www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Higiena w przetwórstwie spożywczym i usługach

24,90 

Wydanie: I

Rok wydania: 2007

ISBN: 978-83-7421-022-5

Liczba stron: 102

Opis

Higiena w przetwórstwie spożywczym i usługach

autor: Izabela Steinka

Wydawnictwo Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Higiena żywności jest nauką, której zadaniem jest identyfikacja możliwie wszystkich zanieczyszczeń obecnych w środkach spożywczych związków, powstających w wyniku interakcji chemicznych oraz substancji biogennych o właściwościach anty- lub prozdrowotnych. Ponadto zajmuje się również definiowaniem procesów przeciwdziałających niekorzystnemu wpływowi składników żywności na organizm ludzki. Higiena żywienia ocenia wpływ diety na stan zdrowia konsumenta. Wspomnianą problematykę porusza podręcznik Izabeli Steinki pt. „Higiena w przetwórstwie spożywczym i usługach”. W 18 rozdziałach m.in. charakteryzuje żywność jako źródło zagrożeń zdrowotnych oraz składniki żywności i zanieczyszczeń istotnych w kształtowaniu jakości higienicznej, podkreślając wpływ technologii wytwarzania na bezpieczeństwo żywności. Omawia także zagrożenia zdrowotne związane z różnymi typami żywności oraz jakość higieniczną usług opierających się na obrocie środkami spożywczymi. Dokonuje analizy m.in. wpływu pasożytów zwierzęcych i owadów na zdrowie człowieka, przewodu pokarmowego czy powietrza i wody jako źródeł zagrożeń higienicznych. W podręczniku omówiono również choroby układu pokarmowego związane z turystyką i specyfiką kuchni regionalnych, jak i zachorowania wiążące się z podróżami oraz korzystaniem z obiektów hotelowych i rekreacyjnych. Podręcznik może posłużyć do oceny korelacji między sposobem żywienia a chorobami, do szacowania tendencji w występowaniu określonych rodzajów schorzeń, a także do akcentowania wszelkich koniecznych do eliminacji zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem żywności.

 

SPIS TREŚCI

1. Definicja i znaczenie higieny ….. 5

2. Żywność jako źródło zagrożeń zdrowotnych … 6

3. Charakterystyka składników żywności i zanieczyszczeń istotnych

w kształtowaniu jakości higienicznej …… 8

4. Wpływ technologii wytwarzania na bezpieczeństwo żywności  21

4.1. Charakterystyka mikroorganizmów występujących w surowcach . 21

4.2. Mikroflora autochtoniczna i allochtoniczna surowców do produkcji

żywności ….. 25

4.3. Obróbka wstępna żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego .. 27

4.3.1. Wpływ obróbki wstępnej na jakość surowców pochodzenia

roślinnego …. 27

4.3.2. Wpływ obróbki wstępnej na jakość zdrowotną surowców

pochodzenia zwierzęcego….. 28

4.4. Substancje chemiczne zawarte w surowcach i ich znaczenie

zdrowotne ……. 29

4.5. Wpływ technologii wytwarzania na poziom zanieczyszczeń

w żywności ….. 33

4.6. Wpływ dodatków na bezpieczeństwo żywności …… 35

4.7. Higieniczne aspekty pakowania żywności ….. 41

4.8. Wpływ przechowywania na bezpieczeństwo żywności  44

5. Zagrożenia zdrowotne związane z różnymi typami żywności …46

6. Dobra praktyka higieniczna jako czynnik kształtowania

bezpieczeństwa żywności …. 49

7. Wpływ usług żywieniowych na jakość zdrowotną żywności . 53

8. Jakość higieniczna usług związanych z obrotem środkami

spożywczymi …… 58

9. Higieniczne aspekty związane z transmisją mikroflory

przez człowieka i zwierzęta ….. 60

9.1. Drogi oddechowe ….. 60

10. Przewód pokarmowy jako źródło zagrożeń higienicznych ….. 65

11. Wpływ pasożytów zwierzęcych na zdrowie człowieka …. 68

11.1. Charakterystyka bezkręgowców zasiedlających przewód

pokarmowy człowieka ……. 68

11.2. Charakterystyka pierwotniaków ….. 72

12. Zatrucia i zachorowania na skutek konsumpcji żywności …. 73

13. Transmisja czynników chorobowych przez owady .. 78

14. Powietrze i woda a zagrożenia higieniczne ….. 84

14.1. Powietrze …. 84

14.2. Woda …. 86

15. Charakterystyka chorób związanych z określonymi rejonami

turystycznymi świata ……. 87

16. Przedsięwzięcia turystyczne a narażenia na toksyny roślinne

i zwierzęce …… 90

16.1. Biotoksyny morskie …… 90

16.2. Toksyny owadów i kręgowców .. 91

16.3. Zachorowania turystów spowodowane ukąszeniami owadów …. 92

17. Choroby układu pokarmowego związane z turystyką i specyfiką

kuchni regionalnych ….. 94

18. Zachorowania związane z podróżami, korzystaniem z obiektów

hotelowych i rekreacyjnych … 97

18.1. Obiekty hotelowe i rekreacyjne ….97

18.2. Baseny …. 97

18.3. Łazienki …. 97

18.4. Podróże ….. 98

18.5. Zdrowotne aspekty przebywania człowieka w klimacie

tropikalnym .. 99

Literatura … 100

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Higiena w przetwórstwie spożywczym i usługach”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.