www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Karta Nauczyciela. Komentarz 2023 Marek Młodecki

194,00 

objętość: 464 str.

format: B5

oprawa: miękka klejona

wydanie: 2023

ISBN: 978-83-7804-956-2

Kategorie: , ,

Opis

Karta Nauczyciela. Komentarz

Autorzy: Marek Młodecki

Wydawca:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o.o.

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela stanowi pragmatykę pracowniczą szczególnej grupy zawodowej, jaką są nauczyciele. Przepisy wskazanej ustawy nie regulują materii praw i obowiązków nauczycieli w sposób wyczerpujący, a zatem dla pełnej oceny statusu prawnego nauczyciela jako pracownika konieczne jest sięganie również do innych aktów prawnych.

Przedstawiamy komentarz, w którym Autor szczegółowo analizuje każdy artykuł Karty Nauczyciela, w tym zwłaszcza przepisy, które mimo wielu lat obowiązywania Karty nadal budzą wątpliwości interpretacyjne lub doczekały się obszernego orzecznictwa. Wyjaśnienia Autora, uwzględniające poglądy doktryny oraz poparte orzecznictwem, pozwalają zrozumieć wszystkie zagadnienia omawianej ustawy.

Komentarz uwzględnia ważne zmiany, wprowadzone ostatnią, obszerną nowelizacją, które weszły w życie w dniu 1 września 2022 r. na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.1730).

 

Spis treści

Wykaz skrótów . . . 5

Wprowadzenie . .  . 9

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) . .. 11

Rozdział 1. Postanowienia wstępne . . . 12

Rozdział 2. Obowiązki nauczycieli . . .. 24

Rozdział 3. Wymagania kwalifikacyjne .  . . 51

Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli . .  . 54

Rozdział 3b. Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą . .. 99

Rozdział 4. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy . . 126

Rozdział 5. Warunki pracy i wynagrodzenie .  . 209

Rozdział 6. Nagrody i odznaczenia . . .  265

Rozdział 7. Uprawnienia socjalne i urlopy . . . . 275

Rozdział 7a. Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli . . 312

Rozdział 8. Ochrona zdrowia … 321

Rozdział 9. Dzień Edukacji Narodowej . .  333

Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna . .. 334

Rozdział 11. Uprawnienia emerytalne . .. 417

Rozdział 11a. Przepisy szczególne .  . 429

Rozdział 12. Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe . .. 440

Wykaz źródeł . .  . 443

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Karta Nauczyciela. Komentarz 2023 Marek Młodecki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.