www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych

26,50 

ISBN: 978-83-7865-798-9

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 112

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych

Autor: Anna Gierusz

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Opracowanie to poświęcone jest szeroko dyskutowanym obecnie kwestiom systemów emerytalnych i potrzebom ich modyfikacji w obliczu postępującego starzenia się społeczeństw oraz zmian w wieku przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Emerytura stanowi ważne, a często jedyne źródło dochodów po zakończeniu aktywności zawodowej. Finansowanie publicznych systemów emerytalnych w wielu krajach staje się jednak coraz bardziej kłopotliwe. Zmiany demograficzne, w tym głównie wydłużające się trwanie życia i niska dzietność, zmieniają strukturę wiekową ludności – rośnie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, przy równoczesnym spadku osób w wieku produkcyjnym.

Celem tej monografii jest scharakteryzowanie podziału ryzyka w hybrydowych programach emerytalnych z punktu widzenia zarówno uczestnika, jak i pracodawcy oraz zaproponowanie nowego programu hybrydowego, który spełniałby zdefiniowane kryteria. Jako ryzyko rozumiana jest tu możliwość, że ustalona wysokość składki nie pozwoli na uzyskanie świadczenia z pracowniczego programu emerytalnego w założonej z góry wysokości.

 

Spis treści

Wprowadzenie

1 Potrzeba nowych rozwiązań emerytalnych w świetle zmian demograficznych

i ekonomicznych w wybranych krajach

1.1 Cele i konstrukcje systemów emerytalnych

1.2 Uwarunkowania funkcjonowania systemów emerytalnych

1.3 Reformy systemów emerytalnych

1.3.1 Reformy parametryczne

1.3.2 Reformy strukturalne

1.4 Rola pracowniczych programów emerytalnych w systemach emerytalnych

2 Hybrydowe pracownicze programy emerytalne

2.1 Potrzeba rozwiązań hybrydowych w pracowniczych programach

emerytalnych

2.2 Hybrydowe pracownicze programy emerytalne w wybranych krajach

2.3 Nowe rozwiązania dla hybrydowych programów emerytalnych

proponowane w literaturze

3 Ryzyko w programie emerytalnym

3.1 Definicja oraz miary ryzyka

3.2 Model stopy zwrotu z inwestycji

3.3 Model przeciętnego dalszego trwania życia

3.4 Kalkulacja składki w programach emerytalnych

3.4.1 Składka podstawowa

3.4.2 Modyfikacja składki w wyniku zmian finansowych

i demograficznych

3.5 Ryzyko w programie o zdefiniowanej składce

4 Podział ryzyka w hybrydowych programach emerytalnych

4.1 Wybrane programy hybrydowe

4.2 Wyniki symulacji podziału ryzyka w hybrydowych programach emerytalnych

Wnioski końcowe

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *