www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Demokracja. Socjalizacja. Wychowanie. Publikacja dedykowana profesorowi Janowi Papieżowi

32,50 

ISBN: 978-83-7865-906-8

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 338

Format: B5

Opis

Demokracja. Socjalizacja. Wychowanie. Publikacja dedykowana profesorowi Janowi Papieżowi

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Piotr Bauć, Katarzyna Kmita-Zaniewska, Marcin Welenc

 

Niniejsza publikacja dedykowana Profesorowi Janowi Papieżowi z okazji Jubileuszu siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestopięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej powstała z inicjatywy uczniów i współpracowników Pana Profesora z Zakładu Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólnie z licznym gronem przyjaciół Pana Profesora pragnęli podarować Jubilatowi swoje przemyślenia i owoce badań poświęconych demokracji, socjalizacji i wychowaniu, ujęte w różnych kontekstach poznawczych oraz metodologicznych i z różną szczegółowością. Autorzy tekstów tworzących ten tom pochodzą z różnych szkół i ośrodków badawczych – połączyła ich osoba Jubilata, z którym współpracowali na wielu płaszczyznach życia akademickiego.

 

Spis rzeczy

Słowo wstępne 7

Sylwetka Jubilata. Profesor Jan Papież – pedagog, badacz i nauczyciel 10

Bibliografia prac Profesora Jana Papieża 18

CZĘŚĆ PIERWSZA

DEMOKRACJA – MIĘDZY STAŁOŚCIĄ

A ZMIENNOŚCIĄ PEDAGOGICZNEGO MYŚLENIA

Bogusław Śliwerski

Od lewo‑

do prawoskrętnej krytyki myśli pedagogów Nowego Wychowania.

Esej częściowo polityczny 29

Maria Mendel, Tomasz Szkudlarek 41

Wokół neoliberalnych i narodowo‑konserwatywnych

przeobrażeń szkolnictwa

publicznego  41

Małgorzata Lewartowska‑Zychowicz

Obywatel na manowcach, czyli o tym, jak homo politicus przekształcił się

w homo oeconomicus i co z tego dla edukacji wynika 56

Krzysztof Jakubiak

Polskie emanacje wychowania obywatelskiego w nowożytnej

myśli pedagogicznej 67

Jan Żebrowski

Kulturotwórcze i społeczno‑wychowawcze

funkcje paryskiego Centrum Dialogu

(w czterdziestopięciolecie działalności pallotyńskiego Centre du Dialogue)  76

Maria Szczepska‑Pustkowska

Korczakowski rodowód dziecięcego obywatelstwa. Rekonstrukcja

i aktualizacja idei 86

Ewa Rodziewicz

Co się wydarza? Między humanistyką a nową humanistyką 101

Danuta Żebrowska

O wychowaniu patriotycznym w okresie przemian ustrojowych w Polsce

i jednoczącej się Europie 120

CZĘŚĆ DRUGA

OD SOCJALIZACJI DO RESOCJALIZACJI

Lucyna Kopciewicz

Cyfrowe zabawki, elektroniczne smycze czy nowe narzędzia uczenia się?

Współczesne technologie w polu socjalizacyjnym małych dzieci 129

Andrzej Kaleta

Sto lat Chłopa polskiego w Europie i Ameryce 141

Irena Sorokosz

Czas wolny dziecka w perspektywie zachowań sedenteryjnych  150

Amadeusz Krause

Od postawy roszczeniowej do partnerstwa. Różne oblicza współpracy

z rodzicami dzieci niepełnosprawnych 161

Robert Opora

Implikacje dla resocjalizacji wynikające z teorii przywiązania 168

Justyna Siemionow

Proces resocjalizacji nieletnich – praktyczne aspekty analizy skuteczności

prowadzonych działań w środowisku instytucjonalnym182

Iwona Maria Kijowska

„Ja miałam szczęście…” . Wychowanie w rodzinie zastępczej z perspektywy

dorosłych usamodzielnionych kobiet 194

Eliza Czerka‑Fortuna

System rodzinny i sieć społecznego wsparcia dzieci z rodzin

wieloproblemowych 210

Joanna Nowak

Doświadczanie przemocy w rodzinie alkoholowej – narracja DDA  221

CZĘŚĆ TRZECIA

W KRĘGU EDUKACJI I WYCHOWANIA

Zbigniew Kwieciński

Dylematy zmian systemu edukacji 235

Andrzej Pawłucki

Kiedy teoria wychowania fizycznego staje się filozofią?244

Alicja Kargulowa

Problematyka poradoznawstwa w dydaktyce uniwersytetu jako organizacji

uczącej się .272

Ewa Szatan

Słuchanie muzyki w szkole – o sposobie rozwijania samodzielności ucznia 287

Katarzyna Kmita‑Zaniewska

System edukacji w obliczu transformacji ustrojowej w Polsce.

Czy współcześni reformatorzy odrobili lekcję?  295

Katarzyna Stankiewicz

(Nie)problematyczni uczniowie „powracający”. Perspektywa nauczycieli

edukacji wczesnoszkolnej 309

Marcin Welenc

O edukacji seksualnej w Polsce  317

Piotr Bauć

Semionauci edukacji 326

Posłowie (Piotr Bauć)335

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Demokracja. Socjalizacja. Wychowanie. Publikacja dedykowana profesorowi Janowi Papieżowi”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *