www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych …

27,90 

ISBN: 978-83-7865-953-2

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 166

Format: A5

Opis

Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: bariery funkcjonowania i instrumenty poprawy systemu upadłościowego w Polsce

Autorzy: Joanna Kruczalak-Jankowska, Anna Machnikowska, Monika Maśnicka

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Niniejsza publikacja powstała w związku z prowadzonymi w okresie 1.01.2017–30.04.2019 badaniami naukowymi pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu ACURIA – Assessing Courts’ Undertaking of Restructuring and lnsolvency Actions: best practices, blockages and ways of improvement (Ocena działalności sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: najlepsze praktyki, bariery i sposoby poprawy). Celem projektu finansowanego przez Komisję Europejską było określenie czynników usprawniających oraz blokujących przeprowadzenie efektywnych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Prawnoporównawczy punkt odniesienia dla przedmiotowych kwestii, obejmujący porządki prawne czterech państw Unii Europejskiej, zapewniła współpraca naukowców Uniwersytetu Gdańskiego z przedstawicielami uczelni z Holandii (Universiteit Maastricht), Portugalii (Centro de Estudos Sociais z siedzibą w Coimbrze) oraz Włoch (Universita Degli Studi Di Firenze).

Jednym z najpoważniejszych wyzwań dla wszystkich uczestników projektu było wprowadzenie perspektywy praktycznej służącej do konfrontacji law in books z law in action. W tym celu przeprowadzono badania akt sądowych, a także zestandaryzowane wywiady z interesariuszami postępowań. Przyjęta metodologia pozwoliła na uwzględnienie doświadczeń różnych grup uczestników postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych i stanowiła niewątpliwy walor projektu ACURIA.

 

Spis treści

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

II. Metodologia prowadzenia badań aktowych . . . . . .. . 25

III. Wyniki badań aktowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1. Forma prawna dłużników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2. Podmioty zgłaszające wniosek o ogłoszenie upadłości . . .. 30

3. Rodzaje upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4. Czas trwania postępowań upadłościowych . . . . . . . . . 41

5. Aktywność stron w postępowaniach upadłościowych . . . .. . 46

6. Efektywność postępowań upadłościowych . . . . . . . . . . . . . 49

7. Majątek upadłego dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

8. Postępowania restrukturyzacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

IV. Metodologia przeprowadzenia wywiadów,

grup fokusowych oraz warsztatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

V. Wyniki wywiadów, grup fokusowych oraz warsztatów . . . . 67

1. Ogólna ocena systemu prawa

upadłościowego i restrukturyzacyjnego . . . . . . . . . . . . . . 67

2. Dłużnicy w postępowaniach

upadłościowych i restrukturyzacyjnych . . . . . . . . . . . . . . 74

3. Sąd i sędzia-komisarz w postępowaniach

upadłościowych i restrukturyzacyjnych . . . . . . . . . . . . . . 79

4. Doradca restrukturyzacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5. Wierzyciele w postępowaniach

upadłościowych i restrukturyzacyjnych . . . . . . . . . . . . . . 94

6. Profesjonalni pełnomocnicy w postępowaniach

upadłościowych i restrukturyzacyjnych . . . . . . . . . . . . . 106

7. Ogólna ocena postępowań

upadłościowych i restrukturyzacyjnych . . . . . . . . . . . . . 107

8. Bariery efektywności postępowań

upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Polsce . . . . . . . . 123

9. Instrumenty poprawy efektywności postępowań

upadłościowych i restrukturyzacyjnych . . . . . . . . . . . . . . 135

VI. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Załącznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Spis wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych …”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *