www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa

(1 opinia klienta)

43,99 

ISBN: 978-83-7865-598-5
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 342
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa

 Autor: Tomasz Snarski

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

W książce Autor omówił debatę uznawaną za najważniejszą w filozofii prawa XX wieku oraz prześledził jej współczesną recepcję w naukach prawnych. Pokazał m.in., w jaki sposób treści poruszone podczas debaty Hart – Fuller, tradycyjnie identyfikowanej ze sporem o relacje prawa i moralności, oddziałują na rozważania istotnych aktualnie zagadnień badawczych, takich jak np. sprawiedliwość transformacyjna, wielokulturowość, ochrona praw człowieka czy filozoficzne podstawy prawa karnego. Przedstawił też ocenę znaczenia dyskursu naukowego jako narzędzia badawczego uczonego – prawnika. Tym samym lektura pracy może stanowić zachętę nie tylko do refleksji nad rozumieniem prawa i jego aksjologicznych podstaw, lecz również nad warsztatem badawczym prawnika, w którym warto znaleźć należyte miejsce dla filozofii prawa.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ 1. DEBATA W NAUCE PRAWA
1.1. Rozważania wprowadzające
1.2. Tekst pisany jako narzędzie dyskursu.
O roli metatekstu w polemice
1.3. Debata jako proces we wspólnocie komunikacyjnej prawników
1.4. Granice debat o prawie i rola uniwersytetu
1.5. Spór fi lozofi cznoprawny i jego uwarunkowania
wobec dogmatyki prawa
1.6. Znaczenie debaty w nauce prawa i dla prawa
ROZDZIAŁ 2. DEBATA HART – FULLER
2.1. Rozważania wprowadzające
2.1.1. Hart i Fuller wśród fi lozofów prawa XX wieku
2.1.2. Herbert Lionel Adolphus Hart
2.1.3. Lon Luvois Fuller
2.1.4. Podobieństwa i przeciwieństwa
2.1.5. Geneza i kontekst historyczny debaty Hart – Fuller
2.2. Zakres znaczeniowy debaty Hart – Fuller
oraz propozycja defi nicji
2.3. Debata 1957–1958
2.3.1. Hart – w obronie pozytywizmu prawniczego
2.3.2. Fuller – odpowiedź w służbie wierności prawu
2.3.3. Podsumowanie polemiki
na łamach „Harvard Law Review”
2.4. Kontynuacja sporu: Pojęcie prawa wobec Moralności prawa
2.4.1. Pojęcie prawa Harta
2.4.2. Moralność prawa Fullera
2.4.3. Podsumowanie drugiego etapu debaty Hart – Fuller
2.5. Debata 1965–1969
2.5.1. Recenzja Moralności prawa w „Harvard Law Review”
2.5.2. Odpowiedź krytykom
w drugim wydaniu Moralności prawa
2.6. Debata Hart – Fuller: więcej niż spór
o relację między prawem a moralnością
ROZDZIAŁ 3. RECEPCJA, INTERPRETACJE, ZNACZENIE
3.1. Rozważania wprowadzające
3.2. Recepcja debaty Hart – Fuller w doktrynie
3.3. Recepcja ukierunkowana retrospektywnie
3.3.1. Prawo a moralność:
między pozytywizmem a prawem natury
3.3.2. Problem prawa nazistowskiego i ocena
powojennych rozliczeń z przeszłością
3.4. Pomiędzy ujęciem retrospektywnym a prospektywnym
3.5. Przebieg debaty i spór o jej zwycięzcę
3.6. Recepcja ukierunkowana prospektywnie
3.6.1. Sprawiedliwość transformacyjna
3.6.2. Prawa człowieka, międzynarodowe prawo publiczne
oraz rządy prawa
3.6.3. Pluralizm prawny i wielokulturowość
3.6.4. Inne zagadnienia podejmowane w literaturze
3.7. Debata Hart – Fuller: pomiędzy fi lozofi ą prawa
a naukami dogmatycznymi
3.8. Debata Hart – Fuller a prawo karne
3.8.1. Debata Hart – Fuller a zasady prawa karnego
3.8.2. Debata Hart – Fuller wobec relacji
między prawem karnym materialnym a procesowym
3.8.3. Debata Hart – Fuller a międzynarodowe prawo karne
3.8.4. Inne przejawy wpływu debaty Hart – Fuller
na dogmatykę prawa karnego
3.8.5. Znaczenie debaty Hart – Fuller dla prawa karnego:
próba podsumowania
3.9. Własne propozycje recepcji debaty Hart – Fuller
3.9.1. Wymogi wewnętrznej moralności prawa Fullera
a konstytucyjne zasady ustrojowe i zasady poprawnej
legislacji oraz ocena systemu prawnego
3.9.2. Wymogi wewnętrznej moralności prawa
jako narzędzie oceny systemu prawnego
3.9.3. Propozycje wykorzystania debaty Hart – Fuller
w retoryce prawniczej
3.10. Nowy kierunek w badaniach nad debatą Hart – Fuller
3.11. Znaczenie debaty Hart – Fuller
dla metodologii i dydaktyki fi lozofi i prawa
ZAKOŃCZENIE. OCENA ZNACZENIA DEBATY HART – FULLER
DLA FILOZOFII PRAWA
AKTY NORMATYWNE
ORZECZNICTWO
LITERATURA
SUMMARY. THE HART – FULLER DEBATE
AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE PHILOSOPHY OF LAW

1 opinia dla Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa

  1. Kanclerz

    Pozycja obowiązkowa!!!

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *