www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Nauczyciele języków obcych. Konteksty pracy – kształcenie – doskonalenie

30,99 

ISBN: 978-83-7865-532-9
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 306
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Nauczyciele języków obcych. Konteksty pracy – kształcenie – doskonalenie

 Autor: Ewa Andrzejewska, Magdalena Wawrzyniak-Śliwska (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Po latach zainteresowania uczniem w dydaktyce języków obcych, powraca temat nauczyciela i jego roli w procesie kształcenia. Publikacja porusza kwestie przygotowania zawodowego nauczycieli języków obcych, motywacji podejmowania kształcenia na studiach filologicznych o specjalności nauczycielskiej, dalszego rozwoju zawodowego oraz różnorodnych uwarunkowań pracy nauczycieli języka w szkołach i na uniwersytetach. Wśród przedstawianych zagadnień znajdziemy propozycje programu kształcenia nauczycieli języka angielskiego, porównawcze zestawienie uwarunkowań pracy nauczycieli w Unii Europejskiej, rozważania na temat rozwijania kompetencji zawodowych w trakcie kształcenia akademickiego. Kolejne artykuły podejmują zagadnienia rozwijania kompetencji interkulturowej oraz kompetencji w zakresie stosowania nowych technologii podczas pracy dydaktycznej. Zwrócono również uwagę na problem doskonalenia zawodowego czynnych nauczycieli. Autorzy przedstawiają zagadnienia teoretyczne w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu oraz raporty z badań empirycznych. Monografia przeznaczona jest dla wszystkich, którzy interesują się kształceniem zawodowym nauczycieli  oraz jakością edukacji językowej.

 

Spis treści
WPROWADZENIE (Ewa Andrzejewska, Magdalena Wawrzyniak-Śliwska)
CZĘŚĆ I
KONTEKSTY PRACY NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
Małgorzata Jedynak
FOREIGN LANGUAGE TEACHERS IN THE EUROPEAN UNION –
CURRENT SITUATION, CHALLENGES, RECOMMENDATIONS
Dorota Pudo
NAUCZYCIEL JĘZYKA OBCEGO A LEKTOR W PRYWATNEJ SZKOLE
JĘZYKOWEJ
Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE ROZWIJANIA INTERKULTUROWEJ
KOMPETENCJI NEGOCJACYJNEJ UCZNIA PODCZAS LEKCJI JĘZYKA
OBCEGO A POLSKIE STANDARDY KSZTAŁCENIA
Małgorzata Kolera
POTRZEBY NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH W ZAKRESIE
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Bi Wei
ISSUES IN TEACHING CHINESE CHARACTERS TO FOREIGN LEARNERS
OUTSIDE THE CHINESE CHARACTER CULTURE CIRCLE
Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
FENOMENOGRAFIA JAKO PERSPEKTYWA W BADANIACH
GLOTTODYDAKTYCZNYCH NAD NAUCZYCIELAMI
CZEŚĆ II
KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
Anna Hau
MOTYWACJE WYBORU SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ
PRZEZ STUDENTÓW NEOFILOLOGII
Dorota Werbińska
„NAUCZYCIEL JĘZYKA OBCEGO” – PROPOZYCJA PROGRAMOWA
PRZEDMIOTU (NA PODSTAWIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO)
Bernadeta Wojciechowska
LE MEMOIRE DE LICENCE DANS LA FORMATION INTELLECTUELLE
ET PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS DE LANGUES
Joanna Górecka
ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE WSPÓŁKONSTRUOWANIA
REPREZENTACJI FORMY I CELÓW DYSKUSJI ONLINE
Anna Kucharska
INTERNET PODCZAS ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO
WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI POKOLENIA X i Y – WYOBRAŻENIA
STUDENTÓW, OCZEKIWANIA UCZNIÓW I RZECZYWISTOŚĆ
NAUCZYCIELI
Anna Bąk-Średnicka
KSZTAŁTOWANIE SPOSTRZEGAWCZOŚCI PEDAGOGICZNEJ
ZA POMOCĄ METODY ZDARZEŃ KRYTYCZNYCH W RAMACH
PRAKTYKI METODYCZNEJ Z JĘZYKA OBCEGO
Magdalena Witkowska
REFLEKSJE KANDYDATÓW NA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY O KSZTAŁTOWANIU SIĘ POSTAWY
REFLEKSYJNEGO PRAKTYKA
CZĘŚĆ III
DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
Ewa Furche
DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI Z PERSPEKTYWY
WOJEWÓDZKIEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Maria Jolanta Bogucka
DOSKONALENIE ZAWODOWE Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ –
RAPORT Z BADANIA
Ewa Andrzejewska
PORADNIK DO PODRĘCZNIKA W DOSKONALENIU ZAWODOWYM
NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
Renata Majewska
COACHING W PRACY NAUCZYCIELA JĘZYKA OBCEGO –
KOMPETENCJE NA MIARĘ XXI WIEKU

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Nauczyciele języków obcych. Konteksty pracy – kształcenie – doskonalenie”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *