www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

W kręgu antycznych politei

49,99 

ISBN: 978-83-7865-529-9
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 396
Format: B5

Opis

W kręgu antycznych politei

 Autor: Wojciech Gajewski, Ireneusz Milewski (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Publikacja jest Księgą Jubileuszową ofiarowaną Profesorowi Janowi Ilukowi, kierownikowi Zakładu Historii Starożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego z okazji siedemdziesiątych urodzin oraz przejścia w stan spoczynku Jubilata. Zamieszczone w niej teksty dotyczą zagadnień z historii starożytnej, filologii klasycznej, religioznawstwa oraz historiografii.

Spis rzeczy
Listy gratulacyjne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       7
Tabula Gratulatoria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Profesor Jan Iluk (Ireneusz Milewski) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Bibliografia prac Profesora Jana Iluka (Ireneusz Milewski) . . . . . . . . . . . . . . 33
W KRĘGU ANTYCZNYCH POLITEI
Sławomir Bralewski
Cesarzowa Helena, matka Konstantyna Wielkiego w ujęciu Sokratesa
z Konstantynopola i Hermiasza Sozomena .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Bogdan Burliga
Jak zabić króla? Aleksander Macedoński i arabski asasyn
(Kwintus Kurcjusz Rufus, 4. 6. 15–16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Jerzy Ciecieląg
Kontakty Heroda Wielkiego z diasporą żydowską – fakt czy mit? .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Michał Czajkowski
Niektóre implikacje dialogu chrześcijańsko‑
żydowskiego dla życia
i myśli chrześcijan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
Augustyn Eckmann
Państwo w nauczaniu Świętego Augustyna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
Paweł Filipczak
Administracja cesarska w Syrii za panowania Dioklecjana i Konstantyna
Wielkiego – problem utworzenia prowincji Eufratenzja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   106
Wojciech Gajewski
Początki diaspory żydowskiej w Rzymie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
Zofia Głombiowska
Sekstus Propercjusz o bitwie pod Akcjum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .134
394 Spis rzeczy
Krzysztof Głombiowski
Elita greckich lekarzy na perskim dworze Achemenidów .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Juliusz Jundziłł
Powtórne i wielokrotne małżeństwa chrześcijan z Rzymu III–VI wieku .  .  .  .  .  .155
Lucyna Kostuch
Swoje i obce: Pauzaniasz o ojczyźnie zwierząt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177
Michał Kosznicki
Zapatrywania Jamblicha na proces wychowania dzieci i młodzieży
( Ἐκ τῆς Ἰαμβλίχου ἐπιστολῆς Σωπάτρῳ Περὶ παίδων ἀγωγῆς) . . . . . . . . . . . 188
Tatiana Krynicka
Jan Chryzostom o chrześcijańskim wychowaniu
(na podstawie Homilii 21 na List do Efezjan) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195
Mirosław J. Leszka
Jan Kyrtos – pogromca Izauryjczyków .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .206
Stanisław Longosz
Stosunek starożytnych filozofów greckich do życia poczętego
(Presokratycy, Platon, Arystoteles, Stoicy) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .214
Przemysław Łockiewicz
Rola Juliusza Cezara w wybuchu wojen domowych
według Wellejusza Paterkulusa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .245
Anna Marchewka
Kalokagathia kobiet u Ksenofonta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251
Ireneusz Milewski
Panis et vinum. Einige Bemerkungen zu den Lebensmittelpreisen und
Ernährungsgewohnheiten des spätantiken Menschen bei den griechischen
und lateinischen Kirchenvätern .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .262
Szymon Olszaniec
Małżeństwo i rodzina w ustawodawstwie kierowanym
do prefektów praetorio Italii, Illyrikum i Afryki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .276
Spis rzeczy 395
Zbigniew Opacki
Profesor Tadeusz Zieliński w środowisku petersburskich badaczy antyku.
Przyczynek do biografii uczonego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 291
Anna Pająkowska-Bouallegui
Homer w pismach satyrycznych cesarza Juliana Apostaty
(Cesarze oraz Misopogon czyli Nieprzyjaciel brody) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .306
Krzysztof Pilarczyk
Chrzest pierwszych pogan w ujęciu Dziejów apostolskich (10,1–11,18) –
casus Korneliusza i jego domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Jan Prostko‑Prostyński
Czy św. Saba Got był „arianinem”? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .331
Norbert Rogosz
Gajusz Juliusz Cezar a kwestia obywatelstwa rzymskiego mieszkańców
kolonii latyńskich w Galii Przedalpejskiej. Początki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340
Anna Ryś
Kamienie planetarne w De lapidibus Damigerona i Ewaksa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .353
Bożena Stawoska‑Jundziłł
Wykształcona męczennica. Znaczenie wykształcenia w uzyskaniu zbawienia.
Fresk z cubiculum Venerandy (katakumby Domitylli) . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Grzegorz Szamocki
Religijno‑
społeczny etos Kodeksu Deuteronomicznego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .378

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “W kręgu antycznych politei”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *