www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Stalowe panele sandwicz w konstrukcjach okrętowych

25,99 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-742-0

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2018

Stron: 151

oprawa miękka

Opis

Stalowe panele sandwicz w konstrukcjach okrętowych

autor: Kozak Janusz

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Dążenie do tego, aby nowe konstrukcje pojazdów takich jak statki czy pociągi były coraz szybsze, lżejsze i większe wywołuje konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań strukturalnych. Ujmując rzecz ogólnie, w celu realizacji tego postulatu, można iść w jednym z dwóch kierunków: poszukiwać nowych rozwiązań konstrukcyjnych czy też technologicznych, albo stosować nowe materiały. Oba podejścia są zazwyczaj wzajemnie ze sobą powiązane: zastosowanie nowych materiałów zazwyczaj wymaga nowych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych

Jednym z wyzwań technologicznych, jakie staje przed współczesnymi konstruktorami, jest zastosowanie w konstrukcjach inżynierskich, w tym okrętowych, nowych materiałów konstrukcyjnych, ponieważ wydaje się, że możliwości dalszej ewolucji istniejących konstrukcji – w tym okrętowych wykorzystujących usztywnione płyty na konstrukcje pokładów i grodzi – są już niemal wyczerpane.

Przykładem takiego rozwiązania są konstrukcje stalowych paneli typu sandwicz (ang. sandwich panel) rozwijane od lat 90. XX wieku, które znalazły zastosowanie zarówno w konstrukcjach okrętowych, jak i budownictwie lądowym oraz transporcie szynowym i kołowym.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowych elementów konstrukcyjnych, jakimi są dwupowłokowe struktury metalowe, usztywnione wewnętrznie systemem wiązań, łączonych z powłokami za pomocą spawania laserowego.

 

Słowa kluczowe: połączenia konstrukcji typu sandwicz, wyznaczanie charakterystyk sztywności panelu sandwicz, zastosowanie paneli typu sandwicz w konstrukcji wytrzymałościowej statku, panele typu sandwicz

 

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów i symboli
1. WSTĘP
1.1. Zawartość pracy
1.2. Struktura pracy
2. PANELE TYPU SANDWICZ – SPECYFIKA KONSTRUKCJI
2.1. Idea metalowej struktury dwuwarstwowej
2.2. Wytwarzanie paneli stalowych spawanych laserowo
2.3. Korzyści i ograniczenia w stosowaniu paneli w konstrukcji statków
2.3.1. Zalety konstrukcji panelowej
2.3.2. Wady konstrukcji panelowych
2.3.3. Możliwości stosowania paneli
3. WYBRANE PROBLEMY W MODELOWANIU CECH KONSTRUKCYJNYCH
ZŁĄCZA SPAWANEGO LASEROWO
3.1. Specyfika cech geometrycznych spoin laserowych
3.1.1. Złącza doczołowe
3.1.2. Połączenia teowe
3.2. Geometria i cechy sztywności złącza teowego spawanego laserowo
3.3. Modelowanie cech materiałowych w obliczeniach numerycznych
3.4. Własności materiałowe stref spoiny laserowej
4. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK SZTYWNOŚCI ZGINANEGO PANELU
SANDWICZ
4.1. Obliczanie odpowiedzi sprężystej na podstawie kryteriów wytrzymałościowych
4.2. Wskaźniki sztywności panelu typu I – core
5. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK SZTYWNOŚCI PANELU SANDWICZ
PRZY OBCIĄŻENIU SIŁAMI ŚCISKAJĄCYMI
5.1. Ściskanie panelu w kierunku równoległym do usztywnień
5.2. Ściskanie panelu w kierunku prostopadłym do usztywnień
6. ANALIZA SPOSOBU DEFORMACJI ZŁĄCZA TEOWEGO PANELU TYPU SANDWICZ
6.1. Wyznaczanie współczynnika koncentracji geometrycznej kt w analizie numerycznej
6.2. Przykład modelowania karbu w złączu teowym panelu sandwicz
6.2.1. Wpływ gęstości siatki na wartości naprężeń w rejonie karbu
6.2.2. Wpływ promienia zaokrąglenia karbu ρf na współczynnik koncentracji kt
6.3. Własności zmęczeniowe spoin laserowych stalowych paneli typu sandwicz
6.3.1. Trwałości zmęczeniowe złącza teowego obciążonego w płaszczyźnie poszycia
6.3.2. Wpływ zmian własności materiału spoiny na trwałość zmęczeniową
7. BADANIA NA ZGINANIE PANELI W SKALI NATURALNEJ
7.1. Założenia do badań
7.2. Modele badawcze
7.3. Program badań
7.4. Pomiary w trakcie badań i rejestracja danych
7.5. Wyniki badań pod obciążeniem statycznym
7.6. Analiza wyników badań
8. BADANIA W SKALI NATURALNEJ PANELI SANDWICZ DLA ŚCISKANIA OSIOWEGO
8.1. Cel i program badań
8.2. Modele badawcze
8.3. Program badań
8.4. Dyskusja mechanizmów niszczenia
9. POŁĄCZENIA KONSTRUKCJI TYPU SANDWICZ
9.1. Problemy łączenia konstrukcji panelowej
9.2. Badania zmęczeniowe próbek połączeń paneli sandwicz w skali naturalnej
9.3. Badania połączeń paneli sandwicz w skali naturalnej
9.4. Określenie koncentracji geometrycznej dla wybranych połączeń paneli sandwicz
9.4.1. Przykład wyznaczenia współczynnika koncentracji geometrycznej kg dla połączenia poprzez nakładki
9.4.2. Przykład wyznaczenia współczynnika koncentracji geometrycznej kg
dla połączenia za pomocą profilu kwadratowego
10. ZAMIAST PODSUMOWANIA: PROBLEMY ZASTOSOWANIA PANELI
TYPU SANDWICZ W KONSTRUKCJI WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ STATKU
BIBLIOGRAFIA

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Stalowe panele sandwicz w konstrukcjach okrętowych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *