www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Przekładając Nieprzekładalne VII. Zmagania z przekładem w przestrzeni rosyjskojęzycznej. Teoria i praktyka w ewolucji

28,50 

ISBN: 978-83-7865-510-7
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 256
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Przekładając Nieprzekładalne VII. Zmagania z przekładem w przestrzeni rosyjskojęzycznej. Teoria i praktyka w ewolucji

Autor: Anna Bednarczyk

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

W  pracy podjęto próbę ukazania drogi, jaką przeszła rosyjska nauka o przekładzie od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, ze szczególnym uwzględnieniem badań współczesnych. Autorka starała się przybliżyć polskiemu czytelnikowi rosyjską myśl teoretyczno-przekładoznawczą, ukazując ewolucyjny charakter jej rozwoju i zmiany, jakie zaszły w rosyjskiej nauce o tłumaczeniu, zarówno w związku z kontynuacją i modyfikacją rodzimych tradycji, jak i z wykorzystaniem teoretycznych propozycji badaczy zachodnich.

 

Spis treści
Kilka słów wstępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CZĘŚĆ I
Rozważania
ROZDZIAŁ 1
Czas tłumaczy – przez wieki i poprzez epoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.1. Zawód tłumacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2. Tłumacze-teoretycy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3. Spory srebrnego wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.3.1. Początki naukowej myśli przekładoznawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.3.2. Z praktyki translatorskiej przełomu wieków –
Iwan Bunin i Izabiełła Griniewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ROZDZIAŁ 2
Spór o przekład – kształtowanie się badań naukowych w ZSRR
(lata dwudzieste–pięćdziesiąte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.1. Od „Wsiemirnoj Literatury” do lingwistycznej teorii tłumaczenia . . . . . . . . . . . . 43
2.2. Tłumaczenie twórcze i kontekst polityczny przekładu $ lologicznego . . . . . . . . . . . 51
2.3. Lingwistyczna teoria przekładu i spory z literaturoznawcami . . . . . . . . . . . . . . . . 58
ROZDZIAŁ 3
Lata sześćdziesiąte – między teorią a krytyką tłumaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.1. Transformacja obrazu i stylistyka porównawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.2. Jednostka przekładu – adekwatność i poziomy ekwiwalencji . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
ROZDZIAŁ 4
Stabilizacja i kontynuacja badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.1. Przekład jako proces mentalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.2. Zapotrzebowanie na pragmatykę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.3. „Literaturoznawcze” kontynuacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ROZDZIAŁ 5
Zmiana pokoleń (po roku 1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.1. W stronę „lingwokulturoznawstwa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.2. Meandry interpretacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
5.3. Interdyscyplinarny antropocentryzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
5.3.1. Psychologizm i aspekty socjologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.3.2. Filozo$ a antropocentrycznej re> eksji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.3.3. Antropocentryczna natura i teoria synergetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5.3.4. Tłumacz jako autor – aktualizacja przekładu i wolność tłumacza . . . . . . . . 121
5.4. Pragmatyczne aspekty tłumaczenia – tekstologia i komunikatywność . . . . . . . . . . 124
5.5. Zmiany w praktyce translatorskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Bardzo krótkie zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
CZĘŚĆ II
Mała antologia współczesnych
rosyjskich prac przekładoznawczych
Tytułem wytłumaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Anatolij Kriukow
Przekład jako interpretacja
(na materiale tłumaczeń z języków wschodnich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Wilen Komissarow
Intuicyjność tłumaczenia i obiektywizm przekładoznawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Tamara Dridze
Tłumaczenie jako działanie na tekście: podstawy i sfera przedmiotowa
semiosocjopsychologicznej teorii komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Natalia Galejewa
Przekład w kulturze: uściślenie statusu i pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Natalia Niestierowa
Sensum de sensu: sens jako obiekt przekładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Ludmiła Kusznina
Przekład jako system synergetyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Bibliogra$ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
1. Analizowane dwuteksty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
2. Bibliogra$ a przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
2.1. Materiały w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
2.2. Materiały w innych językach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Przekładając Nieprzekładalne VII. Zmagania z przekładem w przestrzeni rosyjskojęzycznej. Teoria i praktyka w ewolucji”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *