www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty. Tom 2. Historia – Społeczeństwo – Kultura

24,99  14,99 

ISBN: 978-83-7865-516-9
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 162
Format: B5

oprawa miękka

1 w magazynie

Opis

Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty. Tom 2. Historia – Społeczeństwo – Kultura

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autorzy: Maria Sibińska, Hanna Dymel-Trzebiatowska (red.)

 

 

Tom 2 serii Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty. Czterdzieści lat skandynawistyki gdańskiej  poświęcony został historii, społeczeństwom i kulturze Skandynawii.

Spis treści
Słowo wst ępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kazimierz Musiał
Disciplinar y options and conse quences
of contemporar y area studies
on nordic and ba ltic Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
HISTORIA
Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
POL SKE SIVILE TVANGSARBEIDERE OG KRIGSFANGER
I ORGANISATION TODT – EINSATZGRUPPE WIKING 1941–1945. . . . . . . . . . . 23
SPOŁECZEŃSTWO
Maja Chacińska
Edukac ja popularna i sp ołeczna w telewiz ji publiczne j
w Szwecji – ana liza znaczenia hist orycznego
i wsp ółczesn ych pr ogram ów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Tomasz Archutowski
Partie populist ycznej prawic y w Skand ynawii –
konsekwenc je wejścia duńskie j partii ludowej (DF)
do głównego nurtu duńskie j polityki w latach 1995–2015 . . . . . 67
Magdalena Maria Śląska
NORDYCKA RADA JĘZYKA. JĘZYK GRENLANDZKI I FARERSKI
W POL ITYCE JĘZYKOWEJ DANII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Dominika Bartnik-Światek
„NIE MAMY POTRZEBY POJ EDNANIA” – CZYLI O DUŃSKIEJ RETORYCE
POJ EDNANIA W DYSKURSIE PUBLICZNYM NA TEMAT GRENLANDII. . . . . 98
KULTURA
Helena Garczyńska
Relac je sp ołeczne w literaturze .
par y męsk o-damskie w wybran ych dramatach Ibsena . . . . . . . . . 113
Agata Lubowicka
GREENLAND IN THE EYES OF AN “ODYSSEUS IN SKIRT”:
JETTE BANG’S 30 000 KILOMETER MED SNEGLEFART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Maria Sibińska
BEAIVVÁŠ SÁMI TEÁHTER: TEATR NOMADYCZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Informac je o aut orach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty. Tom 2. Historia – Społeczeństwo – Kultura”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *