www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Finanse po pandemii Bankowość, kapitał, nadzór

39,99  (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-8206-426-1

Rok wydania 2022

Liczba stron 234

Format: B5

Opis

Finanse po pandemii. Bankowość, kapitał, nadzór

Autor: Patryk Kaczmarek

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Monografia Finanse po pandemii. Bankowość, kapitał, nadzór składa się z 6 proporcjonalnych rozdziałów, strukturę publikacji podporządkowano przeglądowi teorii ekonomicznych, monetarnych i finansowych dotyczących zjawisk kryzysowych oraz narzędzi oddziaływania w obszarze polityki fiskalnej, pieniężnej, a także w zakresie nadzoru i regulacji nad bankami. Ostatni rozdział zawiera analizę ekonometryczną kształtowania się PKB i inflacji. […] Największą wartość książki stanowi jej walor przeglądowy i porządkujący. Jakkolwiek dostępne są już na rynku dzieła o podobnym profilu, to ich liczba jest stosunkowo niewielka. Ponadto, z uwagi na nowość i aktualność zagadnień, każda kolejna pozycja w tym zakresie stanowi istotny krok przybliżający nas do zrozumienia zjawisk ekonomicznych i finansowych związanych przede wszystkim z jednoczesnym szokiem podażowym i popytowym (jakie miały miejsce w drugim kwartale 2020 r.), ale także z utrzymującą się pandemią, w zasadzie do chwili obecnej.

dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH

 

Spis treści

Przedmowa . . . 11

Wstęp 15

1. Kryzysowa sytuacja w gospodarce i innowacje . . 23

1.1. Przyczyny występowania kryzysów gospodarczych . . 23

1.2. Przegląd teorii makroekonomicznych dotyczących sytuacji

kryzysowych . . . 30

1.2.1. Przegląd teorii ekonomicznych . .  30

1.2.2. Szkoły pre- i neoklasyczne 34

1.2.3. Teoria pieniądza . . 40

1.2.4. Keynesizm i monetaryzm .  . 42

2. Rynek kapitałowy w obliczu kryzysu .  49

2.1. Teoria rynku finansowego . . 49

2.1.1. Teora Dowa 50

2.1.2. Teoria fal Elliota . .  . 52

2.2. Rynek akcyjny w Europie i w USA . . . 57

2.3. Rynek akcyjny w Polsce . . 61

2.4. Rynek walutowy 64

2.5. Rynek instrumentów dłużnych 67

2.6. Rynek metali szlachetnych .  69

2.6.1. Złoto . . . . 69

2.6.2. Srebro 72

2.7. Rynek paliwowy 74

2.8. Nowe instrumenty finansowania .  77

2.9. Pracownicze plany kapitałowe . . . . 88

3. Rola państwa w stabilizowaniu gospodarki . .95

3.1. Stymulacja fiskalna w gospodarce na przykładzie Planu Odbudowy

dla Europy 95

3.2. Plan Odbudowy dla Europy 99

3.2.1. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności . 103

3.2.2. REACT-EU . . 103

3.2.3. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 104

3.2.4. Wspólna Polityka Rolna . 106

3.2.5. InvestEU 109

3.2.6. Horyzont Europa .. 110

3.2.7. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności i RescEU . . . . . 112

3.3. Budżet Unii Europejskiej 115

3.3.1. Dochody budżetowe 115

3.3.2. Wydatki budżetowe . .. 119

4. Polityka pieniężna w sytuacji kryzysowej 125

4.1. Działalność banku centralnego w sytuacji kryzysowej . .. 125

4.2. Utrzymywanie płynności sektora bankowego 133

4.2.1. Działania Rady Polityki Pieniężnej . .  133

4.2.2. Operacje otwartego rynku 137

4.2.3. Luzowanie ilościowe – zakup papierów dłużnych

przez NBP . 139

4.3. Utrzymywanie stabilności finansowej . .. 140

4.4. Stymulowanie wzrostu gospodarczego .  142

4.4.1. Załamanie gospodarki realnej . 142

4.4.2. Wybrane determinanty polityki pieniężnej .  144

5. Nadzór bankowy w obliczu kryzysu .. 159

5.1. Architektura nadzorcza w odpowiedzi na kryzys 2008+ .  159

5.1.1. Dotychczas wprowadzone regulacje . 159

5.1.2. Regulacje implementowane

w ramach pakietu CRR II / CRD IV . . 163

5.1.3. Finalizacja postkryzysowego pakietu nadzorczego . . 175

5.1.4. Nadzór bankowy w obliczu pandemii . . 183

6. Analiza regresji wybranych czynników determinujących politykę

pieniężną NBP 187

6.1. Analiza wybranych wskaźników makroekonomicznych . . 187

6.1.1. Inflacja HICP . .187

6.1.2. Konsumpcja gospodarstw domowych . . 188

6.1.3. Stopy procentowe 190

6.1.4. Dynamika PKB . .. 191

6.1.5. Nakłady brutto na środki trwałe 192

6.2. Opis modelu prognostycznego 196

6.2.1. Projekcja PKB . . 197

6.2.2. Model regresji inflacji . .. 200

6.2.3. Model regresji PKB . .. 202

6.2.4. Scenariusze prognostyczne .. 203

6.3. Wyzwania polityki pieniężnej NBP w latach 2021–2023 .. 207

Zakończenie . . . 211

Wykaz źródeł i opracowań 223

Spis tabel 231

Spis wykresów . .. 233

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Finanse po pandemii Bankowość, kapitał, nadzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *