www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Transport wodny śródlądowy w zrównoważonym rozwoju

28,90 

ISBN: 978-83-8206-032-4

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 228

Format: B5

Brak w magazynie

Opis

Transport wodny śródlądowy w zrównoważonym rozwoju

Autorzy: Ryszard Rolbiecki, Krystyna Wojewódzka-Król, Aleksandra Gus-Puszczewicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Transport wodny śródlądowy spełnia oczekiwania związane z rozwojem zrównoważonym. Celem monografii jest przedstawienie w sposób uporządkowany i spójny tematycznie znaczenia transportu wodnego śródlądowego w procesie zrównoważonego rozwoju transportu, kierunków jego rozwoju i uwarunkowań wzrostu roli tej gałęzi w obsłudze potrzeb przewozowych. Wykazanie potencjału tej gałęzi transportuj jest uzasadnione brakiem znajomości specyfiki tej gałęzi i jej możliwości jako nowoczesnej gałęzi transportu.

Zgodnie z założonym celem w pierwszej części monografii, na tle teoretycznych rozważań dotyczących istoty transportu zrównoważonego,  przeprowadzono międzygałęziową analizę porównawczą właściwości technicznych i ekonomicznych transportu wodnego śródlądowego oraz wskazano rolę tej gałęzi transportu w rozwiązywaniu głównych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem transportu. Istotnym elementem pierwszej części monografii są także rozważania dotyczące powiązań pomiędzy transportem wodnym śródlądowym a zrównoważonym rozwojem gospodarki wodnej. Kolejne rozdziały to analiza dotychczasowych doświadczeń transportowego znaczenia śródlądowych dróg wodnych w Europie oraz Polsce w obsłudze przewozów ładunków i pasażerów. Ostatecznie badania mają wykazać, że gałąź ta w obsłudze niektórych segmentów rynku może mieć istotne a nawet decydujące znaczenie.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Rozdział 1. Przesłanki włączenia transportu wodnego śródlądowego

w procesy zrównoważonego rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju transportu . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2. Specyfika techniczno-eksploatacyjna transportu wodnego śródlądowego . . . . . 18

1.3. Atrakcyjność ekonomiczna transportu wodnego śródlądowego . . . . . . . . . 37

1.4. Rola transportu wodnego śródlądowego

w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu . . . . . . . . . . . 53

1.5. Zrównoważony rozwój gospodarki wodnej a transport wodny śródlądowy . . . . 66

Rozdział 2. Transport wodny śródlądowy w kształtowaniu

zrównoważonego transportu ładunków . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2.1. Transportowe wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych w Europie . . . . . . 77

2.2. Wiodące segmenty rynku obsługiwane przez transport wodny śródlądowy . . . . 96

2.3. Tendencje zmian funkcji przeładunkowej portów śródlądowych w Europie . . . . 110

2.4. Funkcja transportowa śródlądowych dróg wodnych w Polsce . . . . . . . . . . 129

Rozdział 3. Rola transportu wodnego śródlądowego w

obsłudze przewozów pasażerskich . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

3.1. Rodzaje przewozów pasażerskich na śródlądowych drogach wodnych . . . . . . 147

3.2. Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych

w przewozach turystycznych w Europie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

3.3. Przewozy turystyczne na śródlądowych drogach wodnych w Polsce . . . . . . . 162

3.4. Transport wodny śródlądowy jako element komunikacji miejskiej . . . . . . . 169

6 SPIS TREŚCI

Rozdział 4. Uwarunkowania wzrostu roli transportu wodnego śródlądowego

w zrównoważonym rozwoju transportu . . . . . . . . . . . . . . . 175

4.1. Potrzeby infrastrukturalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

4.2. Rozwój technologii przewozów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

4.3. Procesy integracji transportu wodnego śródlądowego

z innymi gałęziami transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Transport wodny śródlądowy w zrównoważonym rozwoju”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *