www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

W poszukiwaniu odrobiny pocieszenia. Biblioterapeutyczny potencjał utworów Astrid Lindgren…

21,99 

ISBN: 978-83-7865-209-0
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 142
Format: 145×225 mm

oprawa miękka

Opis

W poszukiwaniu odrobiny pocieszenia. Biblioterapeutyczny potencjał utworów Astrid Lindgren z perspektywy narratologii i psychoanalizy literackiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Hanna Dymel-Trzebiatowska

 

 

Nie jest łatwo opisać dzieciom śmierć. Dorośli najczęściej sami czują lęk przed tym nieuniknionym, immanentnie wpisanym w życie faktem – lęk, który jest elementem ludzkiej natury. Wybitna amerykańska psychiatra tanatolog Elisabeth Kübler‑Ross wiele uwagi poświęciła skłonności dorosłych do chronienia dzieci przed kontaktem ze śmiercią i umieraniem. W rzeczy samej, zdaniem Kübler‑Ross, wyświadczamy im wątpliwą przysługę, pozbawiając je zarazem istotnego doświadczenia. Tak naprawdę chronimy siebie samych i zarazem odbieramy innym możliwość przygotowania się do życia (Kübler‑Ross 1998).

Pomimo tak przekonująco brzmiących argumentów w konkretnej życiowej sytuacji opowiedzieć dziecku o śmierci wciąż nie jest łatwo. Dlatego warto przyjrzeć się, jak pisała Astrid Lindgren, która w swoich książkach z łatwością podejmowała najtrudniejsze tematy życia i śmierci. Jej twórczość jest fenomenem, który można wykorzystać do zbadania technik „ujarzmiających” bolesną tematykę w dialogu z dzieckiem. W tym celu autorka wybrała trzy utwory pisarki: powieść Bracia Lwie Serce, bajkę „Paź Nils z Dąbrowy” oraz opowiadanie „W Krainie Zmierzchu”. Materiał zawężono do tych tytułów, ponieważ posiadają one wyraźnie zarysowany motyw śmierci – a zasadniczym celem przyświecającym książki jest wyselekcjonowanie i opisanie literackich mechanizmów, niosących pocieszenie i mogących pomóc dzieciom cierpiącym na tanatofobię.

Spis treści
Wykaz skrótów zastosowanych w odsyłaczach .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 7
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Translatoryka literatury dziecięcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.1. Publikacje zbiorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2. Prace monograficzne .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 25
1.3. O przekładzie utworów Astrid Lindgren na inne języki . . . . . . . . . 38
1.4. O przekładzie utworów Astrid Lindgren na język polski . . . . . . . . 46
1.5. Podsumowanie i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2. W poszukiwaniu kodu poetyckiego .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 65
2.1. Ukryta korekta translacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Podsumowanie i wnioski .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 75
2.2. Wtórna oralność i jej przekład . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Podsumowanie i wnioski .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 92
2.3. O przekładzie partii wierszowanych . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Podsumowanie i wnioski .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  103
2.4. Dialekt w przekładzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Podsumowanie i wnioski .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  115
2.5. Przekład oryginalnych form leksykalnych . . . . . . . . . . . . . 116
Podsumowanie i wnioski .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  131
3. Komizm w przekładzie .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  133
3.1. Istota komizmu .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  133
3.2. Analiza przekładu partii komicznych .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  139
3.3. Podsumowanie i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
4. Przekład kultury kulinarnej .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  179
4.1. Rola kulinariów w literaturze dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . 179
4.2. Funkcje kulinariów w prozie Astrid Lindgren .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  181
4.3. O przekładzie kulinariów w książkach dla dzieci .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  186
4.4. Analiza przekładu kulinariów w utworach Astrid Lindgren .    .    .    .    .    .    .  189
4.5. Podsumowanie i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
6 Spis treści
5. Ideologizacja w przekładzie utworów Astrid Lindgren . . . . . . . . . . 213
5.1. Ideologia w myśli translatorycznej .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  213
5.2. Światopogląd Astrid Lindgren . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
5.3. Pedagogiczny klimat w Szwecji lat 30. i 40. XX wieku .    .    .    .    .    .    .    .    .  219
5.4. Ideologiczne tło polskich przekładów .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  223
5.5. Translacyjne techniki puryfikacyjne i dydaktyzujące . . . . . . . . . 225
5.6. Podsumowanie i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
6. Wnioski końcowe .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  241
Bibliografia .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  .  251
Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “W poszukiwaniu odrobiny pocieszenia. Biblioterapeutyczny potencjał utworów Astrid Lindgren…”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *