www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. Tom 2

27,99 

ISBN: 978–83–7865–294–6
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 450
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. Tom 2

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Małgorzata Klinkosz, Aneta Lica, Zenon Lica (red.)

Niniejszy tom zawiera ponad trzydzieści tekstów, które składają się na cztery tematyczne części publikacji oraz varia. W pierwszej znajdują się artykuły poświęcone kaszubsko‑­pomorskiej problematyce językowej. Druga część zawiera teksty o tematyce onomastycznej poświęcone antroponimii, plateonimii, a także ludowym etymologiom pomorskich onimów. W trzeciej zamieszczono artykuły na temat twórczości autorów związanych z Kaszubami i Pomorzem. Czwarta część rysuje socjologiczno-kulturowy obraz Pomorza, odwołując się do wieloetniczności i wielokulturowości regionu.

 

Spis treści
Wstęp (Aneta Lica) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    9
Językowy obraz Pomorza. Problematyka kaszubsko-pomorska
Ewa Badyda
Językowe sposoby kreowania wizerunku uczelni niepublicznej
jako instytucji – na przykładzie stron internetowych
wyższych szkół Trójmiasta .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  13
Edward Breza
Archaizmy Inwentarzy starostwa człuchowskiego
z lat 1676 i 1696 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  26
Marek Cybulski
Kaszubszczyzna Gadki o Januszu Skwierku
Franciszka Sędzickiego . . . . . . . . . . . . . . . 39
Михайло Фейса
Паралели медзи кашубским и русинским язиком . . . . . 53
Anna Iwanowska
Pomorze w kabarecie .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  62
Małgorzata Klinkosz, Pia Šlogar
Świat wartości w codziennym języku kaszubskiej młodzieży . . . 76
Aneta Lica
Idiomatyka kaszubska na tle frazeologii europejskiej.
Kilka uwag o udziale kaszubszczyzny w badaniach
Widespread Idioms in Europe and Beyond . . . . . . . . . 89
Hanna Makurat
Sposób istnienia kaszubskojęzycznego tekstu. Wzajemne relacje
między systemem językowym kaszubszczyzny a wypowiedzią
zbudowaną w tym języku . . . . . . . . . . . . . . . 95
Beata Milewska
Przymiotniki dzierżawcze w kaszubszczyźnie .    .    .    .    .    .    .    . 105
Małgorzata Milewska‑
Stawiany
Kaszubskie i górnołużyckie deminutywa od rzeczowników
osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Marcin R. Odelski
“I will be Ormuzd’s Spark” – Fostering linguistic awareness
and ethnolinguistic identity of young Kashubians . . . . . . 135
Dušan‑Vladislav
Paždjerski
Paralelizmy (zbieżności) kaszubsko‑
serbskie w Leksyce kaszubskiej
na tle słowiańskim H. Popowskiej‑Taborskiej
i W. Borysia . . . 145
Hanna Popowska‑Taborska
Kaszubski Pan Tadeusz. Niełatwa sztuka tłumaczenia
z pomocą słowników . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Ewa Rogowska‑Cybulska,
Piotr Doroszewski
Nazwy roślin w Młodym księciu Lecha Bądkowskiego .    .    .    .    . 169
Danuta Stanulewicz
Nazwy barw w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego
Stefana Ramułta . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Jerzy Treder
Język i idea prozy A. Jablonsczégò pt. Namerkôny . . . . . . 199
Lucyna Warda‑Radys
Interiekcje adanimalne a nazwy narządów płciowych
w kaszubszczyźnie .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 219
Jadwiga Zieniukowa
Z badań nad językiem kaszubskich tekstów naukowych . . . . 228
Językowy obraz Pomorza. Problematyka onomastyczna
Andrzej Chludziński
Antroponimy niemieckie zawarte w nazwach miejscowych
powiatu białogardzkiego .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 241
Zenon Lica
Typy motywacyjne XVII‑wiecznych
genetycznie niemieckich
nazwisk mieszkańców Tczewa – na podstawie
Das Grundbuch der Stadt Dirschau Elisabeth Kloss .    .    .    .    .    . 257
Ewa Rogowska‑Cybulska
Pomorskie etymologie ludowe upamiętniające czyjeś wypowiedzi
a tożsamość nadawców tych wypowiedzi . . . . . . . . . 272
Jerzy Samp
Gdańska plateonimia jako jeden z elementów tutejszego
kręgu podań .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 285
Literacki obraz Pomorza
Ewa Czerniakowska
Józefa Ignacego Kraszewskiego związki z Gdańskiem
w latach 1867–1887 . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Ludmiła Gołąbek
Mężczyzna, kobieta i Bóg we współczesnej poezji kaszubskiej .    .    . 305
Daniel Kalinowski
Na Pomorzu, czyli wszędzie. O kilku powieściach
Anatola Ulmana .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 316
Janusz Mosakowski
Konrad Leczkow i jego czasy w literackim ujęciu
Franciszka Fenikowskiego . . . . . . . . . . . . . . 332
Piotr Polaszek
Gotowość do zmartwychwstania czy gotowość do odejścia?
Senilia Małgorzaty Hillar . . . . . . . . . . . . . . 347
Kulturowy obraz Pomorza
Miłosława Borzyszkowska‑Szewczyk
Dlaczego właściwie nie znasz języka polskiego? Wielojęzyczność
Gdańska jako figura pamięci w autobiografiach autorów
pochodzenia żydowskiego . . . . . . . . . . . . . . 363
Józef Borzyszkowski
Wielojęzyczność Pomorza a twórczość pisarzy
kaszubsko‑pomorskich
. . . . . . . . . . . . . . . 380
Tadeusz Linkner
Wypracowania pisane po polsku pod pruskim zaborem
na Kaszubach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Maria Pająkowska‑Kensik
O kulturowym obrazie regionu w książce Barbary Pawłowskiej
U nas na Kociewiu .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 411
Varia
Zbigniew Chojnowski
Świat Mazurów pruskich w opowieści Marcina Gerssa
Jan Przykopański . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Елена Н. Ясюкевич
Русские и английские фразеологизмы с онимическим
компонентом в этнокультурном аспекте . . . . . . . . 430
Krystyna Szcześniak
Nazwy własne w Słodkich Sulejkach Siegfrieda Lenza
na przykładzie (głównie) antroponimów . . . . . . . . . 437

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. Tom 2”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *