www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Technika wysokich częstotliwości w zadaniach

31,99 

ISBN: 978-83-7348-859-5

Numer wydania: 1

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 224

Opis

Technika wysokich częstotliwości w zadaniach

autorzy: Mazur Jerzy, Kowalczyk Piotr, Lech Rafał

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Żyjemy w czasach, w których biura podróży oferują wycieczki w kosmos, ekspres wie, kiedy się obudzisz i czy masz ochotę na kawę, a lodówka chce zrobić za Ciebie zakupy. Coraz więcej urządzeń elektronicznych nas otacza, coraz więcej od nich wymagamy i coraz bardziej jesteśmy od nich zależni (albo uzależnieni). Liczba tych urządzeń oraz wykonywanych przez nie zadań nieustannie wzrasta. Wymaga to wprowadzania nowych i coraz bardziej wyrafinowanych technologii, które oferują większe przepływności i prędkości transmisji danych. Można to osiągnąć, zwiększając częstotliwości i pasma pracy sygnałów przesyłanych przez nowoczesne urządzenia elektroniczne. W odróżnieniu od elektroniki niskiej częstotliwości, przy częstotliwościach wysokich pojawia się wiele zjawisk i efektów, których nie można zignorować, chcąc zrozumieć i prawidłowo opisać działanie nowoczesnych urządzeń. Tematyka poruszana w niniejszej książce dotyczy zagadnień związanych z modelowaniem tych zjawisk w układach elektronicznych pracujących w zakresie bardzo wysokich częstotliwości i stanowi wstęp do ich projektowania.

Opracowanie jest owocem wieloletnich doświadczeń grupy nauczycieli akademickich Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, kształcących studentów w zakresie techniki mikrofalowej i antenowej oraz telekomunikacji światłowodowej i bezprzewodowej. Praca ta stanowi rozszerzenie i kontynuacje podręczników Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach oraz Pola i fale elektromagnetyczne w zadaniach. Zachowana jest również konwencja prezentacji treści przy wykorzystaniu w pełni rozwiązanych i skomentowanych problemów z zakresu techniki wysokich częstotliwości.

Książka składa się z sześciu rozdziałów, opatrzonych wprowadzeniami teoretycznymi. Ponadto, każdy rozdział zawiera zestaw zadań przeznaczonych do samodzielnego rozwiązania, dla których podane są również niezbędne wskazówki i odpowiedzi. Jednakże studiującym gorąco polecamy, aby przed przystąpieniem do rozwiazywania poruszanych tu problemów sięgnęli do odpowiednich podręczników akademickich i notatek z wykładów.

W książce przyjęto angielską konwencję zapisu liczb, czyli separatorem dziesiętnym jest kropka zamiast przecinka stosowanego standardowo w notacji polskiej.

 

Spis treści
Podziękowania 5
Wstęp 7
Wykaz ważniejszych oznaczeń 9
1 Model linii długiej 11
1.1. Podstawowe parametry linii długiej . . . 13
1.2. Współczynniki odbicia i fali stojącej . . 20
1.3. Transformacja impedancji . . . 32
1.4. Transformacja współczynnika odbicia . . 42
1.5. Transformacja admitancji . .. 44
1.6. Straty w linii długiej . .. 45
1.7. Zadania dodatkowe . .  . 52
2 Prowadnice falowe 58
2.1. Model polowy . . . 59
2.2. Zastosowanie modeli polowego i obwodowego . . . 62
2.2.1. Prowadnica TEM na przykładzie linii współosiowej . . . 64
2.2.2. Prowadnica TE/TM – falowód prostokątny . .  64
2.3. Zadania dodatkowe . 78
3 Wykres Smitha 81
3.1. Impedancyjny wykres Smitha . . . 81
3.2. Admitancyjny wykres Smitha . . 92
3.3. Zastosowanie wykresu Smitha . . . 96
3.4. Zadania dodatkowe . .. 102
4 Układy dopasowujące 106
4.1. Transformator ćwierćfalowy . .. 106
4.2. Dopasowanie przy pomocy elementów o stałych skupionych  109
4.2.1. Rozwiązanie analityczne . . . 110
4.2.2. Rozwiązanie przy wykorzystaniu wykresu Smitha . .. 111
4.3. Dopasowanie realizowane przy pomocy strojnika pojedynczego . .117
4.3.1. Rozwiązanie analityczne . . . 119
4.3.2. Rozwiązanie przy wykorzystaniu wykresu Smitha . .. 121
4.4. Zadania dodatkowe .  129

5 Układy rezonansowe 130
5.1. Układy RLC . .. 130
5.1.1. Szeregowy układ RLC 131
5.1.2. Równoległy układ RLC .  . 133
5.2. Rezonatory zbudowane z linii transmisyjnych . .. 134
5.2.1. Zwarta linia półfalowa . . . 135
5.2.2. Rozwarta linia półfalowa . .. 136
5.2.3. Rezonator współosiowy . . . 136
5.2.4. Rezonator mikropaskowy . . 140
5.2.5. Wnęki rezonansowe . . . 145
5.3. Zasilanie rezonatorów . . 152
5.3.1. Dobroć sprzężonego modelu rezonatora równoległego  . 153
5.4. Zadania dodatkowe .  . . 159
6 Opis macierzowy układów wielowrotowych 161
6.1. Macierz rozproszenia . . 164
6.1.1. Macierze rozproszenia wybranych układów ..  167
6.1.2. Redukcja wrót układów wielowrotowych . .  169
6.1.3. Wrota o zespolonej impedancji charakterystycznej 170
6.2. Metody wyznaczania macierzy rozproszenia . .  172
6.2.1. Wyznaczanie macierzy rozproszenia z definicji . . 172
6.2.2. Macierze rozproszenia układów symetrycznych . . . 186
6.3. Analiza struktur rezonansowych .  . 204
6.4. Własności układów pasywnych .  . 207
6.5. Związki z innymi macierzami obwodowymi . . . 212
6.6. Wielorodzajowa macierz rozproszenia . . . 216
6.6.1. Zastosowanie . . . 219
6.7. Zadania dodatkowe . . . 222
Literatura 224

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Technika wysokich częstotliwości w zadaniach”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.