www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Geodezja dla nawigatorów morskich i hydrografów

49,00 

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7421-299-1
Liczba stron: 202

Opis

Geodezja dla nawigatorów morskich i hydrografów

Autor: Jerzy Bolesław Rogowski

Wydawnictwo Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Celem poniższego opracowania jest przedstawienie problemów geodezyjnych, wiążących się z hydrografią i nawigacją morską. W związku z tym pominięto tę część geodezji, której znajomość jest zbędna dla hydrografów i nawigatorów, np. pomiary szczegółowe, inżynieryjne itp.

Niniejsza praca przeznaczona jest dla studentów, doktorantów kształcących się na nawigatorów i hydrografów oraz ludzi pracujących w tych zawodach. Składa się z szesnastu rozdziałów, zawierających informacje dotyczące: układów współ­rzędnych używanych w geodezji oraz ich roli w tej dyscyplinie i dyscyplinach pokrewnych. Ponadto obejmuje omówienie ruchu obrotowego i orbitalnego Ziemi, przedstawienie systemów czasu, opis pola grawitacyjnego Ziemi, podstawy teorii ruchu sztucznych satelitów Ziemi, wykorzystanie satelitów w wyznaczaniu pozycji i pola grawitacyjnego Ziemi. Przedstawione zostały również pojęcia systemów i układów odniesienia, używanych w geodezji i naukach pokrewnych.

 

SPIS TREŚCI


WSTĘP ….. 7

Rozdział 1. KRÓTKI RYS HISTORII GEODEZJI.... 9

Rozdział 2. UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH UŻYWANE W GEODEZJI
ORAZ ICH ROLA W TEJ DYSCYPLINIE I DZIEDZINACH
POKREWNYCH..…. 13

2.1. Układy współrzędnych….. 13

2.1.1. Układ współrzędnych ortokartezjańskich. …. 13

2.1.2. Transformacja przez obroty macierze obrotu…. 14

2.1.3. Układy sferyczne….. 18

2.1.4. Układy współrzędnych sferycznych używanych w astronomii
geodezyjnej …... 19

2.1.5. Elementy trygonometrii sferycznej niezbędne w transformacji
współrzędnych .. 23

2.1.6. Transformacja współrzędnych horyzontalnych na godzinne
i odwrotnie . 26

2.1.7. Transformacja współrzędnych równikowych na godzinne
i odwrotnie ….. 31

2.1.8. Układ współrzędnych elipsoidalnych (szerokość i długość
geodezyjna) …... 31

2.2. Elipsoida obrotowa jako powierzchnia odniesienia pomiarów
geodezyjnych ..…. 33

2.2.1. Parametry opisujące elipsoidę. ….. 35

2.2.2. Przekroje normalne elipsoidy…… 36

2.2.3. Szerokość geocentryczna i zredukowana. 39

2.2.4. Linia geodezyjna na powierzchni elipsoidy obrotowej ……….. 40

Rozdział 3. RUCH OBROTOWY I ORBITALNY ZIEMI …... 42

3.1. Ruch dobowy sfery niebieskiej.. 42

3.2. Ruch orbitalny Ziemi …... 44

3.3. Doba gwiazdowa i doba słoneczna …….. 45

Rozdział 4. PRECESJA, NUTACJA, RUCH BIEGUNA….. 46

4.1. Precesja . 46

4.2. Nutacja …. 49

4.3. Prędkość Ziemi w jej ruchu obrotowym i zjawisko ruchu bieguna …. 52

4 J.B. Rogowski, Geodezja dla nawigatorów morskich i hydrografów
Rozdział 5. SYSTEMY CZASU STOSOWANE W GEODEZJI, NAWIGACJI
I ASTRONOMII …. 58

5.1. Czasy gwiazdowe .. 58

5.2. Czas słoneczny prawdziwy i czas słoneczny średni…… 59

5.3. Zależność czasu od długości geograficznej…. 60

5.4. Zależność pomiędzy czasem słonecznym średnim i czasem
gwiazdowym …... 62

5.5. Zależność pomiędzy czasem słonecznym prawdziwym i czasem
słonecznym średnim równanie czasu …... 65

5.6. Czas uniwersalny a czas fizyczny…….. 66

5.7. Kalendarze... 68

Rozdział 6. POLE GRAWITACYJNE ZIEMI... 70

6.1. Potencjał grawitacyjny Ziemi ….. 70

6.2. Powierzchnie ekwipotencjalne, linia pionu, geoida ….. 72

6.3. Rozwinięcie potencjału w szereg funkcji kulistych ….. 72

Rozdział 7. PRZYSPIESZENIE SIŁY CIĘŻKOŚCI ZIEMI I JEGO POMIAR .. 74

7.1. Przyspieszenie siły ciężkości Ziemi, jego pomiar i wykorzystanie
w geodezji …. 74

7.1.1. Pomiary bezwzględne. . 74

7.1.2. Pomiary różnicowe grawimetry statyczne ….. 78

7.2. Potencjał normalny i przyspieszenie normalne siły ciężkości .. 86

7.3. Anomalie grawimetryczne….. 87

Rozdział 8. WYSOKOŚCIOWE SYSTEMY ODNIESIENIA….. 91

8.1. Liczba geopotencjalna…... 91

8.2. Wysokości dynamiczne.. 91

8.3. Wysokości ortometryczne ... 92

8.4. Wysokości normalne…... 93

8.5. Wybór geoidy jako powierzchni odniesienia niwelacji96

Rozdział 9. PODSTAWY DYNAMIKI RUCHU ORBITALNEGO SZTUCZNYCH
SATELITÓW ZIEMI …. 97

9.1. Równania ruchu w ograniczonym zadaniu dwóch ciał 97

9.2. Podstawowe zależności, charakteryzujące rodzaj, kształt
i położenie orbity satelity…. 99

9.3. Zależność położenia satelity na orbicie od czasu współrzędne
satelity w układzie związanym z orbitą ..109

9.4. Obliczenie geocentrycznych współrzędnych równikowych
i godzinnych satelity….. 112

9.5. Transformacja godzinnych współrzędnych geocentrycznych satelity
do geocentrycznych współrzędnych horyzontalnych (A,h) 113

9.6. Obliczenie topocentrycznych współrzędnych horyzontalnych.. 114

9.7. Ruch perturbowany sztucznych satelitów Ziemi …… 115

9.7.1. Równania Lagrange’a .…. 119

9.7.2. Postać Gaussa planetarnych równań Lagrange’a 122

9.7.3. Wpływ pola grawitacyjnego Ziemi na ruch satelity . 122

9.7.4. Perturbacje wywołane oporem atmosfery 129

9.7.5. Perturbacje spowodowane ciśnieniem światła słonecznego .. 132

9.7.6. Perturbacje spowodowane wpływami Księżyca i Słońca .. 134

9.7.7. Perturbacje elementów orbit podsumowanie ….. 137

Rozdział 10. ZASADY WYZNACZANIA POZYCJI Z OBSERWACJI
SZTUCZNYCH SATELITÓW ZIEMI …... 139

10.1. Wyznaczenie pozycji z pomiarów odległości do sztucznych satelitów
Ziemi …. 140

10.2. Wyznaczenie pozycji z pomiarów różnic odległości do satelitów …… 144

10.3. Wyznaczenie pozycji punktów, parametrów orbity i parametrów
ruchu obrotowego Ziemi z pomiarów odległości do sztucznych
satelitów Ziemi.. 146

Rozdział 11. UKŁADY ODNIESIENIA UŻYWANE W GEODEZJI I NAUKACH
POKREWNYCH.. 152

11.1. Międzynarodowy Niebieski Układ Odniesienia ICRF (International
Celestial Reference Frame) …... 152

11.2. Międzynarodowy Ziemski Układ Odniesienia ITRF (International
Terrestrial Reference Frame) .. 154

11.3. Transformacja z układu ICRF do ITRF i vice versa …. 158

Rozdział 12. SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE SŁUŻĄCE
DO WYZNACZANIA POZYCJI PUNKTÓW …. 160

12.1. Satelitarne pomiary laserowe…... 161

12.2. Pomiary z użyciem metody interferometrii długich baz VLBI
(Very Long Baseline Interferometry) ... 163

12.3.
Techniki GNSS (Global Navigation Satellite System) …. 164
12.3.1. System NAVSTAR GPS…. 165

12.3.2. System GLONASS ….. 180

12.3.3. BeiDou……... 182

12.3.4. System GALILEO …. 183

12.3.5. System satelitarny DORIS . .. 184

6 J.B. Rogowski, Geodezja dla nawigatorów morskich i hydrografów
Rozdział 13. ALTIMETRIA SATELITARNA ... 187

Rozdział 14. NIWELACJA SATELITARNA. 189

14.1. Wyznaczenie przebiegu geoidy z pomiarów grawimetrycznych 192

Rozdział 15. WYZNACZENIE GEOIDY ZE WSPÓŁCZESNYCH MISJI
SATELITARNYCH .….. 194

Rozdział 16. PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH,
OBECNIE UŻYWANY W POLSCE... 197

PODSUMOWANIE.. 199

BIBLIOGRAFIA ….. 200

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Geodezja dla nawigatorów morskich i hydrografów”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.