www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Mniejszości etniczne. Dylematy i konteksty tożsamościowe

31,99 

ISBN: 978-83-7865-214-4
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 260
Format: B5

oprawa miękka

Brak w magazynie

Opis

Mniejszości etniczne. Dylematy i konteksty tożsamościowe

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Adela Kożyczkowska, Kazimierz Kossak-Główczewski (red.)

 

W książce postawiono pytanie o sens komunikacji międzykulturowej i dramat „przełamanej tożsamości” przychodzących „Innych”. Rozdział drugi dotyka tolerancji i ochrony praw człowieka w kontekście prawa międzynarodowego. Rozdział trzeci poświęcono rekonstruowaniu tożsamości po okresie kolonializmu/faszyzmu/imperializmu i bolszewizmu. Jednocześnie opracowanie ukazuje rodzące się nadzieje na nowe (odrodzone) tożsamości w Europie. Rozdział czwarty przedstawia perspektywy nadziei w kwestii tożsamości. Wyrastają one z myślenia lokalno-regionalnego.

Spis treści
Adela Kożyczkowska, Kazimierz Kossak-Główczewski
Polityka wielokulturowości jako otwieranie przestrzeni możliwości . . . . . . . . . . . 7
Dział pierwszy: Pytania i tymczasowe odpowiedzi
Adela Kożyczkowska
Wielość kultur: o (nie)możliwościach współbudowania świata. Wymiary
pedagogii zamkniętych w mitach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Anna Lusińska
Społeczna komunikacja pomiędzy mniejszościami a społeczeństwem
polskim, czyli rzecz o komunikowaniu tego, co ważne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
„Oświecony egoista” – liberalna alternatywa wobec tożsamości genetycznej
w kontekście trójrelacyjnego konstruowania tożsamości jednostkowej . . . . . . . . 79
Anna Tsalko
Przełamana tożsamość. Esej o polskości konstruowanej w Kazachstanie
i weryfikowanej w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Dział drugi: Od tolerancji do praw(a)
Siergiej Jackiewicz
Толерантность в межэтнических отношениях: основания
трансдисциплинарного системного анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Iwan Iwanowicz Kotlar
Защита прав национальных меньшинств – неотъемлемая часть
защиты прав человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Tomasz Snarski
Wielokulturowość i prawa człowieka wobec mniejszości narodowych,
etnicznych i regionalnych. Od ochrony przed dyskryminacją
do promowania różnorodności – założenia a rzeczywistość na
przykładzie wybranych aspektów ochrony językowych praw mniejszości ����������� 123
Dział trzeci: Przeszłość – pamięć – język:
(re)konstruowanie tożsamościowych sensów
Jarosław Chaciński
Koncepcje niemieckiej edukacji międzykulturowej wobec historycznej
świadomości Vaterland (ojczyzna) oraz Heimat (mała, „prywatna”
ojczyzna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Lidia Burzyńska-Wentland
Nekropolie i miejsca upamiętnień mniejszości narodowych w Gdańsku
i w województwie pomorskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Tomasz Wicherkiewicz
Języki regionalne a tożsamość etniczna w Europie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Ludmiła Burenina, Jan Franciszek Nosowicz
Специфика отражения мировоззрения в лексических системах
русского и польского языков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Tomasz Maliszewski
M.F.S. Grundtvig (1783–1872) – wyższe szkoły ludowe – edukacja
międzykulturowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Dział czwarty: Konsekwencje tymczasowych uzgodnień
Ewa Ogrodzka-Mazur
Polska mniejszość na Zaolziu w ciągłości i zmianie społecznej – poczucie
tożsamości i identyfikacje narodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Agnieszka Kleina-Gwizdała
Problemy badawcze w obszarze badań nad stereotypami narodowymi . . . . . . . . . 231
Monika Mazurek-Janosik
Projekt etniczności/narodowości we współczesności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Mniejszości etniczne. Dylematy i konteksty tożsamościowe”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *