www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

CIT w firmie, przykłady, komentarze, interpretacje

179,90  (w tym 5% VAT)

objętość: 180 str.

format: B5

oprawa: miękka klejona

wydanie: II, 2023

ISBN: 978-83-7804-955-5

Opis

CIT w firmie – przykłady – komentarze – interpretacje (z suplementem elektronicznym)

Autorzy: Jarosław Ziółkowski

Wydawca:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o.o.

 

Wszystko, co musisz wiedzieć o podatku CIT!

Autor, doświadczony doradca podatkowy, przedstawia zagadnienia dotyczące podatku CIT ustalanego na zasadach ogólnych, a także specjalnych danin i sposobów opodatkowania, jakie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Publikacja według stanu prawnego na dzień 23 lutego 2023 r., uwzględnia w szczególności zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180) – tzw. Polski Ład 3.0, w tym dotyczące m.in. minimalnego podatku dochodowego, podatkowych grup kapitałowych, podatku od przerzuconych dochodów, opodatkowania spółek holdingowych, podatku u źródła. Omówiona została również fundacja rodzinna – nowa dla polskiego systemu prawa instytucja, wprowadzona ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej  (Dz.U. z 2023 r. poz. 326), która wejdzie w życie w maju tego roku.

W książce m.in.:

 • czy spółka osobowa może być podatnikiem podatku CIT?
 • którzy podatnicy objęci są nieograniczonym obowiązkiem podatkowym?
 • jak prawidłowo obliczyć dochód?
 • w jaki sposób rozliczyć stratę?
 • które podmioty mogą stosować obniżoną stawkę podatkową?
 • co nie stanowi przychodu (omówienie konkretnych przypadków)?
 • które czynności związane z restrukturyzacją podlegają opodatkowaniu?
 • jak rozliczyć dochód uzyskany za granicą?
 • kiedy zachodzi konieczność pobrania podatku u źródła?
 • jakie są zasady opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych?
 • jak prawidłowo obliczyć podatek od nieruchomości wynajmowanych?
 • czy IP Box wyłącza możliwość zastosowania ulgi na rozwój i badania?
 • co podlega opodatkowaniu podatkiem od niezrealizowanych zysków (exit tax)?

Dla lepszego zrozumienia przedstawianych zagadnień w tekście przywołano wiele przykładów, orzecznictwo sądowe, a także interpretacje organów podatkowych.

Publikacja dedykowana podatnikom podatku CIT, księgowym, dyrektorom finansowym, a także wszystkim osobom zajmującym się rozliczaniem tego podatku w firmach.

W suplemencie elektronicznym do książki zawarto ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Plik suplementu do pobrania przez Internet – instrukcja w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

 

Spis treści

WSTĘP ……11

Rozdział 1. Podatnicy CIT ……13

1. Kategorie podatników CIT …..13

2. Podatkowe grupy kapitałowe …..14

3. Spółki osobowe, wspólne przedsięwzięcia …..17

4. Spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne …..20

5. Spółki jawne …..23

6. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy …24

7. Zakład zagranicznego podatnika ……27

8. Spółki nieruchomościowe ……29

9. Fundacje rodzinne …….32

Rozdział 2. Podstawa opodatkowania ….35

1. Dochód jako podstawa opodatkowania ….35

2. Źródła przychodów …….38

Rozdział 3. Rok podatkowy …..43

Rozdział 4. Przychody w działalności gospodarczej …..47

1. Czym jest przychód? ….47

2. Moment powstania przychodu ……48

3. Przychody w walutach obcych ……50

4. Korekta przychodów …..51

5. Wpłaty na poczet świadczeń wykonanych w przyszłości ….52

6. Pożyczki i odsetki …..53

7. Zwrócone podatki oraz odsetki od należności budżetowych …..54

8. Wpłaty na fundusze spółek, dopłaty ..55

9. Podatek od towarów i usług ……56

10. Zwrot wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ….57

11. Zobowiązania oraz wierzytelności ….58

12. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne ….59

13. Szacowanie przychodu …….61

14. Uregulowanie zobowiązania pieniężnego poprzez wykonanie świadczenia

rzeczowego …..62

Rozdział 5. Wybrane czynności restrukturyzacyjne …..65

1. Wkłady niepieniężne do spółek ………65

2. Wkłady pieniężne do spółek ………69

3. Podziały i łączenie spółek …..70

4. Wymiana udziałów (akcji) …….74

5. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ……75

6. Umorzenie udziałów, likwidacja spółek ….76

7. Likwidacja spółek osobowych niebędących podatnikami CIT,

wystąpienie z takich spółek, zmniejszenie udziału kapitałowego …77

8. Przekształcenie spółek ……78

Rozdział 6. Nabycie i zbycie wierzytelności …..79

Rozdział 7. Leasing ……..81

1. Defi nicja leasingu ……81

2. Leasing operacyjny ……..82

3. Leasing fi nansowy …….85

Rozdział 8. Opodatkowanie walut wirtualnych ……89

Rozdział 9. Opodatkowanie spółek holdingowych …….93

Rozdział 10. Rozliczenie dochodów uzyskanych za granicą ……95

1. Zasady ogólne ………95

2. Odliczenie podatku dochodowego od dochodu zagranicznej spółki ….97

3. Zwolnienie z opodatkowania otrzymanych dywidend …….98

4. Inne zasady dotyczące odliczenia oraz zwolnienia dochodów z dywidend ……100

Rozdział 11. Podatek u źródła …..101

1. Należności licencyjne, odsetki, usługi o charakterze niematerialnym ……101

2. Zwolnienie płatności odsetkowych i licencyjnych wypłacanych

podmiotom powiązanym ….103

3. Dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych

z siedzibą w Polsce …..106

4. Klauzula przeciw nadużyciom ……108

5. Pobór podatku u źródła ……108

6. Niektóre należności wypłacane zagranicznym podmiotom powiązanym ….112

7. Zwrot podatku u źródła ….116

Rozdział 12. Stawki podatku …….119

Rozdział 13. Zaliczki na podatek …123

1. Zasady ogólne ….123

2. Zaliczki uproszczone …..124

3. Zwolnienia z obowiązku uiszczania zaliczek …..126

4. Nadwyżka zaliczek w trakcie roku podatkowego ….130

Rozdział 14. Zeznania roczne, sprawozdania fi nansowe …133

1. Składanie zeznań rocznych i zapłata podatku …..133

2. Lista największych podatników ……135

3. Składanie sprawozdań fi nansowych ……136

4. Publikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej ….137

Rozdział 15. Opodatkowanie zagranicznych jednostek kontrolowanych ….139

Rozdział 16. Podatek od nieruchomości wynajmowanych …147

Rozdział 17. Podatek od dochodów z własności intelektualnej (IP Box) …153

Rozdział 18. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków (Exit Tax) ..159

Rozdział 19. Podatek od przerzuconych dochodów …..167

Rozdział 20. Minimalny podatek dochodowy …..171

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CIT w firmie, przykłady, komentarze, interpretacje”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *