www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Współpraca regionalna państw autorytarnych. Studium przypadku arabskich państw

35,90 

ISBN: 978-83-8206-140-6

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 234

Format: B5

Opis

Współpraca regionalna państw autorytarnych. Studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autorzy: Wojciech Grabowski

 

Niniejsza książka ukazuje wysiłki integracyjne podejmowane przez państwa autorytarne, dowodząc, że kluczowym czynnikiem, który determinuje porażki na polu integracji, jest typ systemu politycznego (system autorytarny). Państwa autorytarne stawiają organizacjom regionalnym inne cele niż państwa demokratyczne, a są to przede wszystkim: utrzymanie władzy, jej umocnienie i konsolidacja, zabezpieczenie władzy przed opozycją czy procesami demokratycznymi, a nawet wykorzystanie tych procesów do własnych celów.

Książka ta przełamuje tabu w pisaniu w Polsce o regionalizmie na Bliskim Wschodzie, przekonując, że tamtejsze organizacje regionalne nie dbają o poprawę standardu życia ich obywateli, a przynajmniej nie jest to dla nich cel najważniejszy.

Celem książki jest uporządkowanie wiedzy na temat inicjatyw regionalnych podejmowanych przez państwa autorytarne na Bliskim Wschodzie i ukazanie ich znaczenia dla władzy tychże państw.

 

Spis treści

Wstęp . . . . 7

Identyfikacja obszaru i celu badawczego pracy .  . 7

Stan badań nad problematyką regionalizmu i integracji na Bliskim Wschodzie . . 14

Pytania badawcze i hipoteza . . .. 19

Metodologia i metody badawcze . .. 20

Struktura monografii . . . 22

Rozdział 1. Teoretyczne założenia współpracy regionalnej

w stosunkach międzynarodowych i w regionie Bliskiego Wschodu . . . 26

1.1. Pojęcie regionu, regionalizmu i regionalizacji w stosunkach międzynarodowych . 26

1.2. Ewolucja koncepcji współpracy regionalnej . . 38

Rozdział 2. Regionalizm jako instrument polityki zagranicznej państwa . . 54

2.1. Wpływ celów i polityki reżimów autorytarnych na współpracę regionalną . . 54

2.2. Stan badań nad związkami regionalizmu z systemem autorytarnym . .64

2.3. Przegląd mechanizmów działania organizacji regionalnych

państw autorytarnych . . . 69

Rozdział 3. Autorytaryzm i homogeniczność ustrojowa

na Bliskim Wschodzie . . . 78

3.1. Reżimy polityczne i ich typologia w naukach o polityce .  . 78

3.2. Pojęcie autorytaryzmu i typy reżimów autorytarnych .  82

3.3. Geneza autorytaryzmu na Bliskim Wschodzie

i czynniki sprzyjające jego powstaniu . . . 86

3.4. Znaczenie spójności politycznej w analizie regionalnej

Louisa Cantoriego i Stevena Spiegla . .. 97

3.5. Uwarunkowania współpracy regionalnej na Bliskim Wschodzie . . 104

Rozdział 4. Studium przypadku I: Liga Państw Arabskich .  117

4.1. Tworzenie zrębów organizacji .  118

4.2. Główne cele i struktura wewnętrzna organizacji . .. . 121

4.3. Wspólne i partykularne interesy państw członkowskich .  . 125

4.4. Liga Państw Arabskich jako instrument polityki państw arabskich .  136

Rozdział 5. Studium przypadku II: Rada Współpracy

Arabskich Państw Zatoki . . 148

5.1. Początki współpracy między państwami arabskimi Zatoki . . 148

5.2. Struktura organizacji i jej cele (osiągnięte i niezrealizowane) . .153

5.3. Sukcesy i porażki Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki .  156

5.4. Arabska Wiosna oraz kryzys dyplomatyczny –

początek procesu rozpadu organizacji . .  . 159

Rozdział 6. Studium przypadku III: Arabska Unia Maghrebu . . 170

6.1. Od kolonializmu do Arabskiej Unii Maghrebu . . . 170

6.2. Główne cele i struktura wewnętrzna organizacji . .. 176

6.3. Niestabilność polityczna subregionu oraz problemy gospodarcze

państw członkowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

6.4. Heterogeniczność ustrojowa Arabskiej Unii Maghrebu

oraz niewykorzystane szanse na wyjście z impasu . . 186

Zakończenie . . . 192

Aneksy . . . 198

Pakt Ligi Państw Arabskich . . . 198

Karta Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki . . 204

Traktat ustanawiający Arabską Unię Maghrebu (z Deklaracją)

zawarty w Marrakeszu dnia 17 lutego 1989 roku . . 212

Deklaracja ustanowienia Unii Maghrebu Arabskiego .  . 217

Bibliografia . . 220

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Współpraca regionalna państw autorytarnych. Studium przypadku arabskich państw”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *