www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno –

29,90  17,90 

ISBN: 978-83-7865-101-7

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 174

Format: B5

oprawa miękka

3 w magazynie

Opis

Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne

Autorzy: Alicja Jurgiel-Aleksander

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Książka Alicji Jurgiel-Aleksander jest kolejną andragoniczną publikacją wprowadzającą „cichą rewolucję” w tej dyscyplinie. Autorka zajmuje się jednym z najstarszych i najważniejszych fenomenów kształcenia dorosłych tj. doświadczeniem edukacyjnym. Praca zachowuje klasyczny, akademicki podział treści (opis fenomenu, ustalenia metodologiczne i analiza danych), co w dzisiejszym piśmiennictwie naukowym uznaję za pierwszy walor publikacji. (…) Pomimo że praca posiada te akademickie atuty, to czyta się ją jak dobry kryminał – i to nie tylko w warstwie historii doświadczeń edukacyjnych badanych studentów.

dr hab. Ewa Kurnatowicz

Tematem podejmowanym w tej rozprawie jest kwestia znaczenia doświadczeń edukacyjnych w kształtowaniu biografii osób wywodzących się z rodzin o niskim kapitale kulturowym, w których nie było dotychczas tradycji ani zdobywania średniego wykształcenia, ani tym bardziej studiowania. Analizuję doświadczenia edukacyjne podmiotów, którym pomimo różnych przeciwności udało się w rezultacie zdobyć najpierw średnie wykształcenie w szkole dla dorosłych, a później uczestniczyć w edukacji na poziomie szkoły wyższej, co mogłoby świadczyć o sile i determinacji badanych, ale także o skuteczności systemu edukacyjnego. Na ile można tę konstatację podtrzymać, postanowiłam zbadać, przyglądając się mechanizmowi kreacji doświadczeń edukacyjnych w ciągu życia trzydziesto- i czterdziestolatków powracających do systemu edukacyjnego. Należy jednak zaznaczyć, że doświadczenie edukacyjne jest tu traktowane jako doświadczenie biograficzne. Ujawnione w historiach badanych o własnym życiu, odsłania zarówno jednostkowy kapitał sprawczy autorów dotyczący bycia w sytuacji zarówno uczenia się, jak i nauczania, ale także – co ważne – pozwala ujawnić kulturowe oraz społeczne zapośredniczenia wytwarzanej narracji. Próbując odpowiedzieć na pytanie, jaka jest moc owych do-świadczeń dla ich kariery życiowej, ale także – w jakiej sytuacji dorośli stawiają siebie, myśląc o własnych praktykach uczenia się, staram się pokazać rzeczywiste znaczenie edukacji w ich życiu.

Ze wstępu autorki

 

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy

Doświadczenie edukacyjne we współczesnym dyskursie andragogicznym

1.1. Doświadczenie edukacyjne jako instrument racjonalizacji

funkcjonowania człowieka w systemie społeczno-ekonomicznym

1.1.1. Edukacja dorosłych w służbie praktyk oświecania społeczeństwa

1.1.2. Edukacja dorosłych w służbie przygotowania pracowników

na rynek pracy

1.2. Doświadczenie edukacyjne jako naturalnie wpisane w sposób bycia

człowieka w świecie od dzieciństwa do starości

1.2.1 Wędrówka jako metafora życia i uczenia się

1.2.2. Upominanie się o dydaktykę biograficzną

1.3. Doświadczenie edukacyjne jako wyraz zaangażowania dorosłego

w praktyki społeczne

1.3.1. Krytyka praktyk szkolnych

1.3.2. Biografi czne uczenie się – jaki dorosły, jakie praktyki

edukacyjne?

1.4. Doświadczenie edukacyjne w cieniu refl eksji nad znaczeniem

edukacji dorosłych

Rozdział drugi

Możliwości badania doświadczenia edukacyjnego w świetle badań

narracyjnych. Ustalenia metodologiczne

2.1. Identyfi kacja sposobów rozumienia doświadczenia edukacyjnego

w świetle podejścia interpretatywno-konstruktywistycznego

2.1.1. Potencjał poznawczy badań biografi cznych

i fenomenograficznych

2.1.2. Wywiad otwarty pogłębiony jako metoda gromadzenia danych

2.2. Dorośli, którzy stali się studentami. Charakterystyka grupy badawczej

i etapy prowadzenia badań w terenie

Rozdział trzeci

Narracyjne konstruowanie doświadczeń edukacyjnych w ciągu życia.

Rezultaty analizy danych

3.1. Proces budowania doświadczeń edukacyjnych i mechanizmy ich

wytwarzania w świetle historii życia. Rezultaty analizy biograficznej

3.1.1. Narracja typu „Chciałabym osiągnąć więcej niż moi rodzice”,

z eksponowaniem znaczenia środowiska wychowania

i socjalizacji w dzieciństwie i młodości dla konstrukcji

doświadczeń edukacyjnych w ciągu życia

3.1.1.1. Rozum praktyczny w splocie pochodzenia

społecznego i konieczności kształcenia

3.1.2. Narracja typu „Dziś należy dostosować się do rynku pracy

i postępu cywilizacyjnego” z eksponowaniem znaczenia

kształcenia dla zdobywania doświadczeń edukacyjnych

w ciągu życia

3.1.2.1. Wiara w moc prorynkowego kształcenia jako efekt

internalizacji świata zewnętrznego jako ekonomicznego

3.1.3. Narracja typu „Każdy dorosły z natury jest mądry”,

z eksponowaniem znaczenia dyspozycji do uczenia się

jako wpisanych w kondycję człowieka

3.1.3.1. Pochwała codzienności i uczenie się zamiast nauczania

3.1.4. Narracja typu „Muszę dać sobie szansę” z eksponowaniem

znaczenia środowiska życia dla konstrukcji doświadczeń

edukacyjnych w ciągu życia

3.1.4.1. Edukacja w środowisku życia i znaczenie relacji

społecznych

3.1.5. Narracja typu „Chcę być świadoma/świadomy tego,

w czym uczestniczę”, z eksponowaniem znaczenia studiowania

dla konstrukcji doświadczeń edukacyjnych w ciągu życia

3.1.5.1. Niedokończona edukacja motorem studiowania

3.1.6. Edukacja dorosłych: od świata, który określa uczenie się,

do uczenia się, które określa sposób życia

3.2. Od historii życia do rekonstrukcji koncepcji doświadczeń

edukacyjnych. Rezultaty analizy fenomenograficznej

3.2.1. Doświadczenie edukacyjne jako rezultat przebywania

w instytucji kształcącej i jako rezultat absorbcji wiedzy

3.2.1.1. Społeczne zapotrzebowanie na

strukturalno-funkcjonalny wizerunek szkoły

3.2.2. Doświadczenie edukacyjne jako konsekwencja

niedoświadczania edukacji adekwatnej do oczekiwań

badanych na każdym etapie ich kształcenia

3.2.2.1. W poszukiwaniu koncepcji praktycznego uczenia się

3.2.3. Doświadczanie edukacyjne jako bycie w sytuacji wymiany

zasobów

3.2.3.1. Aktywne uczenie się i dojrzałe studiowanie

jako sposób życia

3.2.4. Biografi czny potencjał doświadczeń edukacyjnych

Rozdział czwarty

Jakie światy doświadczeń edukacyjnych „zamieszkują” i współtworzą

dorośli? Implikacje andragogiczne

4.1. Świat instytucjonalnego kształcenia zorientowanego utylitarnie

jako recepta na zapobieganie alienacji dorosłych.

Pytanie o dydaktykę dorosłych

4.2. Świat codzienności bez szkoły i instrumentalnego uczenia się

poza szkołą. Próba „humanizacji” dyskursu andragogicznego

czy powrót do dobrze znanych praktyk?

4.3. Świat społeczno-kulturowego budowania doświadczeń edukacyjnych.

Dynamika uczenia się przez całe życie

4.4. Od koncepcji doświadczenia edukacyjnego do znaczenia edukacji

w życiu człowieka

Podsumowanie

Bibliografia

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno –”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *