www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Więcej niż teatr. Sztuka zaangażowania i angażująca wychowawczo

37,99 

ISBN: 978-83-7865-519-0
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 338
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Więcej niż teatr. Sztuka zaangażowania i angażująca wychowawczo. Romany Miller inspiracje dla współczesnej pedagogiki

 Autor: Maria Szczepska-Pustkowska, Ewa Rodziewicz (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Przesłaniem publikacji wydawanych w ramach konferencji „Gdańskie rodowody pedagogiczne” stało się refeleksyjne i krytyczne ujęcie pedagogiki jako sztuki zaangażowanej i angażującej w odsłanianie genealogii pedagogiki, analizowanie historycznych ujęć wartości pedagogicznych, jak i śledzenie ich współczesnych realizacji i przemieszczeń, zaznaczanie między nimi różnicy, chwytanie dychotomicznych odniesień, ale i wydobywanie uwspółcześnionych całości namysłu służących kreatywnemu redefiniowaniu pedagogicznych znaczeń.

Spis treści
I. PODNIESIENIE KURTYNY
Joanna Rutkowiak
Romany Miller „…więcej niż teatr…” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Ewa Rodziewicz
Romany Miller Theatrum Vitae .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
II. EDUKACJA TEATRALNA – MIĘDZY ŚWIATEM RZECZYWISTYM
I FIKCYJNYM. ROMANY MILLER TEKSTY AUTORSKIE:
PRZYPOMNIENIA I WZNOWIENIA
Dziecko i jego teatr, „Psychologia Wychowawcza” 1966, nr 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Z rozważań nad edukacją teatralną, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1968, nr 3 �������������� 58
Edukacja teatralna jako droga poznania świata i siebie we wczesnym dzieciństwie
[w:] Problematyka pedagogiczna współczesnej cywilizacji, Materiały
z Międzynarodowego Kongresu Pedagogicznego,
„Studia Pedagogiczne”, t. 20, Warszawa 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Wychowanie i psychoterapia (maszynopis), Sopot 30 XII 1975 . . . . . . . . . . . . 81
Śmiech i łzy jako ekspresja człowieka i współczesny problem wychowawczy
[w:] Przeszłość przyszłości. Księga ofiarowana B. Suchodolskiemu,
red. i komentarz B. Leśnodorski, Warszawa 1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego we wczesnym dzieciństwie
[w:] Sztuka dla najmłodszych. Teoria – Recepcja – Oddziaływanie,
red. M. Tyszkowa, Warszawa–Poznań 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Dialog z publicznością w teatrze J. Dormana
(maszynopis, prawdopodobnie 1974) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
Dialog dziecięcej publiczności z teatrem i telewizją [w:] Sztuka dla dzieci szkolnych.
Teoria – Recepcja – Oddziaływanie, red. M. Tyszkowa,
Warszawa–Poznań 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
III. NAMYSŁ – POMIĘDZY TEATRALNYMI INSPIRACJAMI
R. MILLER A IMPULSAMI WSPÓŁCZESNOŚCI: CZYTANIE
AKTUALIZUJĄCE, REFLEKSYJNE, PRZEMIESZCZENIA ZNACZEŃ
Maria Szczepska‑Pustkowska
Między sceną a widownią – na marginesie tekstów teatralnych Romany Miller .  .  .  .  . 145
Małgorzata Lewartowska‑Zychowicz
Wokół śmiechu i zabawy – rekontekstualizacja warunków ludzkiego
uczenia się .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
Astrid Męczkowska‑Christiansen
Edukacja teatralna Romany Miller jako kultywowanie obywatela .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182
Ewa Rodziewicz
Romany Miller obecność we współczesnym dyskursie pedagogiki, estetyki
i polityki. Konfrontacje nie tylko z Jacques’em Rancière’em .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191
IV. KONFRONTACJE: INSPIRUJĄCE IMPULSY TEKSTÓW
R. MILLER – CZYTANIE AKTUALIZUJĄCE, KRYTYCZNE
Karolina Starego
Czytając Miller Freirem – czyli o dwoistości i niewykorzystanym potencjale
emancypacyjnym .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
Sylwester Zielka
Edukacja (także teatralna) w polu kultury. Inspiracje myślą Romany Miller ������������� 241
Przemysław Szczygieł
Spektakl płci na przykładzie tekstu Podróży Guliwera. Ujęcie z perspektywy
teorii performatywnej i teorii przemocy symbolicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
V. DZIAŁANIA TEATRALNE I ICH PRZESŁANIA WYCHOWAWCZE
Adam Jagiełło‑Rusiłowski
Teatr a kompetencje interkulturowe młodzieży. Projekty „Wybrzeżaka”
jako realizacje dialogowych postulatów Romany Miller . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Andrzej C. Leszczyński
Warsztat teatralny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 293
Malwina Tkaczyk
Teatr i jego rola psychoterapeutyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Marcin Skowroński
Sztuka Natalii Gołębskiej Bo w Mazurze taka dusza… jako prowokacja namysłu
o kondycji współczesnego teatru lalkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Marta Jurczyk
Relacja z warsztatów dramowych (Ogólnopolskie Seminarium Naukowe:
Romany Miller teatr i edukacja teatralna – tropy dla współczesnej pedagogiki
i edukacji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Po‑słowie
(Maria Szczepska‑Pustkowska
i Ewa Rodziewicz) . . . . . . . . . . . . . . 324
Noty o autorach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 335

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Więcej niż teatr. Sztuka zaangażowania i angażująca wychowawczo”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *