www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Nazwy roślin w pieśniach warmińsko-mazurskich z przełomu XIX i XX wieku

45,90 

ISBN: 978-83-8206-419-3

Rok wydania 2022

Liczba stron 398

Format: B5

Opis

Nazwy roślin w pieśniach warmińsko-mazurskich z przełomu XIX i XX wieku

autor: Ewelina Lechocka

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

„Szczegółowa i sumienna prezentacja roli i rangi roślin w twórczości ludowej Warmii i Mazur nie jest jedynym niepodważalnym walorem pracy pani Eweliny Lechockiej. Prócz niej czytelnik otrzymuje niełatwe do przecenienia kompendium z historii regionu, zarys jego dziejów sporządzony z punktu widzenia człowieka dążącego do prawdy i maksymalnego obiektywizmu”.

dr hab. Halina Chodurska

„Rzetelność i wiedza autorki na temat obszaru kulturowego, którego dotyczy rozprawa, są imponujące. Przebija przez nie chluba z regionalnego dziedzictwa przeszłości w obszarze kultury i chęć jego zachowania dla przyszłych pokoleń, połączona z dociekliwością badawczą. Praca pani Lechockiej może być z pewnością wykorzystana w charakterze ważnego elementu edukacji regionalnej”.

dr hab. Elżbieta Bogdanowicz

Publikacja stanowi próbę zbadania obecności roślin w polskojęzycznych pieśniach ludowych z Warmii i Mazur z XIX i XX wieku, a w szczególności: frekwencja występowania ich nazw, cechy gwarowe pojawiające się w tej leksyce oraz sposoby przedstawiania określonych obiektów botanicznych. Badanie funkcji, w jakich wykorzystywane są nazwy florystyczne w pieśniach ludowych zostało umieszczone na szerokim tle geograficznym, historycznym, botanicznym i językowym dotyczącym regionu oraz w konfrontacji ze źródłami dotyczącymi lokalnej, polskiej i ogólnosłowiańskiej kultury.

Analiza funkcjonowania nazw gatunków roślin w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur potwierdziła, iż utwory te dostarczają bogatej wiedzy na temat kultury regionu, a w tym również motywy botaniczne spełniają ważną funkcję informującą o charakterystycznych cechach naturalnego krajobrazu, życiu i zwyczajach ludzi mieszkających na tym obszarze, jak i przede wszystkim o stosunku człowieka do tego elementu natury i sposobie wartościowania świata roślin.

Jak dowodzą dane zaprezentowane w rozprawie postawa człowieka wobec królestwa flory jest zdecydowanie pozytywna. Konteksty z udziałem nazw botanicznych w pieśniach ludowych wyraźnie dodatnio wartościują te elementy natury, eksponując przede wszystkich korzyści wynikające z obcowania człowieka ze światem roślin oraz pozytywne cechy konotowane przez określone nazwy gatunków roślin. Dodatkowo wykorzystanie motywów botanicznych służy w licznych kontekstach symbolicznej prezentacji treści erotycznych, gdzie rośliny stanowią ważny element tabuizacji języka. Ponadto, jak wynika z przeprowadzonej analizy, niebagatelną rolę w tworzeniu obrazu relacji człowieka z roślinami w pieśniach ludowych pełnią kobiety.

 

Spis Treści:

Rozdział 1

Wiadomości wstępne . . .   9

1.1. Wybór tematu, cel i przedmiot publikacji . . .    9

1.2. Zasady gromadzenia materiału źródłowego i metodologia pracy .   11

1.3. Kompozycja pracy . ..  22

Rozdział 2

Historia regionu Warmii i Mazur . .   27

2.1. Najważniejsze publikacje . . .  27

2.2. Zarys dziejów . . .  29

Rozdział 3

Ogólna charakterystyka roślinności Warmii i Mazur . .45

Rozdział 4

Charakterystyka pieśni jako źródła materiału badawczego . . 57

4.1. Polskie pieśni ludowe – ich znaczenie i funkcja . . .  57

4.2. Polskie pieśni ludowe na Warmii i Mazurach – historia badań . .  59

4.3. Materiał pieśniowy wykorzystany w rozprawie .   66

Rozdział 5

Gwary ostródzko-warmińsko-mazurskie w świetle nazw gatunków roślin

w pieśniach ludowych . . .  71

5.1. Terminologia – gwara a dialekt . ..  71

5.2. Kształtowanie się gwar ostródzko-warmińsko-mazurskich . . 75

5.3. Materiał językowy – nazwy gatunków roślin .  80

5.4. Cechy gwarowe zapisane w nazwach roślin . .  98

Rozdział 6

Analiza materiału badawczego . . . 109

6.1. Nazwy gatunków roślin jako komponent metafory . . 109

6.2. Nazwy gatunków roślin jako przedmiot wypowiedzi . . . 150

6.3. Nazwy gatunków roślin wskazujące na naturalny element krajobrazu –

czynności, stany i cechy roślin . . . 154

6.4. Nazwy gatunków roślin wskazujące na naturalny element krajobrazu –

miejsce występowania roślin . .  183

6.5. Nazwy gatunków roślin i ich skupisk wskazujące na miejsce

działań człowieka . .. 206

6.6. Nazwy gatunków roślin i ich skupisk wskazujące na miejsce

działań zwierząt . .. 228

6.7. Nazwy gatunków roślin wskazujące na obiekt działania człowieka .  . 242

6.8. Nazwy gatunków roślin wskazujące na pożywienie ludzi i zwierząt . . 276

6.9. Nazwy gatunków roślin wskazujące na tworzywo . . . 292

6.10. Nazwy gatunków roślin wskazujące na obiekt wykorzystywany przez

człowieka – pozostałe użycia praktyczne roślin . .319

6.11. Nazwy gatunków roślin wskazujące na wyznaczniki czasu, lokalizacji

i stanu posiadania . . .. 333

6.12. Nazwy gatunków roślin wskazujące na element ludowych wierzeń

i praktyk magicznych . . . 341

6.13. Nazwy gatunków roślin wskazujące na obiekt, do którego

zwraca się człowiek . . . . 357

6.14. Nazwy gatunków roślin jako element zabiegu stylistycznego . . . . 365

Rozdział 7

Wnioski końcowe . . . . 373

Bibliografia . . . . .  385

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nazwy roślin w pieśniach warmińsko-mazurskich z przełomu XIX i XX wieku”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.