www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Nauczyciele języków obcych. Konteksty pracy – kształcenie – doskonalenie

31,99 

ISBN: 978-83-7865-532-9
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 306
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Nauczyciele języków obcych. Konteksty pracy – kształcenie – doskonalenie

 Autor: Ewa Andrzejewska, Magdalena Wawrzyniak-Śliwska (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Po latach zainteresowania uczniem w dydaktyce języków obcych, powraca temat nauczyciela i jego roli w procesie kształcenia. Publikacja porusza kwestie przygotowania zawodowego nauczycieli języków obcych, motywacji podejmowania kształcenia na studiach filologicznych o specjalności nauczycielskiej, dalszego rozwoju zawodowego oraz różnorodnych uwarunkowań pracy nauczycieli języka w szkołach i na uniwersytetach. Wśród przedstawianych zagadnień znajdziemy propozycje programu kształcenia nauczycieli języka angielskiego, porównawcze zestawienie uwarunkowań pracy nauczycieli w Unii Europejskiej, rozważania na temat rozwijania kompetencji zawodowych w trakcie kształcenia akademickiego. Kolejne artykuły podejmują zagadnienia rozwijania kompetencji interkulturowej oraz kompetencji w zakresie stosowania nowych technologii podczas pracy dydaktycznej. Zwrócono również uwagę na problem doskonalenia zawodowego czynnych nauczycieli. Autorzy przedstawiają zagadnienia teoretyczne w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu oraz raporty z badań empirycznych. Monografia przeznaczona jest dla wszystkich, którzy interesują się kształceniem zawodowym nauczycieli  oraz jakością edukacji językowej.

Spis treści
WPROWADZENIE (Ewa Andrzejewska, Magdalena Wawrzyniak-Śliwska) ……………… 7
CZĘŚĆ I
KONTEKSTY PRACY NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
Małgorzata Jedynak
FOREIGN LANGUAGE TEACHERS IN THE EUROPEAN UNION –
CURRENT SITUATION, CHALLENGES, RECOMMENDATIONS ………………………. 15
Dorota Pudo
NAUCZYCIEL JĘZYKA OBCEGO A LEKTOR W PRYWATNEJ SZKOLE
JĘZYKOWEJ …………………………………………………………………………………………………………… 37
Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE ROZWIJANIA INTERKULTUROWEJ
KOMPETENCJI NEGOCJACYJNEJ UCZNIA PODCZAS LEKCJI JĘZYKA
OBCEGO A POLSKIE STANDARDY KSZTAŁCENIA …………………………………………… 53
Małgorzata Kolera
POTRZEBY NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH W ZAKRESIE
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ………………………………………………………………………….. 69
Bi Wei
ISSUES IN TEACHING CHINESE CHARACTERS TO FOREIGN LEARNERS
OUTSIDE THE CHINESE CHARACTER CULTURE CIRCLE ………………………………. 87
Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
FENOMENOGRAFIA JAKO PERSPEKTYWA W BADANIACH
GLOTTODYDAKTYCZNYCH NAD NAUCZYCIELAMI ……………………………………. 105
CZEŚĆ II
KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
Anna Hau
MOTYWACJE WYBORU SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ
PRZEZ STUDENTÓW NEOFILOLOGII ……………………………………………………………… 121
Dorota Werbińska
„NAUCZYCIEL JĘZYKA OBCEGO” – PROPOZYCJA PROGRAMOWA
PRZEDMIOTU (NA PODSTAWIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO) …………………………… 133
Bernadeta Wojciechowska
LE MEMOIRE DE LICENCE DANS LA FORMATION INTELLECTUELLE
ET PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS DE LANGUES ……………………………. 153
Joanna Górecka
ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE WSPÓŁKONSTRUOWANIA
REPREZENTACJI FORMY I CELÓW DYSKUSJI ONLINE …………………………………. 169
Anna Kucharska
INTERNET PODCZAS ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO
WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI POKOLENIA X i Y – WYOBRAŻENIA
STUDENTÓW, OCZEKIWANIA UCZNIÓW I RZECZYWISTOŚĆ
NAUCZYCIELI……………………………………………………………………………………………………… 185
Anna Bąk-Średnicka
KSZTAŁTOWANIE SPOSTRZEGAWCZOŚCI PEDAGOGICZNEJ
ZA POMOCĄ METODY ZDARZEŃ KRYTYCZNYCH W RAMACH
PRAKTYKI METODYCZNEJ Z JĘZYKA OBCEGO …………………………………………….. 203
Magdalena Witkowska
REFLEKSJE KANDYDATÓW NA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY O KSZTAŁTOWANIU SIĘ POSTAWY
REFLEKSYJNEGO PRAKTYKA …………………………………………………………………………… 215
CZĘŚĆ III
DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
Ewa Furche
DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI Z PERSPEKTYWY
WOJEWÓDZKIEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ……………………. 237
Maria Jolanta Bogucka
DOSKONALENIE ZAWODOWE Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ –
RAPORT Z BADANIA ………………………………………………………………………………………….. 253
Ewa Andrzejewska
PORADNIK DO PODRĘCZNIKA W DOSKONALENIU ZAWODOWYM
NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH ………………………………………………………………….. 273
Renata Majewska
COACHING W PRACY NAUCZYCIELA JĘZYKA OBCEGO –
KOMPETENCJE NA MIARĘ XXI WIEKU …………………………………………………………… 289

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Nauczyciele języków obcych. Konteksty pracy – kształcenie – doskonalenie”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *