www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty

47,00 

ISBN: 978-83-7348-528-0

Wydanie: 2

Rok publikacji: 2014

Stron: 242

Opis

Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty

Idem Robert

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Słowa kluczowe: architektura, urbanistyka

 

Monografia podejmuje zagadnienie kształtowania środowiska mieszkaniowego, jest próbą reaktywacji kategorii wspólnoty sąsiedzkiej i przedstawienia jej w nowej perspektywie, jako efektu świadomej współpracy architekta i przyszłych mieszkańców. Istotą problemu badawczego jest koncepcja mikrośrodowiska rozumianego jako miejsce wspólnoty. Autor rozpatruje kwestię wpływu ukształtowania środowiska mieszkaniowego na odtwarzanie i wzmacnianie wspólnoty sąsiedzkiej. W pierwszym rozdziale, stanowiącym wprowadzenie do omawianego zagadnienia, zaprezentowano problem badawczy, założenia, cele, metodę i konstrukcję pracy. Następne rozdziały zawierają charakterystykę koncepcji teoretycznej mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty wraz z opisem uwarunkowań historyczno-kulturowych. Rozdział czwarty stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak kształtować mikrośrodowisko, omówiono w nim specyfikę kształtowania przestrzeni osiedla wspólnotowego, metodologiczne podejście projektowe oraz szerszy, pozaprojektowy aspekt związany z funkcjonowaniem grup społecznych. W przedostatnim rozdziale zaprezentowano studium przypadków – przykłady osiedli dobranych pod kątem czasu powstania oraz możliwości aplikacji do polskich warunków. Rozdział szósty jest podsumowaniem zawartych rozważań, zawiera konkluzje i zarys wyzwań związanych z praktyczną realizacją koncepcji mikrośrodowiska.

 

Spis treści

  1. Wprowadzenie

1.1. Wstęp

1.2. Przedmiot i zakres pracy

1.3. Założenia i cele pracy

1.4. Metoda i konstrukcja pracy

1.5. Stan badań

  1. Mikrośrodowisko jako miejsce wspólnoty

2.1. O wspólnocie

2.2. O miejscu

2.3.  O środowisku lokalnym

2.4.  Mikrośrodowisko jako miejsce wspólnoty mieszkańców

  1. Koncepcje mikrośrodowiska i ich uwarunkowania historyczno-kulturowe

3.1. Od utopijnych do pragmatycznych koncepcji mikrośrodowiska

3.2.  Współczesne formy kształtowania mikrośrodowiska

3.2.1. Kształtowanie przez projektowanie

3.2.2. Kształtowanie przez działanie

3.2.3. Kształtowanie zintegrowane. Cohousing

3.3. Kontekst polski: retrospekcje i perspektywy

3.4. Utopie i heterotopie

3.5. Podsumowanie i wnioski częściowe

  1. Kształtowanie mikrośrodowiska: modus procedendi

4.1. Proces partycypacji w kształtowaniu mikrośrodowiska

4.1.1. O procesach i cechach charakterystycznych dla grupy społecznej

4.1.2. Konsensus jako sposób budowy trwałego porozumienia

4.1.3. Projektowanie uczestniczące

4.2.  Przestrzeń mikrośrodowiska   sposób kształtowania osiedla wspólnotowego

4.2.1. Elementy zbudowane

4.2.2. Elementy przyrodnicze

4.3. Podsumowanie

  1. Przykłady realizacji
  2. Konkluzje

Literatura       

Źródła ilustracji       

Streszczenie w języku polskim     

Streszczenie w języku angielskim     

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *