www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Socjolingwistyczna badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscplinarne. Tom 2

23,00 

ISBN: 978-83-7865-275-5
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 206
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Socjolingwistyczna badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscplinarne. Tom 2

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Joanna Mampe, Łada Owczinnikowa (red.)

 

Odpowiadając na wyzwania czasu, kiedy to wszystkie procesy społeczne jednocześnie skomplikowały się i uległy przyśpieszeniu, wywołując tym samym określone reakcje w werbalnym zachowaniu człowieka i społeczeństwa, współczesne badania socjolingwistyczne mają wyraźnie interdyscyplinarny charakter.
W tej sytuacji zbadanie zachowań werbalnych społeczeństwa coraz wyraźniej wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na różne ekstralingwistyczne czynniki z jednej strony i kognitywne procesy uwarunkowane danymi czynnikami z drugiej strony. Tym samym uwaga badacza, próbującego uchwycić dynamikę zachodzących zmian, coraz częściej zwrócona jest na współdziałanie, wzajemne wpływy i wzajemne przenikanie się językowych, i socjalnych zjawisk, obustronne uwarunkowanie socjalnego i werbalnego zachowania osób uczestniczących w komunikacji. Istotne znaczenie ma przy tym fakt, iż w roli uczestnika komunikacji może występować zarówno jednostka, jak i społeczeństwo w całości bądź określona grupa.

SPIS TREŚCI

Słowo Wstępne (Łada Owczinnikowa, Joanna Mampe) . . . . . . . . . . . . . . 7
Предисловие (Лада Овчинникова, Иоанна Мампе). . . . . . . . . . . . . . . 11
SOCJOLINGWISTYKA DYSKURSYWNA
ДИСКУРСИВНАЯ СОЦИОЛИНГВИСТИКА
Александр Ерохин
Трансформации литературного поля в культурном
пространстве современной России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Лада Овчинникова, Иоанна Мампе
Светская жизнь и скрытые смыслы в заголовках глянцевых
журналов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Yousef Sh’hadeh
Konteksty symboliczne w poezji palestyńskiej na przykładzie
utworów Mahmuda Darwisza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Жанна Сладкевич
Сказочная путиниана в современной карикатуре. . . . . . . . . . . . . . 56
Татьяна Синявская-Суйковска
Что можно узнать о России из женских детективов:
культура повседневности и особенности
речевого поведения россиян. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Małgorzata Wideł‑Ignaszczak
Rosyjski język religijny proweniencji katolickiej.
Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
SOCJOLINGWISTYKA KOMUNIKACYJNA
КОММУНИКАТИВНАЯ СОЦИОЛИНГВИСТИКА
Hadrian Lankiewicz
Zmienność jako implikacja metodologiczna dla badań nad akwizycją
języka obcego wynikająca z multikompetencji, translingwalizmu
i metrolingwalizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Simona Mizerová
K charakteristice genderových diferenciací v kontextu
verbálního chování žen a mužů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Анжела Палади, Тивадар Палади
Многоязычие и культурная идентичность внутри
и вне европейского союза: опыт полевой работы
в польско-белорусско-литовско-латышской
приграничной зоне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Danuta Stanulewicz
Kaszubszczyzna jako język nauki i edukacji. Opinie młodzieży ���� 157
Anna Walencik‑Topiłko
Lingwistyczne i społeczne znaczenie głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Wykaz wykorzystanych rysunków i ilustracji oraz ich źródeł �������� 203

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Socjolingwistyczna badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscplinarne. Tom 2”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *