www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połowy XVI w.

44,90  39,99 

ISBN: 978-83-7865-605-0

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 448

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połowy XVI wieku

autor: Rafał Kubicki

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Funkcjonowanie zakonów mendykanckich w Prusach Krzyżackich i Królewskich rozpatrywano dotychczas zazwyczaj oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych zgromadzeń. Książka stanowi próbę całościowego spojrzenia na znaczenie mendykantów w społeczeństwie średniowiecznym tych obszarów widzianych jako odrębna, a zarazem względnie jednolita forma organizacyjna w ramach struktur Kościoła, która realizowała określone funkcje w życiu religijnym ówczesnych społeczności, zamieszkujących przede wszystkim miasta i ich bezpośrednie zaplecze.

Spis Treści

Wykaz skrótów

Wstęp.

1. Temat

2. Stan badań

3. Źródła

4. Metoda i konstrukcja pracy .

Rozdział 1

Fundacje klasztorów i ich uposażenie

1.1. Zarys fundacji klasztorów mendykanckich

w państwie krzyżackim i Prusach Królewskich

1.1.1. Dominikanie

1.1.2. Franciszkanie

1.1.3. Augustianie eremici

1.1.4. Karmelici

1.1.5. Obserwanci

1.2. Analiza procesu i warunków fundacji

1.3. Fundacje planowane i niezrealizowane

1.4. Analiza pierwotnego uposażenia poszczególnych fundacji

i jego późniejszych zmian

1.4.1. Dominikanie

1.4.2. Franciszkanie

1.4.3. Augustianie eremici

1.4.4. Karmelici

1.4.5. Obserwanci

Rozdział 2

Zarys podstaw organizacyjnych i warunków funkcjonowania klasztorów

2.1. Organizacja władz zakonu i prowincji – kontrola i nadzór.

Podobieństwa i różnice w poszczególnych zgromadzeniach

2.1.1. Dominikanie

2.1.2. Franciszkanie

2.1.3. Augustianie eremici

2.1.4. Karmelici

2.1.5. Obserwanci

2.2. Model funkcjonowania klasztoru

2.3. Potencjał poszczególnych zgromadzeń

2.4. Otoczenie klasztorów

2.4.1. Lokalizacja klasztoru (intra et extra muros)

2.4.2. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miast

w momencie zakładania klasztoru

2.4.3. Otoczenie społeczne klasztoru

2.4.4. Kontakty z organizacjami cechowymi

2.4.5. Narodowość mieszkańców

2.4.6. Okoliczne struktury kościelne (para$ e, szpitale)

2.4.7. Egzempcja zakonna i jej zakres

2.5. Problem centralizacji i regionalizacji w działaniach mendykantów

2.6. Zmiany przynależności prowincjalnej klasztorów

Rozdział 3

Grupy kierownicze w klasztorach

3.1. Rekrutacja grupy kierowniczej (przeorów i gwardianów)

3.2. Pochodzenie społeczne zakonników

3.3. Pochodzenie terytorialne

3.4. Narodowość zakonników

3.5. Świadomość pokoleniowa

3.6. Udział we władzach prowincji

3.7. Udział w elicie intelektualnej

3.8. Modele funkcjonowania w zgromadzeniu mendykanckim

3.8.1. Działalność publiczna

3.8.2. Działalność edukacyjna i pisarska

3.8.3. Działalność administracyjna i duszpasterska

3.8.4. Aktywność zakonna w skali prowincji

Rozdział 4

Peryferyjność w ramach struktur zakonnych i jej skutki

4.1. Rola przełożonych prowincjalnych

(prowincjałów i ministrów prowincjalnych) w kierowaniu klasztorami

4.1.1. Dominikanie

4.1.2. Franciszkanie

4.1.3. Obserwanci

4.1.4. Augustianie eremici

4.1.5. Karmelici

4.2. System szkolny – wykształcenie zakonników

4.3. Konwenty duże i małe w ramach organizacji klasztornej

4.4. Obszary działania klasztorów i ich rekrutacji (okręgi jałmużnicze)

4.5. Świadomość funkcjonowania na peryferiach

4.6. Próby reformy konwentów i działalność

franciszkanów obserwantów w XV w.

Rozdział 5

Rola mendykantów w życiu kościelnym i społecznym

5.1. Kontakty z klerem diecezjalnym i biskupami

5.2. Kontakty z ludnością miast i wsi

5.3. Tercjarze, beginki i siostry

5.4. Relacje mendykantów z zakonem krzyżackim

5.5. Relacje mendykantów z polskim dworem królewskim

5.6. Przebieg reformacji i jej skutki

5.6.1. Dominikanie

5.6.2. Franciszkanie

5.6.3. Karmelici

5.6.4. Augustianie eremici

5.6.5. Obserwanci

Zakończenie.

1. Fundacje klasztorne

2. Podstawy organizacyjne i warunki funkcjonowania klasztorów

3. Grupy kierownicze w klasztorach

4. Peryferyjność w ramach struktur zakonnych i jej skutki

Aneksy

1. Spisy przełożonych klasztorów mendykanckich w Prusach Krzyżackich

i Prusach Królewskich do połowy XVI w. oraz spisy franciszkanów,

augustianów eremitów, karmelitów i obserwantów działających

w klasztorach Prus Krzyżackich i Królewskich do połowy XVI w

2. Fragment kroniki Aleksandra Koślińskiego na temat fundacji karmelitów

w Kętrzynie, Dzierzgoniu i Prabutach

3. Wykaz franciszkanów z klasztoru gdańskiego

Summary.

Bibliografia

Spis map

Spis rycin

Spis tabel.

Indeks nazw geograficznych.

Indeks osobowy

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połowy XVI w.”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *