www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii klinicznej i środowiskowej. Teoria i ćwiczenia laboratoryjne

18,90 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-783-3

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2019

Stron: 120

oprawa miękka

Brak w magazynie

Opis

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii klinicznej i środowiskowej. Teoria i ćwiczenia laboratoryjne

autorzy: Redakcja Krawczyk Beata

Kotłowski RomanŚpibida Marta, Wysocka Magdalena,

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Skrypt przeznaczony jest dla studentów różnych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Rekomendujemy go zwłaszcza studentom kierunku biotechnologia w celu rozszerzenia wiedzy z zakresu mikrobiologii o zagadnienia związane z wykrywaniem i identyfikacją drobnoustrojów metodami klasycznej mi­krobiologii. Niniejszy podręcznik prezentuje problemy związane z drobnoustrojami istotnymi dla zdrowia człowieka, zawiera opisy metod służących ich identyfikacji oraz stanowi rodzaj przewodnika po wybranych rodzajach bakterii.

Skrypt składa się z 14 ćwiczeń laboratoryjnych, które mogą być pomocne w ucze­niu się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w trakcie mikrobiologicznego postępowania diagnostycznego. Aby przygotować się do realizacji zaproponowanych zajęć laboratoryjnych, student powinien wcześniej odbyć kurs z mikrobiologii podsta­wowej (ogólnej) i poznać podstawowe techniki mikrobiologiczne oraz budowę bakte­rii. Opisane ćwiczenia pozwolą poszerzyć wiedzę o metody stosowane w diagnostyce laboratoryjnej.

 

Słowa kluczowe: identyfikacja fenotypowa, antagonizm, komensalizm, testy fermentacji i oksydacji, diagnostyka mikrobiologiczna, testy biochemiczne, synergizm, kolumna Winogradskiego, reakcje hydrolityczne

 

Spis treści

Wykaz stosowanych skrótów

ĆWICZENIE 1

Pozyskiwanie czystych kultur bakteryjnych z hodowli mieszanych – ewaluacja trzech technik oraz kontrola czystości środowiska pracy

Wstęp teoretyczny

Zagadnienia do przygotowania

Materiały

1.1. Pozyskiwanie czystych kultur bakteryjnych z hodowli mieszanych

1.2. Tworzenie subkultur bakterii

1.3. Badanie wpływu temperatury na wytwarzanie barwników bakteryjnych

Wykonanie

1.4. Kontrola czystości środowiska

Raport i opracowanie wyników

Literatura

ĆWICZENIE 2

Zasady diagnostyki mikrobiologicznej i studia morfologiczne nieznanej bakterii

Wstęp teoretyczny

Zagadnienia do przygotowania

Materiały

2.1. Barwienie i obserwacja mikro- i makroskopowa mikroorganizmów

2.2. Wykrywanie form przetrwalnych bakterii

Procedura barwienia

2.3. Wykrywanie materiałów zapasowych – barwienie granulozy

2.4. Barwienie granuli cytoplazmatycznych

Raport i opracowanie wyników

Literatura

ĆWICZENIE 3Analiza żywotności komórek bakteryjnych

Wstęp teoretyczny

Zagadnienia do przygotowania

Materiały

3.1. Metoda płytkowa stosowana do oznaczania liczby drobnoustrojów

Raport i opracowanie wyników

3.2. Metoda mikroskopii fluorescencyjnej

Wykonanie

Raport i opracowanie wyników

Literatura

ĆWICZENIE 4

Charakterystyka fizjologiczna bakterii: testy fermentacji i oksydacji

Wstęp teoretyczny

Zagadnienia do przygotowania

Materiały

4.1. Badanie zdolności bakterii do fermentacji

4.2. Badanie zdolności bakterii do oksydacji

Raport i opracowanie wyników

Literatura

ĆWICZENIE 5

Charakterystyka fizjologiczna bakterii – reakcje hydrolityczne

Wstęp teoretyczny

Zagadnienia do przygotowania

Materiały

5.1. Test na hydrolizę skrobi

5.2. Test na hydrolizę kazeiny

5.3. Test na hydrolizę tłuszczów

5.4. Test na hydrolizę tryptofanu do indolu

5.5. Test na hydrolizę mocznika

Raport i opracowanie wyników

Literatura

ĆWICZENIE 6Charakterystyka fizjologiczna bakterii – testy biochemiczne

Wstęp teoretyczny

Zagadnienia do przygotowania

Materiały

6.1. Test na wytwarzanie siarkowodoru (H2S)

6.2. Test na wykorzystanie cytrynianu sodu jako jedynego źródła węgla

6.3. Deaminacja fenyloalaniny (test PPA)

6.4. Test IMViC

6.5. Podłoże mleczne z lakmusem

Raport i opracowanie wyników

Raport z charakterystyki fizjologicznej bakterii (ćwiczenie 4–6) – podsumowanie

Literatura

ĆWICZENIE 7

Gram-ujemne patogeny jelitowe. Identyfikacja pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae i zminiaturyzowane testy biochemiczne

Wstęp teoretyczny

Zagadnienia do przygotowania

7.1. Testy probówkowe i płytkowe

7.2. Zminiaturyzowane testy biochemiczne

Literatura

ĆWICZENIE 8Izolacja i identyfikacja fenotypowa bakterii z rodzaju Staphylococcus

Wstęp teoretyczny

Zagadnienia do przygotowania

Materiały

8.1. Wzrost na podłożu z mannitolem i 7,5% NaCl

8.2. Badanie właściwości hemolitycznych oraz oznaczanie typu hemolizy

8.3. Test na wytwarzanie katalazy

8.4. Test na fermentację D-trehalozy

8.5. Oznaczanie czynnika CF i test na koagulazę

8.6. Test wrażliwości na lizostafynę

8.7. Test na fermentację cukrów na podłożu Hugh–Leifsona

8.8. Test na wykrywanie DNazy

8.9. Testy wrażliwości na antybiotyki: furazolidon, nowobiocynę, polimyksynę B .

Raport i opracowanie wyników

2Literatura

ĆWICZENIE 9Diagnostyka paciorkowców i enterokoków

Wstęp teoretyczny

Zagadnienia do przygotowania

Materiały

9.1. Obserwacja morfologii kolonii na podłożu agarowym oraz badanie właściwości hemolitycznych paciorkowców na podłożu krwawym

9.2. Testy fizjologiczne – identyfikacja różnych grup streptokoków

9.3. Identyfikacja enterokoków oraz różnicowanie w obrębie rodzaju Enterococcus

9.4. Inne testy stosowane w identyfikacji paciorkowców

Raport i opracowanie wyników

Literatura

ĆWICZENIE 10Badanie lekowrażliwości bakterii przy użyciu metod fenotypowych

Wstęp teoretyczny

Materiały

10.1. Jakościowe badanie wrażliwości szczepów z wykorzystaniem metody dyfuzyjno-krążkowej

10.2. Ilościowe określanie wrażliwości szczepów na antybiotyki

Raport i opracowanie wyników

10.3. Oznaczanie oporności na metycylinę dla szczepów S. aureus(szczepy MRSA)

Raport i opracowanie wyników

Literatura

ĆWICZENIE 11Test na wytwarzanie reduktazy przez bakterie mlekowe

Wstęp teoretyczny

Zagadnienia do przygotowania

Materiały

Wykonanie

Raport i opracowanie wyników

Literatura

ĆWICZENIE 12Identyfikacja bakterii obecnych w wodzie środowiskowej

Wstęp teoretyczny

Zagadnienia do przygotowania

Materiały

12.1. Test domniemania

12.2. Test potwierdzający

12.3. Test końcowego potwierdzenia

12.4. Zastosowanie podłoża chromogennego do badania próbek wody

Raport i opracowanie wyników

Literatura

ĆWICZENIE 13Komensalizm, synergizm i antagonizm mikroorganizmów

Wstęp teoretyczny

Zagadnienia do przygotowania

Materiały

13.1. Komensalizm

13.2. Synergizm bakteryjny

13.3. Antagonizm mikrobiologiczny

Raport i opracowanie wyników

Literatura

ĆWICZENIE 14Budowa ekosystemu na podstawie kolumny Winogradskiego

Wstęp teoretyczny

Zagadnienia do przygotowania

Materiały

Wykonanie

Raport i opracowanie wyników

Literatura

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wybrane zagadnienia z mikrobiologii klinicznej i środowiskowej. Teoria i ćwiczenia laboratoryjne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.