www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom I

33,60  19,99 

ISBN: 978-83-7865-408-7
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 320
Format: B5 

oprawa miekka

2 w magazynie

Opis

W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom I

Autor: Żanna Sładkiewicz, Katarzyna Wądołowska-Lesner (red.) 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Poszukiwanie najskuteczniejszych metod porozumiewania się jest dziś związane z uwzględnieniem bardzo szerokiej perspektywy zagadnień nie tylko językoznawczych, ale i psycholingwistycznych, socjologicznych, kulturowych, zagadnień funkcjonowania jednostek w przestrzeni językowo-kulturowej, nieuchronnie prowadząc do pytania o tożsamość językową – zarówno indywidualną, jak i grupową, narodową. W tym właśnie kontekście warto rozpatrywać zagadnienia współzależności kultury, języka i narodu, a także ich szczególnej roli w budowaniu własnej tożsamości.

Celem dwutomowej monografii jest stworzenie nowego forum wymiany myśli, doświadczeń, wyników badań pomiędzy naukowcami, ale także  środowiskami pozaakademickimi w praktyce zajmującymi się zagadnieniami języka, kultury, tożsamości. Lista zagadnień poruszonych w tomach obejmuje takie obszary, jak:

 • wzajemne relacje języka i kultury – artefakty, praktyki, pamięć i język,
 • językowe determinanty sposobów konstruowania modelu świata,
 • porozumiewanie się i samookreślenie,
 • język ojczysty a osobowość,
 • kultura – język – dialog kultur,
 • sposoby interpretowania rzeczywistości przez ludzi mówiących różnymi językami,
 • problemy tożsamości językowej mniejszości narodowych,
 • tożsamość kulturowa i językowa jako wynik zachowania dziedzictwa przodków,
 • język a etniczna, religijna, historyczna, terytorialna identyfikacja jednostki,
 • znaczenie znajomości języka obcego w kształtowaniu własnej tożsamości,
 • kompetencja kulturowa w nauce języków obcych,
 • kulturowe konteksty motywacji nauki języków obcych.

 

 

SPIS TREŚCI
SŁOWO WSTĘPNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ROZDZIAŁ I
O TOŻSAMOŚCI W JĘZYKU I KULTURZE
ГЛАВА I
ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ
Agnieszka Szczaus
ŁACINA I JĘZYK ANGIELSKI
A WSPÓLNOTA LUDZI NAUKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ewa Konefał
O CASUSIE AVOS’ W ŚWIETLE DANYCH KORPUSOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Елена Кузьмина
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИКИ СЛОВА
КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СВОЕОБРАЗИЯ ЯЗЫКА
(ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Izabela Nowak
SYMBOLE KOLEKTYWNE W ODBIORZE MIĘDZYKULTUROWYM
(POLSKO-ROSYJSKIM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Izabela Bawej
KONTEKST KULTUROWY W KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ
Z PERSPEKTYWY JĘZYKOWEGO OBRAZU SUS DOMESTICA
W RELACJI JĘZYK POLSKI – JĘZYK NIEMIECKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Wanda Stec
O ZAPOŻYCZENIACH OBCOJĘZYCZNYCH W POLSKICH I ROSYJSKICH
NAZWACH ROŚLIN LECZNICZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Krzysztof Świrko
MODEL DEFINICYJNY ELEMENTÓW KATEGORII OWOC (JĘZYK POLSKI)
I ФРУКТ / ЯГОДА (JĘZYK ROSYJSKI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Anna Hau
ZNACZENIE JĘZYKA RODZICÓW W BUDOWANIU TOŻSAMOŚCI
(JĘZYKOWEJ) DZIECI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

ROZDZIAŁ II
O TOŻSAMOŚCI JĘZYKOWEJ
W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU
ГЛАВА II
О ЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Жанна Сладкевич
Я – РУССКИЙ!, ИЛИ ОДЕЖДА С ПРИНТОМ
КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
И КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Piotr Zemszał
WYBRANE AKTUALIZACJE OPOZYCJI SWÓJ – OBCY W SOWIECKIM
OFICJALNYM DYSKURSIE O KULTURZE OKRESU ODWILŻY . . . . . . . . . . . . 140
Анастасия Ковалевская
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ: ЛИНГВОСУГГЕСТИВНЫЙ АСПЕКТ . . . 152
Adam Jaskólski
OPOZYCJA ROSJA – ZACHÓD W ROSYJSKICH MEDIACH
W OKRESIE KRYZYSU NA UKRAINIE.
ANALIZA SEMANTYCZNA I PRAGMATYCZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Anna Romanik
W JĘZYKOWEJ KOMITYWIE.
O ANGIELSKICH WTRĘTACH JĘZYKOWYCH
W ROSYJSKICH CZASOPISMACH
SPECJALISTYCZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Инна Лакомская
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ КАК СПОСОБ
ОПТИМИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ . . . . . . . . . . . . 180
ROZDZIAŁ III
O TOŻSAMOŚCI JĘZYKOWEJ REGIONÓW
I MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
ГЛАВА III
О ЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РЕГИОНОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
Danuta Stanulewicz
O TOŻSAMOŚCI KASZUBSKIEJ I JEJ WYRAŻANIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Małgorzata Klinkosz
KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ
W NAZEWNICTWIE AGLOMERACYJNYM
I JEGO ZWIĄZEK Z REALIAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Ирина Будько, Игорь Копылов, Светлана Липницкая
ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ОДНОГО РЕГИОНА
(ПОСТАВЩИНА) БЕЛАРУСИ В АСПЕКТЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ПОГРАНИЧЬЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Наталья Снигирёва
МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ МОТИВАЦИИ
НЕКОТОРЫХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ АРЕАЛЬНЫХ
ИННОВАЦИЙ В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Елизавета Костанди
МЕТАЯЗЫКОВОЙ ДИСКУРС ДИАСПОРЫ:
ИНВАРИАНТ И ВАРИАНТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Katarzyna Wojan
ETNOS KARELSKI I JEGO ETNOLEKTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Ольга Хрушкова
ЕРГОНІМИ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Natalia Jasik
ROZPOWSZECHNIANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO W REGIONIE
JAKO ELEMENT PODTRZYMYWANIA TOŻSAMOŚCI
PRZEZ MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKĄ NA ŚLĄSKU OPOLSKIM . . . . . . . . . . . . . . 283
Anna Krzywicka-Ustrzycka
WSPIERANIE NAUCZANIA JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCI NA PRZYKŁADZIE
SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
W CHRZĄSTOWICACH NA OPOLSZCZYŹNIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Bernard Gaida
JĘZYK UTRACONY / ODZYSKANY Z PERSPEKTYWY
TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
NOTA O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom I”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *