www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Efektywność systemu dozoru elektronicznego w Polsce w świetle badań empirycznych

28,90 

ISBN: 978-83-8206-227-4

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 252

Format: A5

Opis

Efektywność systemu dozoru elektronicznego w Polsce w świetle badań empirycznych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Bartosz Kędzierski

 

Przedstawiona książka zawiera opis przeprowadzonych przez autora badań empirycznych w obrębie Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE). Analiz dokonano, opierając się na programie Narodowego Centrum Nauki Preludium. W pracy poddano analizie wpływ SDE na powrotność do przestępstwa po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności w SDE (badania longitudinalne). Na potrzeby badań wykorzystano istniejące bazy elektroniczne, które pozwoliły na stworzenie globalnej bazy wiedzy o osobach, które zakończyły kary w SDE. Wyniki przedstawione w pracy dają rzeczywisty obraz istotnego wycinka polskiego systemu dozorowania elektronicznego i mogą wpłynąć na jego kształt w przyszłości.

 

Spis treści

Wykaz skrótów 9

Wprowadzenie 11

Część pierwsza

Podstawy teoretyczne badań

Rozdział I

Narodziny dozoru elektronicznego.

Ukształtowanie systemu dozoru elektronicznego

w Polsce 23

1. Początki i ekspansja dozoru elektronicznego na świecie 23

2. Proces normatywnego kształtowania DE w Polsce 44

Rozdział II

Dozór elektroniczny w świetle międzynarodowych

standardów ochrony praw człowieka 67

Rozdział III

Koncepcja penologiczna i próba uzasadnienia

dozoru elektronicznego w realiach polityki

kryminalnej państwa. Próba rekonstrukcji

podstaw aksjologicznych DE 77

Rozdział IV

Funkcjonowanie dozoru elektronicznego w Polsce

w świetle stanowiska nauki polskiej 95

Część druga

Badania empiryczne

Rozdział V

Kryteria oceny efektywności dozoru

elektronicznego 107

Rozdział VI

Cel badania oraz hipotezy badawcze.

Metodologia badania 135

1. Cele oraz hipotezy badania 135

2. Metodologia badań 137

3. Opis metodologiczny 145

Rozdział VII

Opis uzyskanych wyników 147

1. Generalne informacje statystyczne w zakresie SDE w Polsce 147

2. Obraz statystyczny powrotności do przestępstwa w Polsce 154

3. Opis populacji w GR I 160

3.1. Ogólna liczba osób w GR I 160

3.2. Wiek odbywających karę w dozorze elektronicznym 162

3.3. Możliwości zarobkowe skazanych 163

3.4. Właściwość sądu penitencjarnego 165

3.5. Czas trwania DE 167

3.6. Czyn zabroniony związany z wykonaniem kary

w SDE 168

3.7. Recydywa specjalna jednokrotna 171

3.8. Problematyka zarządzenia wykonania kary

uprzednio zawieszonej oraz zastępczej kary

pozbawienia wolności 175

3.9. Płeć badanych w GR I 177

3.10. Liczba wykonywanych kar pozbawienia

wolności w SDE 178

3.11. Uchylenia zgody na wykonanie SDE 179

4. Ogólna charakterystyka skazanych, u których odnotowano

prawomocne skazanie po zakończeniu odbywania kary

w SDE w GR I 182

4.1. Powrotność do przestępstwa w okresie 5 lat

po zakończeniu odbywania kary pozbawienia

wolności w DE 183

4.2. Czas dozorowania a odsetek recydywy 184

4.3. Recydywa a płeć 185

4.4. Powrotność do przestępstwa a rodzaj kary orzeczonej.

Problematyka recydywy penitencjarnej 186

4.5. Powrotność do przestępstwa a recydywa specjalna

określona w art. 64 § 1 k.k. 187

4.6. Bezwzględna kara pozbawienia wolności

a kara warunkowo zawieszona 188

4.7. Kompetencje zawodowe a powrotność do przestępstwa 189

4.8. Powrotność do przestępstwa a tożsamość czynów

następczo popełnionych 189

4.9. Wiek a recydywa 194

5. Opis populacji w GR II 195

5.1. Ogólna liczba osób populacji GR II 195

5.2. Wiek skazanych w momencie zakończenia kary w SDE 196

5.3. Płeć w GR II 197

5.4. Warunki zarobkowe 198

5.5. Właściwość sądu penitencjarnego 199

5.6. Czas trwania dozorowania w ramach SDE 200

5.7. Czyn zabroniony związany z wykonaniem kary

w SDE w GR II 201

5.8. Recydywa specjalna jednokrotna 203

5.9. Problematyka zarządzenia wykonania kary uprzednio

zawieszonej oraz zastępczej kary pozbawienia wolności 204

5.10. Łączna liczba orzeczeń wykonania kary w SDE 205

5.11. Uchylenia zgody na wykonanie SDE – przyczyny 205

6. Ogólna charakterystyka skazanych, u których odnotowano

prawomocne skazanie po zakończeniu odbywania kary

pozbawienia wolności w SDE w GR II 207

6.1. Ogólny odsetek osób powracających do przestępstwa

w ciągu 4 lat po zakończeniu kary w SDE 207

6.2. Powrotność do przestępstwa na przestrzeni 4 lat 208

6.3. Czas trwania dozorowania a powrót do przestępstwa 208

6.4. Powrotność do przestępstwa a płeć 209

6.5. Ponowne skazanie a rodzaj orzeczonej kary.

Problematyka recydywy penitencjarnej 209

6.6. Wiek sprawców a recydywa 210

6.7. Rodzaj popełnionego czynu a recydywa 211

6.9. Powrotność do przestępstwa a poziom kompetencji

zawodowych 212

Zakończenie 215

Analiza przedstawionych wyników 215

Wnioski 220

Postulaty de lege ferenda 223

Summary 227

Analysing and presenting results 227

Conclusions 232

Postulates 234

Bibliografia 239

Spis rycin i tabel 249

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Efektywność systemu dozoru elektronicznego w Polsce w świetle badań empirycznych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *