www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Język angielski w polskiej leksykografii. Słowniki terminologiczne wydane w latach 1782–2012

35,00 

ISBN: 978-83-7865-188-8
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 436
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Język angielski w polskiej leksykografii. Słowniki terminologiczne wydane w latach 1782–2012

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Katarzyna Wojan

 

Publikacja Słowniki terminologiczne, wydane w latach 1782–2012 stanowi kontynuację pracy Język angielski w polskiej leksykografii, której tom pierwszy o podtytule Słowniki lingwistyczne i encyklopedyczne, wydane w latach 1782–2012 ukazał się rok wcześniej. Powstanie tej książki to kreatywna reakcja na konkretne zapotrzebowanie badawcze. Językoznawca dokonujący pogłębionych analiz leksykograficznych szybko stwierdza z żalem, że mimo pokaźnej liczby opublikowanych zbiorów bibliografii, poświęconych specjalistycznym opracowaniom leksykograficznym (P. Grzegorczyka, M. Łukasika, T. Piotrowskiego et al.), uderza brak kompleksowych, uaktualnionych opracowań bibliograficznych w zakresie terminografii polsko-angielskiej. Przedkładana pozycja winna wypełnić tę lukę, stając się wygodnym i pomocnym narzędziem w pracy naukowej leksykografów, tłumaczy, dydaktyków przekładu, historyków językoznawstwa.

 

Spis treści
Przedmowa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
Układ i zawartość bibliografii słownikarstwa polsko-angielskiego…………………………………………………………………..18
Zasady ekscerpcji i rejestracji materiału faktograficznego……………………………………………………………………………….23
WYKAZ SŁOWNIKÓW PRZEKŁADOWYCH TERMINOLOGICZNYCH…………………………………………………..27
1. Administracja……………………………………………………………………………………………………………………..29
2. Agrofizyka…………………………………………………………………………………………………………………………..29
3. Agrotechnika………………………………………………………………………………………………………………………30
4. AIDS/HIV ………………………………………………………………………………………………………………………….30
5. Aksonometria……………………………………………………………………………………………………………………..30
6. Akustyka…………………………………………………………………………………………………………………………….31
7. Alchemia ……………………………………………………………………………………………………………………………31
8. Alkohol ………………………………………………………………………………………………………………………………31
9. Anatomia człowieka …………………………………………………………………………………………………………..31
10. Anatomia zwierząt ……………………………………………………………………………………………………………34
11. Architektura……………………………………………………………………………………………………………………..34
12. Architektura krajobrazu ……………………………………………………………………………………………………36
13. Archiwistyka …………………………………………………………………………………………………………………….36
14. Audyt ……………………………………………………………………………………………………………………………….37
15. Automatyka ……………………………………………………………………………………………………………………..37
16. Badania ankietowe …………………………………………………………………………………………………………..39
17. Badania nieniszczące ………………………………………………………………………………………………………..39
18. Barwy……………………………………………………………………………………………………………………………….40
19. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) ……………………………………………………………………………..40
20. Bezpieczeństwo narodowe ……………………………………………………………………………………………….42
21. Bibliologia (księgoznawstwo) …………………………………………………………………………………………..43
22. Bibliotekoznawstwo …………………………………………………………………………………………………………43
23. Biochemia ………………………………………………………………………………………………………………………..44
24. Biologia…………………………………………………………………………………………………………………………….44
25. Biostatystyka kliniczna……………………………………………………………………………………………………..46
26. Biotechnologia………………………………………………………………………………………………………………….46
27. Biznes……………………………………………………………………………………………………………………………….46
28. Botanika……………………………………………………………………………………………………………………………52
29. Broń………………………………………………………………………………………………………………………………….62
30. Brydż ……………………………………………………………………………………………………………………………….62
31. Budownictwo……………………………………………………………………………………………………………………63
32. Call center ………………………………………………………………………………………………………………………..68
33. Ceny………………………………………………………………………………………………………………………………….69
34. Ceramika techniczna…………………………………………………………………………………………………………69
35. Chemia……………………………………………………………………………………………………………………………..69
36. Chłodnictwo …………………………………………………………………………………………………………………….74
37. Chromatografia…………………………………………………………………………………………………………………75
38. Cło …………………………………………………………………………………………………………………………………..75
39. Cybernetyka……………………………………………………………………………………………………………………..77
40. Demokracja………………………………………………………………………………………………………………………78
41. Dokumentacja…………………………………………………………………………………………………………………..78
42. Drogownictwo…………………………………………………………………………………………………………………..79
43. Drukarstwo ………………………………………………………………………………………………………………………80
44. Dyplomacja ……………………………………………………………………………………………………………………..81
45. Edukacja …………………………………………………………………………………………………………………………..82
46. Ekonomia …………………………………………………………………………………………………………………………83
47. Elektroakustyka…………………………………………………………………………………………………………………90
48. Elektrochemia…………………………………………………………………………………………………………………..90
49. Elektronika……………………………………………………………………………………………………………………….91
50. Elektrotechnika…………………………………………………………………………………………………………………94
51. Energetyka………………………………………………………………………………………………………………………105
52. Epidemiologia ………………………………………………………………………………………………………………..107
53. Ergonomia………………………………………………………………………………………………………………………107
54. Farby i lakiery………………………………………………………………………………………………………………….107
55. Farmacja………………………………………………………………………………………………………………………….108
56. Filatelistyka……………………………………………………………………………………………………………………..109
57. Finanse …………………………………………………………………………………………………………………………..109
58. Fizjologia ………………………………………………………………………………………………………………………..117
59. Fizyka …………………………………………………………………………………………………………………………….117
60. Fotochemia……………………………………………………………………………………………………………………..119
61. Fotografika………………………………………………………………………………………………………………………120
62. Fotogrametria………………………………………………………………………………………………………………….120
63. Fotonika………………………………………………………………………………………………………………………….121
64. Fundamentowanie…………………………………………………………………………………………………………..121
65. Gastronomia i kulinaria…………………………………………………………………………………………………..122
66. Gazownictwo…………………………………………………………………………………………………………………..123
67. Genetyka ………………………………………………………………………………………………………………………..123
68. Geodezja…………………………………………………………………………………………………………………………124
69. Geografia…………………………………………………………………………………………………………………………126
70. Geologia …………………………………………………………………………………………………………………………129
71. Geomorfologia………………………………………………………………………………………………………………..133
72. Giełda……………………………………………………………………………………………………………………………..133
73. Gleboznawstwo ………………………………………………………………………………………………………………135
74. Gospodarka wodna ……………………………………………………………………………………………………….136
75. Gospodarowanie odpadami…………………………………………………………………………………………….137
76. Górnictwo ………………………………………………………………………………………………………………………137
77. Grafika…………………………………………………………………………………………………………………………….139
78. Grafika komputerowa …………………………………………………………………………………………………….140
79. Gruntoznawstwo …………………………………………………………………………………………………………….140
80. Handel ……………………………………………………………………………………………………………………………140
81. Hasła przedmiotowe………………………………………………………………………………………………………..148
82. Hipologia………………………………………………………………………………………………………………………..148
83. Historia ………………………………………………………………………………………………………………………….148
84. Hotelarstwo ……………………………………………………………………………………………………………………149
85. Hutnictwo……………………………………………………………………………………………………………………….150
86. Hydraulika i pneumatyka………………………………………………………………………………………………..151
87. Hydrologia ……………………………………………………………………………………………………………………..154
88. Informacja europejska…………………………………………………………………………………………………….154
89. Informacja naukowa………………………………………………………………………………………………………..154
90. Informatyka…………………………………………………………………………………………………………………….156
91. Infrastruktura …………………………………………………………………………………………………………………175
92. Instrumenty muzyczne……………………………………………………………………………………………………176
93. Instytucje…………………………………………………………………………………………………………………………176
94. Inżynieria chemiczna………………………………………………………………………………………………………177
95. Inżynieria lądowa……………………………………………………………………………………………………………177
96. Inżynieria materiałowa……………………………………………………………………………………………………179
97. Inżynieria procesowa………………………………………………………………………………………………………180
98. Inżynieria produkcji………………………………………………………………………………………………………..180
99. Inżynieria wodna i morska………………………………………………………………………………………………180
100. Izolacja………………………………………………………………………………………………………………………….182
101. Jakość…………………………………………………………………………………………………………………………….183
102. Językoznawstwo ……………………………………………………………………………………………………………184
103. Kartografia ……………………………………………………………………………………………………………………185
104. Kelnerstwo ……………………………………………………………………………………………………………………186
105. Kinematografia …………………………………………………………………………………………………………….186
106. Kolaż …………………………………………………………………………………………………………………………….187
107. Kolej linowa…………………………………………………………………………………………………………………..187
108. Komunikacja morska…………………………………………………………………………………………………….187
109. Konferencje ………………………………………………………………………………………………………………….188
110. Konserwatorstwo zabytków…………………………………………………………………………………………..189
111. Korespondencja…………………………………………………………………………………………………………….190
112. Kosmetologia (kosmetyka lekarska)………………………………………………………………………………190
113. Kosmonautyka (astronautyka) i technika rakietowa………………………………………………………191
114. Kryminalistyka………………………………………………………………………………………………………………192
115. Krystalografia………………………………………………………………………………………………………………..193
116. Kultura …………………………………………………………………………………………………………………………193
117. Leksykografia ……………………………………………………………………………………………………………….194
118. Leśnictwo………………………………………………………………………………………………………………………194
119. Literatura………………………………………………………………………………………………………………………195
120. Logistyka……………………………………………………………………………………………………………………….196
121. Logopedia……………………………………………………………………………………………………………………..197
122. Lotnictwo. Siły powietrzne…………………………………………………………………………………………….198
123. Marynarka wojenna………………………………………………………………………………………………………201
124. Maszyny i narzędzia ……………………………………………………………………………………………………..201
125. Maszyny liczące …………………………………………………………………………………………………………….204
126. Matematyka…………………………………………………………………………………………………………………..205
127. Materiały magnetyczne………………………………………………………………………………………………….208
128. Materiały ogniotrwałe (ognioodporne)………………………………………………………………………….208
129. Meblarstwo …………………………………………………………………………………………………………………..208
130. Mechanika…………………………………………………………………………………………………………………….209
131. Mechanika gruntów………………………………………………………………………………………………………211
132. Mechanika konstrukcji………………………………………………………………………………………………….212
133. Mechanika precyzyjna…………………………………………………………………………………………………..213
134. Media ……………………………………………………………………………………………………………………………213
135. Medycyna ……………………………………………………………………………………………………………………214
136. Medycyna sądowa ………………………………………………………………………………………………………..226
137. Metalurgia …………………………………………………………………………………………………………………….226
138. Meteorologia…………………………………………………………………………………………………………………228
139. Metrologia…………………………………………………………………………………………………………………….228
140. Mikrobiologia………………………………………………………………………………………………………………..230
141. Mikroekonomia…………………………………………………………………………………………………………….231
142. Mineralogia…………………………………………………………………………………………………………………..232
143. Mleczarstwo………………………………………………………………………………………………………………….232
144. Młynarstwo……………………………………………………………………………………………………………………233
145. Montaż………………………………………………………………………………………………………………………….233
146. Motoryzacja…………………………………………………………………………………………………………………..234
147. Muzyka………………………………………………………………………………………………………………………….237
148. Nagrania dźwiękowe……………………………………………………………………………………………………..239
149. Nasiennictwo…………………………………………………………………………………………………………………239
150. NATO……………………………………………………………………………………………………………………………239
151. Nauka……………………………………………………………………………………………………………………………240
152. Nawigacja………………………………………………………………………………………………………………………240
153. Negocjacje……………………………………………………………………………………………………………………..242
154. Neuropsychofarmakologia…………………………………………………………………………………………….242
155. Nieruchomości………………………………………………………………………………………………………………242
156. Normalizacja ………………………………………………………………………………………………………………..243
157. Numizmatyka………………………………………………………………………………………………………………..243
158. Nurkowanie…………………………………………………………………………………………………………………..244
159. Obróbka drewna……………………………………………………………………………………………………………244
160. Obróbka metali……………………………………………………………………………………………………………..244
161. Obsługiwanie………………………………………………………………………………………………………………..246
162. Ochrona środowiska……………………………………………………………………………………………………..246
163. Odlewnictwo…………………………………………………………………………………………………………………251
164. Ogrodnictwo (hortologia)……………………………………………………………………………………………..252
165. Okrętownictwo……………………………………………………………………………………………………………..253
166. Organizacja Narodów Zjednoczonych…………………………………………………………………………..255
167. Optyka ………………………………………………………………………………………………………………………….255
168. Organizacje……………………………………………………………………………………………………………………257
169. Papiernictwo ………………………………………………………………………………………………………………..257
170. Parlament i Sejm……………………………………………………………………………………………………………258
171. Pedagogika ……………………………………………………………………………………………………………………258
172. Pestycydy………………………………………………………………………………………………………………………259
173. Petrologia………………………………………………………………………………………………………………………260
174. Pierzarstwo……………………………………………………………………………………………………………………260
175. Piwowarstwo (browarnictwo)………………………………………………………………………………………..260
176. Podatki …………………………………………………………………………………………………………………………261
177. Policja……………………………………………………………………………………………………………………………261
178. Polityka ………………………………………………………………………………………………………………………..263
179. Polityka regionalna………………………………………………………………………………………………………..264
180. Polityka społeczna ………………………………………………………………………………………………………..264
181. Pożarnictwo…………………………………………………………………………………………………………………..266
182. Półprzewodniki……………………………………………………………………………………………………………..267
183. Praca……………………………………………………………………………………………………………………………..267
184. Prawa człowieka…………………………………………………………………………………………………………….270
185. Prawo ……………………………………………………………………………………………………………………………270
186. Prawo międzynarodowe………………………………………………………………………………………………..277
187. Przedsiębiorstwa przemysłowe………………………………………………………………………………………279
188. Przemysł………………………………………………………………………………………………………………………..279
189. Przemysł drzewny………………………………………………………………………………………………………….281
190. Przemysł gumowy…………………………………………………………………………………………………………283
191. Przemysł obuwniczy………………………………………………………………………………………………………283
192. Przemysł spożywczy………………………………………………………………………………………………………283
193. Psycholingwistyka…………………………………………………………………………………………………………284
194. Psychologia i psychiatria……………………………………………………………………………………………….284
195. Pszczelarstwo…………………………………………………………………………………………………………………286
196. Radio i telewizja…………………………………………………………………………………………………………….286
197. Radiobiologia………………………………………………………………………………………………………………..287
198. Radiologia……………………………………………………………………………………………………………………..287
199. Radiotechnika……………………………………………………………………………………………………………….288
200. Ratownictwo …………………………………………………………………………………………………………………288
201. Region ………………………………………………………………………………………………………………………….289
202. Rehabilitacja medyczna ………………………………………………………………………………………………..290
203. Reklama………………………………………………………………………………………………………………………..290
204. Religia……………………………………………………………………………………………………………………………291
205. Robotyka ………………………………………………………………………………………………………………………292
206. Rolnictwo ……………………………………………………………………………………………………………………..292
207. Rybołówstwo ………………………………………………………………………………………………………………..296
208. Rzemiosło……………………………………………………………………………………………………………………..297
209. Seksuologia …………………………………………………………………………………………………………………..298
210. Silniki……………………………………………………………………………………………………………………………298
211. Skróty, symbole, kody……………………………………………………………………………………………………298
212. Służba łączności…………………………………………………………………………………………………………….309
213. Służba geograficzna……………………………………………………………………………………………………….310
214. Służby specjalne…………………………………………………………………………………………………………….310
215. Socjologia …………………………………………………………………………………………………………………….310
216. Spawalnictwo………………………………………………………………………………………………………………..311
217. Spektroskopia ……………………………………………………………………………………………………………….312
218. Sport……………………………………………………………………………………………………………………………..312
219. Spółdzielczość……………………………………………………………………………………………………………….316
220. Sprzęt audiowizualny…………………………………………………………………………………………………….317
221. Statystyka ……………………………………………………………………………………………………………………..317
222. Stereoskopia…………………………………………………………………………………………………………………..319
223. Stomatologia (dentystyka)……………………………………………………………………………………………..320
224. Stopnie i rangi……………………………………………………………………………………………………………….321
225. Stopy aluminium…………………………………………………………………………………………………………..321
226. Stosunki międzynarodowe…………………………………………………………………………………………….321
227. Subkultura…………………………………………………………………………………………………………………….322
228. Surowce mineralne ……………………………………………………………………………………………………….322
229. Szklarstwo……………………………………………………………………………………………………………………..323
230. Szlagiery ……………………………………………………………………………………………………………………….323
231. Sztuka……………………………………………………………………………………………………………………………323
232. Sztuka ogrodowa…………………………………………………………………………………………………………..324
233. Ślusarstwo……………………………………………………………………………………………………………………..324
234. Świątynie ………………………………………………………………………………………………………………………324
235. Teatr ……………………………………………………………………………………………………………………………..325
236. Technika………………………………………………………………………………………………………………………..325
237. Technika jądrowa…………………………………………………………………………………………………………..341
238. Technika medyczna……………………………………………………………………………………………………….342
239. Technika obliczeniowa…………………………………………………………………………………………………..342
240. Technika próżni…………………………………………………………………………………………………………….342
241. Technika przetwarzania informacji………………………………………………………………………………..342
242. Technika sanitarna………………………………………………………………………………………………………..343
243. Technologia mięsa…………………………………………………………………………………………………………344
244. Technologia nafty………………………………………………………………………………………………………….345
245. Teledetekcja…………………………………………………………………………………………………………………..346
246. Telekomunikacja……………………………………………………………………………………………………………346
247. Teologia…………………………………………………………………………………………………………………………349
248. Teoria prawdopodobieństwa (probabilistyka)………………………………………………………………..350
249. Tezaurus ……………………………………………………………………………………………………………………….350
250. Tłuszcze i oleje ……………………………………………………………………………………………………………..350
251. Torf……………………………………………………………………………………………………………………………….352
252. Towaroznawstwo…………………………………………………………………………………………………………..352
253. Translatoryka………………………………………………………………………………………………………………..354
254. Transport………………………………………………………………………………………………………………………355
255. Transport szynowy………………………………………………………………………………………………………..356
256. Tribologia………………………………………………………………………………………………………………………358
257. Turystyka i rekreacja……………………………………………………………………………………………………..358
258. Tworzywa sztuczne ……………………………………………………………………………………………………….360
259. Tytoń i wyroby tytoniowe………………………………………………………………………………………………361
260. Ubezpieczenie ………………………………………………………………………………………………………………361
261. Unia Europejska ……………………………………………………………………………………………………………362
262. Urbanistyka…………………………………………………………………………………………………………………..365
263. Usługi pocztowe ……………………………………………………………………………………………………………366
264. Weksylologia…………………………………………………………………………………………………………………366
265. Weterynaria…………………………………………………………………………………………………………………..366
266. Wiedza o społeczeństwie……………………………………………………………………………………………….367
267. Wiertnictwo………………………………………………………………………………………………………………….367
268. Władza lokalna……………………………………………………………………………………………………………..367
269. Włókiennictwo i tkactwo………………………………………………………………………………………………367
270. Woda ……………………………………………………………………………………………………………………………368
271. Wojskowość ………………………………………………………………………………………………………………….370
272. Wozy bojowe…………………………………………………………………………………………………………………375
273. Wspinaczka wysokogórska…………………………………………………………………………………………….376
274. Wymiar sprawiedliwości………………………………………………………………………………………………..376
275. Wynalazczość, patenty, własność przemysłowa………………………………………………………………376
276. Wyposażenie…………………………………………………………………………………………………………………377
277. Wzornictwo przemysłowe……………………………………………………………………………………………..378
278. Zamówienia publiczne…………………………………………………………………………………………………..378
279. Zarządzanie ………………………………………………………………………………………………………………….379
280. Zdrowie publiczne ………………………………………………………………………………………………………..382
281. Złotnictwo ……………………………………………………………………………………………………………………382
282. Zoologia ……………………………………………………………………………………………………………………….383
283. Zootechnika………………………………………………………………………………………………………………….390
284. Żegluga …………………………………………………………………………………………………………………………391
285. Żywienie………………………………………………………………………………………………………………………..399
Wykaz skrótów ……………………………………………………………………………………………………………………..401
Skróty tytułów czasopism……………………………………………………………………………………………………..401
Skróty nazw instytucji…………………………………………………………………………………………………………..401
Inne stosowane skróty…………………………………………………………………………………………………………..405
Materiały źródłowe………………………………………………………………………………………………………………………….411
Indeks nazwisk……………………………………………………………………………………………………………………………….415

 

 

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Język angielski w polskiej leksykografii. Słowniki terminologiczne wydane w latach 1782–2012”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *