www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących

25,00 

ISBN: 978-83-7865-246-5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 130
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Małgorzata Marciszewska, Żanna Sładkiewicz 

 

Większość programów nauczania języków obcych skierowana jest na kształtowanie wielu umiejętności językowych, które zapewniają poprawną i skuteczną komunikację w danym języku. Tymczasem nawyki fonetyczne języka obcego u uczniów, którzy rozpoczynają naukę języka w wieku powyżej 15 lat, są trudne do opanowania. Dlatego potrzebne są dodatkowe działania glottodydaktyczne, które wspomagałyby proces nauczania poprzez kształtowanie poprawnych nawyków fonologicznych oraz przybliżyłyby praktyczną znajomość zasad wymowy.

Książka zawiera 2 płyty CD.

 

Spis treści
Przedmowa………………………………………………………………………………………………….7
I. Artykulacja…………………………………………………………………………………………….9
1. Sylaby akcentowane i nieakcentowane………………………………………………………….9
2. Wymowa a, o………………………………………………………………………………………………..9
3. Wymowa у, ы, и, э………………………………………………………………………………………11
4. Wymowa samogłosek jotowanych е, ё, ю, я…………………………………………………12
5. Wymowa й oraz и w rzeczownikach……………………………………………………………14
6. Wygłosowa wymowa -ия, -ие w rzeczownikach………………………………………….15
7. Spółgłoski twarde i miękkie………………………………………………………………………..15
8. Wymowa spółgłosek twardych……………………………………………………………………16
9. Wymowa wygłosowego połączenia -ция…………………………………………………….18
10. Wymowa spółgłosek miękkich……………………………………………………………………19
11. Wymowa л………………………………………………………………………………………………….23
12. Połączenia spółgłoskowe…………………………………………………………………………….24
13. Wygłosowa wymowa połączeń -ться, -тся w czasownikach……………………..28
14. Wymowa spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych………………………………….28
15. Wymowa końcówek -ого, -его…………………………………………………………………….29
16. Łączna wymowa przyimka z następującym po nim wyrazem……………………..30
17. Artykulacja. Utrwalamy i sprawdzamy……………………………………………………….32
II. AKCE NTUACJA …………………………………………………………………………………………35
1. Ogólne informacje o akcencie…………………………………………………………………….35
2. Akcentuacja czasowników. Czas teraźniejszy i przyszły prosty……………………38
3. Akcentuacja czasowników. Czas przeszły……………………………………………………44
4. Akcentuacja czasowników. Tryb rozkazujący………………………………………………52
5. Akcentuacja czasowników. Czasowniki z przedrostkiem вы-………………………53
6. Akcentuacja rzeczowników. Rodzaj męski………………………………………………….57
7. Akcentuacja rzeczowników. Rodzaj żeński………………………………………………….63
8. Akcentuacja rzeczowników. Rodzaj nijaki…………………………………………………..67
9. Akcentuacja przymiotników……………………………………………………………………….69
10. Akcentuacja zaimków…………………………………………………………………………………73
11. Akcentuacja zaimków przeczących i przysłówków……………………………………..74
12. Akcentuacja. Utrwalаmy i sprawdzamy………………………………………………………76
III. INTO NACJA ……………………………………………………………………………………………..82
1. Pierwsza konstrukcja intonacyjna (ИК-1)…………………………………………………..82
2. Druga konstrukcja intonacyjna (ИК-2)………………………………………………………84
3. Trzecia konstrukcja intonacyjna (ИК-3)……………………………………………………..86
4. Czwarta konstrukcja intonacyjna (ИК-4)……………………………………………………89
5. Piąta konstrukcja intonacyjna (ИК-5)…………………………………………………………90
6. Szósta konstrukcja intonacyjna (ИК-6)………………………………………………………92
7. Siódma konstrukcja intonacyjna (ИК-7)…………………………………………………….93
8. Stosowanie konstrukcji intonacyjnych w mowie…………………………………………95
9. Dialogi………………………………………………………………………………………………………..97
10. Intonacja. Utrwalamy i sprawdzamy…………………………………………………………116
Klucz do ćwi czeń………………………………………………………………………………..118
Bib liografia…………………………………………………………………………………………… 12 8

Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Małgorzata Marciszewska, Żanna Sładkiewicz 

 

 

cena: 25,99 zł

 

 

 

 

Większość programów nauczania języków obcych skierowana jest na kształtowanie wielu umiejętności językowych, które zapewniają poprawną i skuteczną komunikację w danym języku. Tymczasem nawyki fonetyczne języka obcego u uczniów, którzy rozpoczynają naukę języka w wieku powyżej 15 lat, są trudne do opanowania. Dlatego potrzebne są dodatkowe działania glottodydaktyczne, które wspomagałyby proces nauczania poprzez kształtowanie poprawnych nawyków fonologicznych oraz przybliżyłyby praktyczną znajomość zasad wymowy.

Książka zawiera 2 płyty CD.

 

 

Spis treści
Przedmowa………………………………………………………………………………………………….7
I. Artykulacja…………………………………………………………………………………………….9
1. Sylaby akcentowane i nieakcentowane………………………………………………………….9
2. Wymowa a, o………………………………………………………………………………………………..9
3. Wymowa у, ы, и, э………………………………………………………………………………………11
4. Wymowa samogłosek jotowanych е, ё, ю, я…………………………………………………12
5. Wymowa й oraz и w rzeczownikach……………………………………………………………14
6. Wygłosowa wymowa -ия, -ие w rzeczownikach………………………………………….15
7. Spółgłoski twarde i miękkie………………………………………………………………………..15
8. Wymowa spółgłosek twardych……………………………………………………………………16
9. Wymowa wygłosowego połączenia -ция…………………………………………………….18
10. Wymowa spółgłosek miękkich……………………………………………………………………19
11. Wymowa л………………………………………………………………………………………………….23
12. Połączenia spółgłoskowe…………………………………………………………………………….24
13. Wygłosowa wymowa połączeń -ться, -тся w czasownikach……………………..28
14. Wymowa spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych………………………………….28
15. Wymowa końcówek -ого, -его…………………………………………………………………….29
16. Łączna wymowa przyimka z następującym po nim wyrazem……………………..30
17. Artykulacja. Utrwalamy i sprawdzamy……………………………………………………….32
II. AKCE NTUACJA …………………………………………………………………………………………35
1. Ogólne informacje o akcencie…………………………………………………………………….35
2. Akcentuacja czasowników. Czas teraźniejszy i przyszły prosty……………………38
3. Akcentuacja czasowników. Czas przeszły……………………………………………………44
4. Akcentuacja czasowników. Tryb rozkazujący………………………………………………52
5. Akcentuacja czasowników. Czasowniki z przedrostkiem вы-………………………53
6. Akcentuacja rzeczowników. Rodzaj męski………………………………………………….57
7. Akcentuacja rzeczowników. Rodzaj żeński………………………………………………….63
8. Akcentuacja rzeczowników. Rodzaj nijaki…………………………………………………..67
9. Akcentuacja przymiotników……………………………………………………………………….69
10. Akcentuacja zaimków…………………………………………………………………………………73
11. Akcentuacja zaimków przeczących i przysłówków……………………………………..74
12. Akcentuacja. Utrwalаmy i sprawdzamy………………………………………………………76
III. INTO NACJA ……………………………………………………………………………………………..82
1. Pierwsza konstrukcja intonacyjna (ИК-1)…………………………………………………..82
2. Druga konstrukcja intonacyjna (ИК-2)………………………………………………………84
3. Trzecia konstrukcja intonacyjna (ИК-3)……………………………………………………..86
4. Czwarta konstrukcja intonacyjna (ИК-4)……………………………………………………89
5. Piąta konstrukcja intonacyjna (ИК-5)…………………………………………………………90
6. Szósta konstrukcja intonacyjna (ИК-6)………………………………………………………92
7. Siódma konstrukcja intonacyjna (ИК-7)…………………………………………………….93
8. Stosowanie konstrukcji intonacyjnych w mowie…………………………………………95
9. Dialogi………………………………………………………………………………………………………..97
10. Intonacja. Utrwalamy i sprawdzamy…………………………………………………………116
Klucz do ćwi czeń………………………………………………………………………………..118
Bib liografia…………………………………………………………………………………………… 12 8

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *