www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wydobyć znowu w światło dnia. Studia Classica et Neolatina XVI

18,99 

ISSN: 1733-4012

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 242

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Studia Classica et Neolatina XVI. Wydobyć znowu w światło dnia

Autor: Zofia Głombiowska (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

“Słowo fraszka było już wiele razy przedmiotem analiz i dociekań licznych fi lologów.

Zwracano uwagę na jego włoską etymologię, a jednocześnie podkreślano

nowatorstwo Kochanowskiego, który zastosował ten termin w znaczeniu literackich

igraszek i zatytułował tak cały zbiór1. Fraszka stała się więc nazwą gatunku, zachowując

jednocześnie swoje pozaliterackie znaczenie (drobiazg, błahostka, żart, rzecz lub

osoba pozbawiona większej wartości). Ta wieloznaczność pozwala poecie bawić się

słowem fraszka i prowadzić z odbiorcą żartobliwy dialog.”

fragment książki

 

Spis treści

W O K Ó Ł  J A N A  K O C H A N O W S K I E G O

Maria Łukaszewicz -Chantry

Nugamur… Fraszki Jana Kochanowskiego w dialogu z Nugae

Mikołaja Bourbona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Patryk Michał Ryczkowski

Między biblijną Zuzanną a Zuzanną Jana Kochanowskiego. Kontekstualizacja

Historia Susannae Jeremiasza Wojnowskiego (1567) . . . . . . . . . 22

Teresa Szostek

Czy pijaństwo to fraszka? Spojrzenie Sarmaty i Hiszpana . . . . . . . 41

Z  P R A C  E D Y T O R S K I C H

Zofi a Głombiowska

Na marginesie edycji epinikiów orszańskich. Andrzej Krzycki

o wielkich bitwach czasów króla Zygmunta . . . . . . . . . . . . 57

Magdalena Wolf

Na marginesie prac nad edycją De uetustatibus Polonorum

oraz De Iagellonum familia Josta Ludwika Decjusza . . . . . . . . . 70

Magdalena Piskała

Ile centurii zawierają Acroamata epigrammatica Alberta Inesa?

O problemach związanych z edycją zbioru . . . . . . . . . . . . 79

Mieczysław Mejor

De vanitate consiliorum Stanisława Herakliusza Lubomirskiego –

staropolski bestseller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

R Ó Ż N E  F O R M Y  PA N E G I R Y Z M U

Barbara Milewska -Waźbińska

Wokół łacińskich sentencji na panegirycznych rycinach

ku czci Władysława IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

8 Spis treści

Joanna Rostropowicz

Zapomniane panegiryki Andrzeja Barteczki z Raciborza . . . . . . . . 125

P I S A R Z E  J E Z U I C C Y

Katarzyna Janus

Pieśni chóru w dramacie Stefana Tuccia Christus Iudex . . . . . . . . 147

Justyna Łukaszewska -Haberkowa

Contemplata aliis tradere. Mikołaj Łęczycki SJ

jako autor dzieł ascetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

W  S T R O N Ę  B I B L I O L O G I I

Maria Otto -Michalska

Wytworny język inwentarza. O zapisach donacyjnych w Index librorum

qui ex donatione, munifi centia et liberalitate philomusorum

Bibliothecae Magnifi ci et Amplissimi Senatus Gedanensis inserti sunt . . . 173

Michał Czerenkiewicz

Italianica w łacińskiej produkcji wydawniczej ofi cyny Schedlów . . . . . 183

K U  I TA L I I  I  W  I TA L I I

Agata Chrobot

Hodoeporicon itineris Italici Jerzego Sabinusa . . . . . . . . . . . 211

Anna Pająkowska-Bouallegui

Obraz cesarza Juliana Apostaty w dziele Zarys historii rzymskiej

Juliusza Pomponiusza Leta . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wydobyć znowu w światło dnia. Studia Classica et Neolatina XVI”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *