www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Predyktory „kariery” przestępczej młodocianych

42,00 

ISBN: 978-83-7865-333-2
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 438
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Predyktory „kariery” przestępczej młodocianych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Lidia Pustkowiak

 

Autorka pracy stworzyła koncepcję badań dotyczącą kierunku badawczego, który koncentruje się wokół zasadniczego przedmiotu zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej jako interdyscyplinarnej dziedziny pedagogiki specjalnej i pedagogiki ogólnej. Jest to nurt badawczy nawiązujący do analizowania, definiowania, identyfikowania i interpretowania zjawiska niedostosowania oraz wykolejenia społecznego, przestępczości pierwotnej i powrotnej, a także zjawiska „kariery” przestępczej i przestępcy z „karierą”. Jest to trend badawczy, który odnosi się do poszukiwania symptomów nieprzystosowania oraz wykolejenia społecznego, odkrywania genezy przestępczości chronicznej, , wykrywania etiologii przestępczości ewolucyjnej, a także  poszukiwania mechanizmów przestępczości jako stylu i trybu życia.

Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TEORETYCZNA PERSPEKTYWA BADAWCZA
1. Przestępczość jako przedmiot prognozy i prognozowania zjawisk społecznych . . . 12
1.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2. Predykcja przestępczości. Predyktory przestępczości.
Aspekt indywidualny i generalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3. Trafność przewidywania przestępczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4. Kategorie prognozy przestępczości.
Strategie prognozowania przestępczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. Przestępczość jako transgresja systemu wartości i norm społecznych . . . . . . . . . 21
2.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2. „Kariera” przestępcza. Przestępca z „karierą”.
Ewolucyjne ujęcie przestępczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3. Proces de(kontr)socjalizacji a geneza (etiologia) przestępczości . . . . . . . . . . 32
2.4. Koncepcje kauzalne przestępczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3. Młodociani. Między nieletniością i dorosłością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.2. Rozwój młodocianych. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny . . . . . . . . . . . . . 108
3.3. Delikty młodocianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3.4. Status młodocianych. Odpowiedzialność karna. Pozbawienie wolności . . . 142
3.5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
METODOLOGICZNY WYMIAR BADAŃ
4. Procedura badawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
4.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
4.2. Problemy badawcze. Hipotezy badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
4.3. Zmienne badawcze. Wskaźniki zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
4.4. Metody badawcze. Techniki badawcze. Narzędzia badawcze . . . . . . . . . . . . . 177
4.5. Czas badań. Miejsce badań. Badani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
4.6. Tok badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
4.7. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
EMPIRYCZNY WYMIAR BADAŃ
5. Analiza materiału badawczego. Synteza materiału badawczego . . . . . . . . . . . . . . . 191
5.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
5.2. Charakterystyka demograficzna,
czynniki społeczne, czynniki osobowościowe, czynniki sytuacyjne,
cechy deliktualne młodocianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
5.3. Różnice pod względem czynników społecznych,
czynników osobowościowych, czynników sytuacyjnych
w grupie młodocianych recydywistów i nierecydywistów . . . . . . . . . . . . . . . 229
5.4. Różnice pod względem właściwości deliktualnych
w zbiorowości młodocianych recydywistów i nierecydywistów . . . . . . . . . . 259
5.5. Związki między czynnikami społecznymi
a właściwościami deliktualnymi w grupie młodocianych skazanych . . . . . . 265
5.6. Związki między czynnikami osobowościowymi a właściwościami
deliktualnymi w zbiorowości młodocianych skazanych . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
5.7. Związki między czynnikami sytuacyjnymi
a właściwościami deliktualnymi w grupie młodocianych skazanych . . . . . . 345
5.8. Znaczenie predykcyjne (prognostyczne) czynników społecznych,
czynników osobowościowych, czynników sytuacyjnych
dla właściwości deliktualnych w zbiorowości młodocianych
recydywistów i nierecydywistów oraz skazanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
5.9. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Bibliografia: piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Bibliografia: ustawodawstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Aneks: statystyka kryminologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Aneks: statystyka kryminalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Predyktory „kariery” przestępczej młodocianych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *