki „Ostra niewydolność serca w zarysie” została wydana w 2017 roku, więc czytelnicy na pewno przyjmą życzliwie uaktualnianą jej wersję. Od ostatniego wydania w leczeniu pojawiły się nowe możliwości terapeutyczne (nowe cząsteczki i urządzenia), zakończyły się też liczne randomizowane badania kliniczne, a w 2021 roku wydane zostały nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w ostrej i przewlekłej niewydolności serca, podsumowujące najnowsze możliwości i taktykę postępowania w grupie chorych z niewydolnością serca, w tym również pacjentów w najcięższym stanie klinicznym. Wiemy, że ostra niewydolność serca to schorzenie o wielu twarzach, z dużą różnorodnością postaci klinicznych, jak i przyczyn prowadzących od tego ostrego stanu. To schorzenie wiążące się z bezpośrednim zagrożeniem życia. Tak więc leczenie i diagnostyka nie są proste i zawsze należy dołożyć wszystkich możliwych starań z wykorzystaniem dostępnych środków w leczeniu tej grupy chorych. Stąd bardzo cenne jest, przedstawione w oddanej właśnie do rąk czytelników publikacji, podsumowanie aktualnych poglądów dotyczących postępowania w tym ciężkim stanie klinicznym.

Przygotowanie książki nie było zadaniem łatwym, bowiem w ostatnim okresie zmieniła się taktyka postępowania z pacjentem z ostrą niewydolnością serca. W obecnie zalecanym postępowaniu wyróżnione zostały poszczególne formy niewydolności serca, takie jak przewlekła zaostrzona czy ostra de novo niewydolność serca z uwzględnieniem jej poszczególnych postaci (obrzęku płuc, wstrząsu kardiogennego czy izolowanej niewydolności prawej komory). Autorzy w sposób przejrzysty i praktyczny omówili zasady postępowania w każdej z powyższych form, uwzględniając również postępowanie zależne od etiologii uszkodzenia serca. Diagnostyka i leczenie przedstawione zostały w przystępny i zrozumiały sposób z wykorzystaniem tabel i schematów zawierających praktyczne informacje co do postępowania w różnych przypadkach ostrej niewydolności serca z uwzględnieniem, co niezwykle istotne, wielu sytuacji wikłających ten stan kliniczny i wymagających modyfikacji standardowej terapii.

Przemysław Leszek

 

SPIS TREŚCI

  1. WSTĘP

Ewa Straburzyńska-Migaj, Jadwiga Nessler

  1. ROZPOZNANIE OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA

2.1. Definicje

Jadwiga Nessler, Paweł Rostoff

2.2. Epidemiologia

Jadwiga Nessler, Paweł Rostoff

2.3. Wywiad

Paweł Rostoff, Jadwiga Nessler

2.4. Badanie przedmiotowe

Paweł Rostoff, Jadwiga Nessler

2.5. Badania dodatkowe

2.5.1. Diagnostyka laboratoryjna

Marta Kałużna-Oleksy, Romuald Ochotny

2.5.2. Badanie EKG

Przemysław Mitkowski

2.5.3. Badania obrazowe

Andrzej Gackowski

  1. PATOGENEZA OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA

Jarosław Zalewski

  1. POSTACIE KLINICZNE OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA

4.1. Ostra niewydolność serca de novo. 51

Hanna Wachowiak-Baszyńska

4.2. Ostra niewydolność serca jako zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca.

Marta Kałużna-Oleksy, Ewa Straburzyńska-Migaj

4.3. Kardiogenny obrzęk płuc

Agnieszka Tycińska

4.4. Ostra niewydolność serca w zapaleniu mięśnia sercowego

Zofia Oko-Sarnowska

4.5. Ostra niewydolność serca w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

Zofia Oko-Sarnowska

4.6. Wstrząs kardiogenny

Lidia Chmielewska-Michalak

4.7. Ostra niewydolność prawej komory

Tatiana Mularek-Kubzdela

  1. POSTĘPOWANIE W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA.

5.1. Monitorowanie parametrów życiowych

Iwona Stopczyńska, Marta Żarczyńska-Buchowiecka, Marcin Gruchała

5.2. Postępowanie przedszpitalne

Marta Żarczyńska-Buchowiecka, Iwona Stopczyńska, Marcin Gruchała

5.3. Postępowanie na szpitalnym oddziale ratunkowym

Marta Żarczyńska-Buchowiecka, Iwona Stopczyńska, Marcin Gruchała

5.4. Postępowanie na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego

Janina Stępińska

5.5. Farmakoterapia ostrej niewydolności serca

5.5.1. Diuretyki

Marta Kałużna-Oleksy, Ewa Straburzyńska-Migaj

5.5.2. Leki naczyniorozszerzające

Adrian Gwizdała

5.5.3. Leki działające inotropowo i wazopresyjnie

Marta Kałużna-Oleksy, Ewa Straburzyńska-Migaj

5.5.4. Inne leki

Adrian Gwizdała, Daria Keller

5.6. Leczenie nerkozastępcze

Piotr Rozentryt

5.7. Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji

Paweł Rostoff, Łukasz Pominkiewicz, Jadwiga Nessler

5.8. Mechaniczne wspomaganie krążenia

Lech Paluszkiewicz

5.9. Leczenie chirurgiczne

Karol Wierzbicki, Anna Kędziora, Piotr Mazur, Grzegorz Wasilewski, Bogusław        Kapelak, Jerzy Sadowski

5.10. Przezskórna rewaskularyzacja serca

Maciej Lesiak

  1. OCENA ROKOWANIA W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA

Piotr Jakubowski, Monika Chudzicka, Jarosław Drożdż

  1. POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM Z OSTRĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA PRZY WYPISIE ZE SZPITALA

Ewa Straburzyńska-Migaj, Marta Kałużna-Oleksy

  1. ZAPOBIEGANIE PONOWNYM HOSPITALIZACJOM

Jadwiga Nessler, Paweł Rostoff

  1. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA WYWOŁANA COVID-19 — JAK ROZPOZNAWAĆ I LECZYĆ

Krzysztof Krawczyk, Jadwiga Nessler

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ostra niewydolność serca w zarysie Wydanie 3”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *