www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom IV

18,99 

ISBN: 978-83-7865-693-7

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 170

Format: B5

oprawa miękka

Opis

W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom IV

Autor: Anna Hau, Olena Yegorova (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Kolejny tom cyklu monografii, których tematyka oscyluje wokół szerokiego zakresu zagadnień związanych z językową egzemplifikacją samoświadomości jednostki, stanowiących bogate źródło inspiracji dla interdyscyplinarnych dyskusji i badań naukowych. Znalazły się w nim teksty dotyczące zagadnień tożsamości w języku i kulturze, w opracowaniach leksykograficznych, a także literaturze i przekładzie.

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I

TOŻSAMOŚĆ W JĘZYKU I KULTURZE

ГЛАВА I

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ

Krzysztof Świrko, Ildikó Kozak

O SPOSOBACH KONCEPTUALIZACJI POLSKIEJ NAZWY

MIESIĄCA MAJ W PORÓWNANIU Z WĘGIERSKĄ NAZWĄ MÁJUS

Izabela Bawej

KOLOROWE CHOROBY W POLSKIM I NIEMIECKIM

JĘZYKOWYM OBRAZIE ŚWIATA

Татьяна Сироткина

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭТНОНИМИИ

Карине Арустамян

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

В АРМЯНСКИХ ПАХОТНЫХ ПЕСНЯХ

Izabela Dłużyk

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ КАК ИСТОЧНИК

ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

ROZDZIAŁ II

TOŻSAMOŚĆ W OPRACOWANIACH LEKSYKOGRAFICZNYCH

ГЛАВА II

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ РАЗРАБОТКАХ

Olga Lesicka

ZAPOŻYCZENIA JĘZYKOWE – NIEBEZPIECZEŃSTWO UNIFIKACJI

CZY IMPULS DO ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH

JĘZYKÓW NARODOWYCH?

Елизавета Пурицкая

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МНОГОЗНАЧНОГО СЛОВА

В СЛОВАРЕ «ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА С ПРАГМАТИЧЕСКИМ

КОМПОНЕНТОМ В СЕМАНТИКЕ» .

Елена Кузьмина

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)

ROZDZIAŁ III

TOŻSAMOŚĆ W LITERATURZE I TŁUMACZENIU

ГЛАВА III

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ПЕРЕВОДЕ

Magdalena Roguska

JEDZENIE A TOŻSAMOŚĆ: STRATEGIE KONSTRUOWANIA

TOŻSAMOŚCI W TWÓRCZOŚCI PISAREK I PISARZY

TRANSKULTUROWYCH O KORZENIACH WĘGIERSKICH

Zoltán Németh

PROWOKACJA LITERATURY MNIEJSZOŚCIOWEJ

Natalia Sanżarewska-Chmiel

ВАСИЛИЙ ЩУРАТ: ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

Monika Witt

DIE ROLLE DER KINDER- UND JUGENDLITERATUR

IN DER IDENTITÄTSENTWICKLUNG UND IN DER EMANZIPATION

Ирина Фадеева

ПОЛЬСКИЙ СЛЕД В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Zhannat Yermekova

REFLECTION OF THE POLYCULTURAL WORLD

IN THE LITERARY TEXTS OF THE TRANSLINGUAL WRITER:

THE USE OF FIGURATIVE LANGUAGE BY ASLAN ZHAKSYLYKOV

NOTY O AUTORACH

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom IV”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *